Halomsorjan.hu ­

Inacs halom sorján – egy régi helynév

Földes egykori határában

Herpay Gábor: Földes község története – Képek

Herpay Gábor: Földes község körténete – Községtörténet

Földes község térképe 1888-ban

Földes község határrészei 1888-ban

A földesi templom építésének története

Emlékiratok a földesi templom torony-

és templomgombjában

A földesi Bóldogh Imre írásos füzete I.

A földesi Bóldogh Imre írásos füzete II.

Bakoss Lajos népnyelvhagyományokat bemutató földesi

gyűjtései a Magyar Nyelvőrben 1873–1896 között

Kemény János: Kiss József Földesen született

honvéd hadnagy levelei édesapjának 1847–1849

Ölveti Gábor: Az iskoláztatás története egy Hajdú

megyei településen Földesen 1849–1918

Vitéz Lépesfalvi Lépes Győző – Mátéfy Artur:

A 39.Gyalogezred Világháborús Története 1914–1918

Vitéz Kubinyi Gyula: A Magyar Katona – Isoznócsaták

Földes téves személynévi eredete

Az 1937-es Hajdúvármegye és Debrecen sz. kir. város

Adattára című könyv szerepe Földes történetében

Váradi Regestrum 1215, Egri Káptalan 1342 és

a Szabályrendelet 1779, Földes történetében

Földes Mezőszentmiklós és Sáp a

Magyarországi török kincstári defterek I és II-ben

Emlékművek a Földesi Hírlevélben

Eddig ismert elöljárók Földesen

 

Karacs Zsigmond:

Körtvélyesi István veszprémi várkapitány

Régi földesi helynevek – külterület

Földes község belső helynevei 1969–1972

Földes község utcanevei

Egy száz év előtti önkéntes nyelvjárási–

néprajzi gyűjtő, Bakoss Lajos

II. világháborús földesi katonalevelek – írás

Földesi katonalevelek a második világháborúból – könyv

Földesi hősi halott katonák, leventék és civil

áldozatok a fenti könyvben

Karacs Imre és a New Yorki hivatásos

magyar színészet

Pércsi Lajos élete és halála

Karácsony Sándor és a cserkészet

Karácsony Sándor és Csökmő

Száz évvel Ady után