Halomsorjan.hu

 

Karacs Zsigmond

Régi földesi helynevek – külterület

 

Körtvélyesi 1887 Szántó Inacs halom sorján

 

II. Földes

Karacs Zsigmond régebbi gyűjtése

 

I. Földes – Mezőszentmiklós

Összegyűjtött régi helynevek az egykori földesi határból, 366 csoportba rendszerezve.

 

Szám

Helynevek – külterület

A helynevek előfordulása régi iratokban

001

AKOLSZER

Domokos 1727 Inacson az Akol Szerben

Domokos 1727 akol Szerben

Domokos 1764 Inacson az akol Szerbe

Domokos 1771 az Inatson az Akol szerben a Rét hosszába

Domokos 1799 Akol Szerbe

Domokos 1759 Akol szer

Cseli 1660 a Tetétleni Rétre dül veggel az akol Szerben ér a déli vége meg a Darvas erire Szolgál

f Nagy 1828 az akolszerbe

Szegi 1680 az akon Szerben az er hosszaban

Szegi 1680 ugy az akon Szerben az erre Dul

Karacs 1743 a Földesi földön az inatson az akol Szerbe a Tetetleni Rétredülőbe… a másik vége az erre megyen véggel

Kun 1842 az Inatson a kol szerbe

002

ALSÓ DÜLŐ

Boros 1782 Az alsó dülőben a közép föld

Kun 1829 a Halomközön az alsódűlőben

Szabó 1848 alsó dülőben a Földesi határon az ugy nevezett

Pl. Karacs múz. 1857 alsó dulőben

Kat név 185   XIV. Alsódülő

Kat név 1858. 15. Alsódülő, XV. Alsódülő

Kat név 1875. 6. Alsó dülő, F. Alsó dülő

Kat név 1875. 28. Másik alsódülő G1 Másik alsódülő

Kun 1888 Alsó dűlő

Kun 1828 a’ Halom közön az alsó dűlőben

003

ALSÓ KABAI ÚT

Domokos 1771 az Alsó Kabai útra dűlőben

Domokos 1771 Az Alsó Kabai útra dülőben a Hegyes határnál

Túri 1746 az alsó kabai utnál

Karacs 1759 a Földesi földön o Bodzáson az alsó kabai uthoz közel

Karacs 1756 a Szilközön a hegyes határra megyen… ésaz alsó kabai utra szolgál véggel… más felől a Tetétleni határ

004

ALSÓ KABAI ÚTRA DŰLŐ

Domokos 1771 az Alsó kabai utra dülőben

Domokos 1771 az Alsó Kabai Utra dülőben a Tetétleni út hosszába

Domokos 1771 Az Alsó kabai útra dűlőben a Hegyes határnál

005

ALSÓ TETÉTLENI UT

Cseli 1660 az alsó Tetétleni útra jön véggel, a hegyes határa szolgál a vége, hegyes föld

006

ALSÓ ÚT

Domokos 1825 Az Alsó Út Hosszában  Bárándi? Kabai?

Domokos 1825 A Halomközön az alsó út félen délről az űt

Cseli 1660 ugyan ott a halom közön az Alsóút félen

Karacs 1756 a Földesi földön a halomközön az alsó ut szélen

Karacs 17  a Földesi földön a Halom Közön az alsó útfélen

007

ALSÓ ÚTRA DÜLŐ

Gózon 1800 Az Alsó Utra dűlő sorjába

008

ARANYÁSÁS

Domokos 1727 arany ásásban

Szegi 1690 Az Arany ássásban

Szegi 1704 az Arany asássban

009

ÁLTAL DÜLŐ

Domokos 1764 Szilközön az által dülőben

Domokos 1759 A Szilvölgyén által dűl

010

ÁTALDÜLŐ

ÁLTALDÜLŐ Szentmiklós

Ritók 1810 A Mező Sz Miklósi határon az úgy nevezett átal dülőben

Ritók 1827 MezőSzent Miklósonn az ugynevezett által dűlőbenn

f Nagy 1801 P. Mező Szentmiklóson.. az Átal Földbe által Földbe

Csapó 184 Az által dűlőbe

Csapó 184 az Attlal dűlőbe

Kat. név 1875 41 Által dülő, V1 Által dülő

Bakoss 1873 Átal dűlő

011

ÁLTAL FÖLDEK

Inacs közül az első kettő nem helynév?

Domokos 1727 az által földek között levő Székes föld

Domokos 1727 által földek között való fű ally föld

Domokos 1727 az által földekben a Szil közön

Domokos 1780 Által földben a Szilközön a fő aly föld

Domokos 1825 az által földbe

Domokos 1836 A Szil közön az átal földbeli földnek

Karácsony 1725 az Inacson az Által földekben

Szegi 1690 az altal föld az erős föld

Szegi 1704 az altal földben

Szegi 1704 az Atal földbe

012

ÁRKUS ÚTJA

Domokos 1771 az Árkus útja hosszában

Domokos 1791 Az Árkus útja féle Tetétleni határra

Ritók 1810 A Szélközön az ugy nevezet Árkos Utra dülőben

013

ÁROK

földesi határ …. halma közelébe?

Szabó1848 az ároknál

014

BARANYÓKÚT

Domokos 1759 Baranyó kútnál

Karácsony1897 Baranyi kutnál, Baranyókutnál

Kat.név 1858 21. Baranyókút XXI. Baranyókút

Kat.név 1875 53 Baranyó kut, L2 Baranyókút

Birt.rend 1888 Baranyi kut (Lábas Gyula mérnök)

015

BARANYÓ KÚTJA DŰLŐ

Bakoss 1873 Baranyó kúttya d

016

BAROMÁLLÁS

Domokos1764 Baromállásba

Domokos 1825 A Baromállásban

Cseli1660 a Szél közön a barom allásban

Karácsony 1725 Mintünk a Szoboszlai út félre a Barom állásban … a Szoboszlai úthoz közelebb való a Tetétleni határra dül véggel … napkeletül Karacs Pál

Turi 1746 a Baromállásban Szabó Mihályné TóY Kata

Karacs 1756 a Földesi földön a Szilközön a Baromállásba a tetétleni határra megyen véggel

Pl. Karacs múz. 1850 a Sziközi járásba a barom állásba

Kat.név 185 IV. Baromállás

Kat.név 1875 15. Baromállás, P. Baromállás

017

BAROMÁLLÁS DÜLŐJE

Cseli 1660 a Szél közön a barom allás dülőjinek hátul felöl való dűlojiben

018

BÁNUM KERT

A FÖLDESI NAGY SZŐLŐSKERT

Szabó1848 a Bánum kertben … hét sor Szőllő

019

BÁRÁNDI HATÁR

Domokos1754 inatson a füzgat haton a barandi határban

Domokos 1780 az Bárándi határban az Inacs érnél

Domokos 1799 a bárándi hat

Domokos 1825 A Bárándi Határban

Domokos 1759 Bárándi határ

Karácsony 1725 az Inacs erében a Sápij Határ mellett a Barandi Hatarra Dülőben való Kaszállónal … a Bárándi Határig

Szegi 1690 az Kiralj Utjara dülöben … ugyan a hoz adott vikony er az barandi hatarig h

020

BÁRÁNDI HATÁRRA DÜLŐ

Domokos 1727 a Bárándi határra dülő

Domokos 1771 az Inatson a Bárándi Határra dülőben

Domokos 1759 Bárándi határra dülőben

Karácsony 1725 az Inacs erében a Sápij Határ mellett a Barandi Hatarra Dülőben való Kaszállónak

021

BÁRÁNDI ÚT

Domokos 1727 Czikkely föld a Bárándi út hosszában

Domokos 1825 Az Inatson a Bárándi út hosszában levő hegyes föld délről az Út

Cseli 1660 a Barandi utra jön véggel és azon (Inats) dülöben

Cseli 1660 a Csatlat érhez közel a Bárándi Út egyik fogósán keresztül mengyen rajta

Karácsony 1725 azfűzgát Háton a Bárándi út hosszában … Északról a mostani Bárándi út (?Király útja?)

Karacs 1799 a földesi földön az inatson a Bárándi Út keresztül megggyen rajta … fél ága pedig az inats halom felől tsak az utra megyen véggel

Karacs 1756 az inatson a Barandi utra megyen végel

Karacs 1743 a Földesi Földön az inatson a bárándi utra jön véggel

Karacs 17 az inatson a Csatlat Erhe közel a Bárándi Út keresztül megyen rajta

Karacs 17 a Földesy földön az inatson az igaz Bárándi útra jön véggel

Körtvélyesi 1771 az Inacson a’ Bárándi út hosszába

Barcsa 1855 Az Inacs halmi sorján … a régi Bárándi ut felől esik

Szabó 1848 az inatson a bárándi utra dűlőben

022

BELSŐHELYEK

Kat.név 1858 I. Belsőhelyek, I.Ortsried

Kat.név 1875 I. belsőhelyek, A. Belsőhelyek

023

BENKE LAPOSA

Domokos 1836 a Benke laposánál

024

BIKA KÚTJÁNAK ZUGJA

Szmiklós

Budaházi 1768 Bikakuttyának Zugjának neveztetik, az melly … az Földesi nyomós Széliben lévén

Körtvélyesi 1771 a’ Bika kut Zugjába

025

BIKAZUG

f Nagy 1828 A Szemmiklósi határon a Bikazugba

Kat.név 1875 56. Bika zug, 02 Bikazug

026

BIKA ZUG DÜLEJE

Szmikós

Jankovics 1793 A Bika Zug dűlejébe

Bakoss 1873 Bika zug d.

027

BÍRÓ ISTVÁN SZÉRÜJE

Földesi határon Hegyeshatár Halomköz körül?

Domokos 1825 A Bíró István Szűrüjénél

Ritók 1810 a Biro Istvány Szűrűjenel

Karacs 1799 a földesi földön a Szilközön a felső Kabai út keresztül megyen rajta a Biró I stván szérünél

Karacs 17  a Szilközön a Felső kabai út keresztül megyen rajta Bíró István Szérűiénél

028

BODÓSZER

Domokos 1727 Bodó Szeren

Domokos 1764 Bodószeren

Domokos 1780 Bodó Szeren

Cseli 1660 a Földesi földön a halom közön a Bodó Szeren … a BodóSzeri útra jön véggel

Ritók 1783 a Debreczeni út hosszában a Bodó Szernek hat vékából allo Fő ally földjét

f Nagy 1801 a nagy Gyepáros düleiben … nap Lement Felőll a bodószerén Felől való végin

Ritók 1824 Bodószerenn

Túri 1746 Ugyan azon Dűlöben Bodószeren

Karacs 1799 a Földesi földön a Halom közön a Bodó Szerenn

Karacs 17  Földesi Földön a halom közön a Bodó Szeren majd Felbe meg Szakasztva a Debretzenyi út Felől

Karacs 17  a halom közön á bodószerenn, es a bodószer utra megyen végel, a Szina ároknál megSzakasztván

Barcsa 1859 a bodószeren

Szabó1848 a BodóSzeren hegyes

Pl.Karacs múz 1807 a Földesi Földön a bodó szeren a Bodó szer Utra jön Víggel

Kat.név 1875 10. Bodószer, K. Bodószer

029

BODÓSZER PUSZTA

Bakoss 1873 Bodó szer p

030

BODÓ SZER ÚT

Boros 1782 A bodó szer Út hosszaba

Cseli 1660 A halom közön a Bodó Szeren … a Bodó Szer útra jön véggel

f Nagy 1801 P Szem miklóson a nagy gyepáros dűlejében … félig dülvén a bodószer út felől

Karacs 1759 e Földesi földön a halom közön a Bodó Szer út hosszába

Karacs 17  a halom közön a’ bodószerenn ez a Bodószer Utra megyen végél, a Szina ároknál meg Szakasztván

Szabó 1848 a bodó Szer út félen

Pl Karacs múz 1807 a Földesi Földön a bodó szeren a bodó szer Utra jön Víggel

031

BODZÁS

Domokos 1727 Bodzásban

Domokos 171 a Bodzáson

Domokos 1791 a Bodzáson

Domokos 1801 Bodzási föld

Domokos 1759 Bodzáson

Cseli 1660 a Szél közön és a bodzáson naplementére nyulik véggel a Csatlat lapossára

Cseli 1660 ugyanott a bodzáson … a déli vég lapossas egy völgy keresztül megyen rajta a Tetétlen felől való végéhez közel

Karácsony 1897 Bodzáson

Ritók 1786 a Földesi határon a Bodzáson

f Nagy 1828 a Bodzásonn

f Nagy 1801 a Földesi Hataron a bodzáson

f Nagy 1801 a Földesi Földön a bodzáson

Szegi 1704 az Bodzason

Karacs 1799 a földesi földön a Szilközi járaton a Bodzáson

Karacs 1759 a Földesi földön a Bodzáson az alsó kabaiuthoz közel

Karacs 1756 a Földesi földön a Bodzáson a szilközí járáson

Karacs 1756 a Földesi földön jutott a Bodzáson

Karacs 1700 a Főldesi Földön a Bodzáson

Karacs 17  a Bodzáson … a nyomásra jön vegel

Körtvélyesi 1771 A Vápornél a füaly föld rész a Bodzáson

P.Karacs múz 1807 a Szilközi jarason a nevezett bodzáson a Földesi Földön

Pl Karacs múz 1857 Bodzás

Kataszt 1850 kezdődik a Szilközi járás bodzás nevezetű vizes a lapos része … végződik a bodzás s vélle együtt a szilközi forduló

Kat.név 1858 5. Bodzás, v. Bodzás környéke

Kat.név 1875 19. Bodzás, U. Bodzás

Kun 1793 A Bodzáson nyugotrúl Tetétleni Határ

Kun 1864 a bodzáson a tetétleni határba lévő

Kun 1888 Bodzás

032

BODZÁS KÖRNYÉKE

Kat.név 185 V. Bodzás környéke

Lat.név 1858 5. Bodzás, V Bodzás környéke

Bakoss 1873 Boddzás d.

033

BOLDOG KÚTJA VÖLGY

Bakoss 1873 Bódog kúttya v

034

BOROS KÚTJA VÖLGY

Bakoss 1873 Boroskúttya v

035

BORZAS talán Bodzás?

Szegi 1690 az borzasban

036

BORZIKUS (Ném: Bursdicos–szabados, könnyed)

Domokos 1727 Borzikusban

Domokos 1771 Borzikusba

Domokos 1791 a Burzikusba

Domokos 1825 A Burzikusba

Szegi 1704 az Borzikosban

Kun 1793 A Borzikusba

037

BURDIKUS

Cseli 1660 Szél közön a burdikusban egy Tábla s Tetétleni határra mengyen véggel

Karacs 1756 a földesi földön a Szilközön a Burdikusba a tetétleni határra megyen végel (Burdikusba is)

038

BURZIKUS VÖLGY

Bakoss 1873 Burzikus v

039

CURIALIS FÖLDESI HATÁR

Ritók 1761 kis Rét nevű Curialis Földessi határon levő Réttyekre reá mentünk

Gózon 1827 a Curialis Ns Földes Hellység határában a Nagy kertben lévő azon szőllő

Ritók 1744 Curialis Földesi Határon

040

CSATLAT

Cseli 1660 a Szél közön és a bodzáson Nap lementére nyulik veggel a Csatlat lapossára

Karácsony 1725 A Csatlaton egy darab kaszálló Rét, napkeletről, … a mellyet a Tetétleni Határ hasít

Karacs 1799 a földesi földön az inatson a tsatlaton az ér hosszában lapos föld … más felől az ér folj el

Karacs 1756 a tsatlaton s Földesi földön

Karacs 1743 az inatson a’ csatlaton

Karacs 17  a Földesi Földön az Inacson a Tsatlaton az érre megy végel … a Szíkesbe egy vékás (Szikes föld)

Karacs 17 a Csatlaton a Felső bárándi Utra jön vígel

Szabó a Csatlaton lévő Sziknek északi oldala

Pl Karacs múz 1807 a Földesi Földön az Inacs Csatlattyán

Pl Karacs múz 1807 a Földesi Földön az Inatson az ugy nevezet Csatlaton

Pl Karacs múz 1807 a csatlat óldalon az érre mengyen véggel

Kataszter 1850 kezdetét veszi a csatlattal az Inatsi forduló … az ugynevezett csatlat itt végződik

041

CSATLAT ÉR

Cseli 1660 a Csatlat érhez közzel a Bárándi út egyik fogásán keresztül mengyen rajta

Cseli 1660 a Csatlat ér mellett egy Nagy Tábla lapossas föld és dél felöl valló oldala hátas

Gyöngyösi 1727 az Tsatlat erében egy kaszállót

Karácsony 1725 A Csatlat érben való Kaszálló

Karacs 17 az inatson a Csatlat Erhe közel a Bárándi Ut keresztül megyen rajta

Pl Karacs múz 1807 a Földesi Földön az Inatson a Csatlat ér oldalon

Pl Karacs múz 1807 a Foldesi Földön az Ugy nevezett Inatson a Csatlat érre mengyen viggel

Bakoss 1873 Csatlat ér

042

CSATLAT KÚT

Bakoss 1873 Csatlat k.

043

CSATLAT ÚTJA

Karácsony 1725 a Csatlat Úttya felen … kaszáló kidül a nyomás Határra

044

CSATÓ KÚT

Szabó 1848 a Sz.Miklósi határon a Csató kutnál

045

CSATÓ KÚTJA DŰLŐ

Bakoss 1893 Csató kuttya d

046

CSATÓ KÚTJA VÖLGY

Bakoss 1873 Csató kúttya v

047

CSÁRDA

Karacs 1743 a’ Földesi Földön a tsárda Felől a kis pusztán

Karacs 17  a Földesi Földön a Debreczenyi utra megyen véggel a Csárdán túl a Gátra szolgál véggel a Kispusztán

Csapó 184  a Csárdánál Tiszai föld Szmiklós?

Fjkv. 1782 Saáp felöll … a Csársa háta megett a Tengeriben a Tetétleni Határ mentén HosszúCsárda?

Kun 1793 ch. Szent Miklósi Praediumon A Csárda előtt Debreczeni útra dülőben

048

CSÁRDAGÁT VÖLGY

Bakoss 1873 Csárdagát v

049

CSIFFI FÖLD

Szegi 1704 Csifi Földe

Szegi 1704 az Pusztan … nap Nyugotrul Szoboszlai Utton Csífi főlde

Szegi 1704 az Szoboszlai Útt hoszszaban …Csifi Szanto földe felé

050

CSIFFI ZUG sztmiklósi Kállónál a Lajos előtt

Kataszter 1850 Innen egészen északra fordulva az ugy nevezett Csiffy zug

Bakoss 1873

051

CSIFI ZUG DŰLŐ

Bakoss 1873 Csifi zug d.

052

CSIKÁSZ SZIGET

Sztmiklósi Kállóban

Kataszt 1850 Ezen ponthoz ugyan ezen írányban a Csikász sziget … A csikász szigettől az írány

053

CSIZMÁSFŰ DŰLŐ

Bakoss 1873 Csizmásfűd

054

CSOMA DÜLEJE

Pl Karacs múz 1850 a’ Sz.Miklósi határon a’ Csoma dülejében

055

CSOMA HALMA

Szentmiklós

Domokos 1727 Csoma halmán kívül

Domokos 1771 a Csoma halmánál

Domokos 1799 Csomahalmánál

Domokos 1825 A Csoma Halmánál

Domokos 1836 a Csoma halomnál

f Nagy 1801 P. Mező Szentmiklóson a Csoma halmánál

Pl Karacs múz 1850 a’ Csoma halmánál a’ Szent Miklósi határon

056

CSOMA HALMA DÜLEJE

Szentmiklós

Domokos 1825 A Csoma Halma dülejében

Jankovics 1793 Fü aly föld a Csoma halma düleje véginél

057

CSONKA ÉR

Csapó 184  a Csonka érnél

Kataszt 1850 a Csonka ér a derecskei határnál átcsap a Szentmiklósi határra és megfeneklik

Bakoss 1873 Csonka ér

058

CSORDA FÖLD

Csapó 184  A Derecskei határos dűlők a csorda föld

059

DARVAS

Domokos 1801 A földesi határon az Inatson a Darvasi részen

Cseli 1660 a Sápi határ hosszában a darvason

Cseli 1660 a Darvason a Sós tónál a Nyomáson jön véggel közzel a Sápi határhoz

Ritók 1786 A Földesi Határon a Darvason

Ritók 1765 a Darvason az erre dűlőben

f Nagy 1801 A Földesi Földön adarvason a Sapi határa való végin

Ritók 1824 a Sápi Darvasonn az alsó Bárándi Útra dülőbe  ez a sápi határban van!!

Körtvélyesi 1771 A’ Darvason a’ fűaly föld mellett

Körtvélyesi 1771 A’ Darvason Napkeletről szomszédja az Ekklésia földje

Szabó 1848 a Sápy határon a darvason

Pl Karacs múz 1844 a Földesi Határon az Inacsi járásba a Darvason

Pl Karacs múz 1807 a Földesi Földön a Darvason

Pl Karacs múz 1850 a földesi határon a’ Darvason

Pl Karacs múz 1850 a’ földesi határon … ugyan ott a Darvason á sápi határba

060

DARVAS DŰLŐ

Bakoss 1873 Darvas d.

061

DARVASÉR

Cseli 1660 a Darvas erire megyen véggel a Fűz fás gát háton

Cseli 1660 A Darvasér hosszában a Nádas Ároknál a Sápi határra mengyen véggel

Cseli 1660 a Tetétleni Rétre dűl véggel az akol Szerben és a déli vége meg a Darvas erire Szolgál

f Nagy 1828 Az Inatson jutott az Darvas parton

062

DEBRECENI ÚT

Szentmiklós

Domokos 1727 a Forgó földekből a Debreceni útra dűlőbe a Kúton kívül

Domokos 1799 Debr. út

Domokos 1801 Debreceni Útnál lévőföld földesi határon?

Domokos 1759 ugyan ot a (Eperjes) völgy és a Debreczenyi út felől Földesi határ

 Cseli 1660 a kiss Pusztán a Debreczeni Utra jön véggel

Karácsony 1725 mentünk ki a Debreczeniuton a Pusztára

Ritók 1783 a Debreczeni út hosszzában a Bodó Szernek

f Nagy 1801 a Földesi Földön a kis Pusztán … a Tetétleni határ felől … ismét ki vevén … aDebreceni út Felől

Karacs 1756 a Földesi földön a kis Pusztán a Debreceni útra jön végel

Karacs 17  Földesi Földön a halom közön a Bodó Szeren majd Felbe meg Szakasztva a Debreczenyi út Felől

Karacs 17  a Földesi Földön a Debreczenyi utra megyen véggel a Csárdán túl a Gátra szolgál véggel a Kis pusztán

Pl Karacs múz 1807 az ugy nevezett Kis pusztán a Debreczeni Utra jön víggel

Kat.név 1858 32 Debreceni útra dülő XXXII. Debreceni út

Kun 1897 a debreceni út pusztán lévő

063

DEBRECENI ÚTRA DÜLŐ

Földesi határ

Domokos 1771 A Kis pusztán a Debretzeni útra dűlőben

 

064

DEBRECENI ÚTRA DÜLŐ

Szentmikós

Domokos 1727 A Forgó földekből a Debreczeni útra dűlőbe

Domokos 1771 A Debreczeni útra dülőben

Domokos 1759 Debretzenyi utra dűlőbe

Jankovics 1793 A Debretzeni utra dülőbe

Karácsony 1897 Debreczeni utra dűlő

Csapó 184  a Debreczeni útra dűlőben

Csapó 184 a Töviskes föld a Debreczeni útra dűlőben

Csapó 1819 Debreczenyi Útra düllő

Kat.név 1858. 32 Debreceni útra dülő, M1 Debreceni útra dülő

Kun 1793 M.Szent Miklósi Praediumon A Csárda elött Debreczeni útra dülöben

065

DERECSKEI HATÁR

Kat.név 1858. 23. Derecskei határra dülő, XXIII. Derecskei határ

066

DERECSKEI HATÁRRA DŰLŐ Szentmiklós

Domokos 1727 a Derecskei határra dülő föld

Jenei 1748 a Deretskei határon levő ki dűlőbe

Karácsony 1897 derecskei határra dűlőben

Ritók 1827 a Deretskei határra dűlőbenn

Csapó 184  A Derecskei határos dűlőbe a csorda föld

Csapó 184 A Derecskei határba dűlőbe a lapos végén föld

Csapó 184 A Derecskei határ dűlőbe

Csapó 184 a Derecskei határba

Pl Karacs múz 1857 Derecskei határa dülőben

Kat.név 1858. 23 Derecskei határra dülő, XXIII. Derecskei határ

Kat.név 1875. 49. Derecskei határra dülő, G2 Derecskei határra dűlő

067

DERETSKEI ÚT

Földesi határ

Domokos 1771 A Deretskei út hosszába

Domokos 1825 A Halomközön a Deretskei út félen

Domokos 1836 a Deretskei út hosszába

Domokos 1759 deretskei út hosszába

Boros 1782 A nyomas szilibe lévo fold amely vagyon a két Derecskei út között

Boros 1782 A Derecskei út hoszszában … Délrül a Derecskei út

Jenei 1748 a Deretskei út mellett

Karácsony1897 Derecskei utnál

f Nagy 1801 Szemmiklóson adinnyás dűlőjében … a Deretskei út felől

Pl Karacs múz 1850 a’ Derecskei utfélen a halomközi járásba a’ Földesi határon

Pl Karacs múz 1857 Derecskei utnál

Kataszt 1850 a Derecskére járó út … a derecskei uton

Kat.név 1858 25. Kettős és derecskei út, XXV. Kettős és Derecskei út

Kat.név 1875. 46. Derecskei út, D2 Derecskei út

Kun 1793 A Derecskei útnál

Kun 1888 Derecskei út

068

DERECSKEI ÚT HOSSZÁBA DÜLŐ Szmiklós

Jankovics 1793 a Derecskei út hosszába dülőben az út félen … Délről az Út

069

DERECSKEI ÚTRA DÜLŐ

Szentmiklós

Domokos 1727 a két út között való a Derecskei útra dülőbe

Domokos 1727 a Tilalmas földek közzül a Derecskei útra dülőbe

Domokos 1727 a Derecskei útra dűlőbe

Domokos 1771 A Deretskei útra dülőben

Domokos 1759 a Deretskei útra dűl

Budaházi 1768 a Derecskei útra dülőben

Jankovics 1793 a Deretskei utra dülőben

Ritók 1786 A Mező Sz.Miklósi Határon a Deretskei Utra dülőben … melly a Nyárasra dűl véggel

Körtvélyesi 1771 A’ Deretskei Utra dűlőben

Antós 1885 Deretskei útra dülő

Kun 1793 A Szent Miklósi Praediumon Derecskei útra Dülöben

Kun 1815 Mező Sz Miklósonn a Deretskei Útra dűlöben

Kun 1844 a Szent Miklósi határon a Derecskéji útra dűllöben

070

DÉLI INACS

Karácsony 1897 Déli Imacson

Pl Karacs múz 1857 déli ínacs

Kat.név 1858. 7. Déli inacs,VII Déli Inacs környéke

Kat.név 1875. 21. Déli inacs, Z, Déli Inacs

071

DÉLI INACS KÖRNYÉKE

Kat.név 185  VII. Déli Inacs környéke

Kat.név. 1858. 7. Déli inacs, VII. Déli Inacs környéke

072

DÉZMA SZÉRŰ

Csapó 184  A Dézma szérűnél

Körtvélyesi 1771 A Dézma szűrűnel

073

DINNYÁS Szentmiklós

Domokos 1727 a Dinnyásnál

Karácsony 1897 Dinyásnál, Dinnyásnál

Csapó 184 A Dinyésnél

Csapó 184 a Tiszai a Dinyésnél ?

Szabó 1848 a Dinyásnál

Szabó 1848 a Sz Miklósi határon s Dinyásnál …

nyugotról a ns Communitas földjeik

Pl Karacs múz 1850 a Dinyásnál

Pl Karacs múz 1857 Dinyásnál

Kat.név 1858. 24. Dinnyás és Páka, XXIV. Dinnyés és Páka

Kat.név 1875. 48. Dinnyás, F2 Dinnyás

Birt. rend 1888 Dinyés (Lábas Gyula mérnök Zilah)

074

DINNYÁS DŰLŐ

f Nagy 1801 Szemmiklóson adinnyás dűlőjében … a Deretskei út felől

f Nagy 1801 a Dinnyás dűlőjében a nyárasvőlgyére megyen viggel

Karacs 1872 dinnyás dűlőbeli földjöket

Pl Karacs múz 1850 a’ Dinyás dűlejében

075

DINNYÁS HALOM

Bakoss 1873 Dinnyás h

076

DINNYE ÁROK Inacs, Szilhalom körül

Domokos 1799 a Dinnye ároknál

Szegi 1704 az Dinnyi aroknak az hatarra duló foldikben

077

DÜLŐ ÚT

Jankovics 1793 A Páka halma düleje fü aly földje … Napnyogutról a dülő út

Jankovics 1793 A Vermes hátnál … Napkeletről az dülő út, Napnyugotról is ugyan dülő út

078

EKKLÉSIA FÖLDJE

Domokos 1771 A szil Telekbe az Ekklésia földje mellett

Domokos1799 Eklési Toka

Domokos 1825 A Kettősnél nyugatról az Ekklésia Szentmiklós földje

Domokos 1825 A Szil Közön a Szegi Szürüjénél nyugatról az Ekklésia földje

Domokos 1759 az Eklésia földje melet Szil?

Túri 1746 a Szilhalom völgyében … északról pedig a Ns Eklésia földe

Körtvélyesi 1771 A’ Darvason Napkeletről szomszédja az Ekklésia földje

079

EKKLÉSIA SZŐLEJE

Fjkv. 1768 Eklésia Szőlejének

080

EPERJES VÖLGY

Domokos 1771 Az Eperjes völgyében

Domokos 1771 Az Eperjes völgy hosszában

Domokos 1825 az Eperjes völgyben

Domokos 1825 Az Eperjes völgybe való föld

Domokos1836 az az Eperjes völgybe tzikkely föld

Domokos 1759 az Eperjes völgy hosszában

Pl Karacs múz 1850 az eperjes völgynél a Földesi határon

Kat.név 1875. 9. Eperjes völgy, I. Eperjes völgy

Bakoss 1873 Eperjes v.

081

ERDŐLŐ ÚT

Szegi 1704 Erdőlő Utra dűl … Ördögh határ

082

ERŐS FÖLD

Szegi 1690 az altal föld az erős föld

083

ÉR

Domokos 1727 az ér oldalon az Ér

Domokos 1771 az Inatson az Érháton az Ér

Domokos 1791 Az Inatson a zugban határa délről az Ér

Domokos 1799 az éren innen

Domokos 1825 Inacson a Zugba délről az Ér

Domokos 1836 az Inatson a halom alatt a Zugba délről az ér

Cseli 1660 az Inatson kezdődik az Inats halma eránt a Zugban a Tetétleni Rét felől dél felé az érj mengyen

Szegi 1680 az er hoszaban … nap nyugotrul az er

Szegi 1680 az Fűzgat haton az Er hoszszaban … mas felól az Er

Szegi 1680 az vikonyer adalon az inacz utyára Dul az halomra … nap nyugotrul … az er

Szegi 1680 az akon Szerben az er hoszaban

Szegi 1680 ugy az akon Szerben az erre Dul

Karacs 1799 a földesi földön az inatson a tsatlaton az ér hosszában lapos föld … más felöl az ér folj el

Karacs 1756 a földesi földön az inatson a zúgba, az ér hosszába … Szomszédja a tetétleni rét felől … más felől az ér

Karacs 1743 a Földesi földön az inatson az akol Szerbe atetétleni Rétredülöbe … a másik vége az erre megyen véggel

Karacs 17  a Földesi Földön az Inatson a Tsatlaton az érre megyen végel … a Szikesre egy vékás

Pl Karacs múz 1807 a Csatlat oldalon az ére mengyen Véggel

084

ÉRHÁT

Domokos 1771 az Inatson az Érháton az Ér

085

ÉR OLDAL

Domokos 1727 az ér oldalon az Ér

Domokos 1759 Éroldalon

086

ÉRRE DÜLŐ

Karácsony 1725 az Inacson a Fűz Gát háton azon Érre Dűlőjében

Ritók 1765 a Darvason az erre dülöben

Túri 1746 Az Inatson Rétre és Erre Dűlőben

087

ÉSZAKI INACS

Kat. név 1875. 20. Eszaki Inacs, V. Északi Inacs

088

FALU

Karacs 17  e Földesi földön a halom közön az alsó útfélen hoszszába az útnak …a Falu felől vége

089

FALU FÖLDJE

Boros 1782 A Szil halma dülejébe lévó fold … Delrul a falu foldje

Ritók 1654 az Kereszt Értől fogván nap enyészete felől, a Falu Földeire Harangi jószága

F.jkv 1707 a Falu főldénn

090

FELSŐ BÁRÁNDI ÚT

Karácsony 1725 Mentünk az Inacsra és ott a felső Bárándi út félen … és oda killyebb is a fűz gát Háton

Karacs 17 a Csatlaton a Felső Bárándi Utra jön vigel

Kataszt 1850 felső bárándi út a sápi határnál

091

FELSŐ KABAI ÚT

Domokos 1780 Szil utja mellett a nyomáson akil a Völgyre a felső kabai út az innenső végén

Karacs 1759 a földesi Földön a Szilközön a felső kabai út keresztül megyen rajta a Biró István szérüinél

Karacs 1756 a Földesi Földön a Szilközön a felső kabai útra jön viggel fűajj föld

Karacs 17 a Szilközön a Felső kabai Utt keresztül megyen rajta Bíró István Szérüiénél

Pl Karacs múz 1807 a Földesi Földön a Szil közön a Felső kabai utra jön Víggel

Kataszt 1850 felső kabai út vonul el (a szilközi fordulóban közel a hegyeshatárhoz)

092

FELSŐ KABAI ÚTRA DÜLŐ

… 1744 Felső kabai útra dülő fűaly föld

Körtvélyesi 1771 a Kabai felső utra dülőben

093

FELSŐ TETÉTLENI ÚT

Cseli 1660 a Szél közön a felső Tetétleni út keresztül jár rajta

094

FIAS FÖLD Szilközön ez nem helynév?

Cseli 1660 ugyan ezen fent írt föld reája megyen véggel fijas főld

095

FODOR SZÁLLÁSA

Szmiklós

Jankovics 1793 a Fodor Szállásánál való Lapos kaszálló .. Közép tájon pedig ugymint a hol a Nap kelet felől való mesgyéjén Kut gödör van 49 öl, Délröl való végin a mely a Kállóra dül

096

FÖLDES

Antós 1802 Privilegiált Földesi Helységnek

Antós 1802 nemes Zabolch Vármegyében Földesen

Antós 1814 Curialis Földes Hellységgének Rendszerint való Hadnagya és Nemes Tanattsa

Balázsi 1756 Tttes Nemes Szabolcs Vármegyében Földes nevű Curialis Helysegben lakó

Balogh 1813 Tekintetes Nemes Szabolts Vármegyében hellyheztetett Curialis Földes Hellységének Rendszerint való Hadnagya Ns Nagy Gábor és Nemes Tanáttsa

Boros 1740 … Földesi határon vadnak

Ritók 1744 T N. Szabolts Vrgyében Curialis Földesen lakó

Csapó 1839 Tettes Bihar Vármegyébe Hellyheztetett Földes Hellységével határos, Szent Miklosi Praediumban

Földes 1864 Szabolcs Megyébe kebelezett Földes helység

Körtvélyesi 1743 Tekintetes Nemes Szabólts Vármegyében fekvő, Nemes Szabad Földes Helységében

Körtvélyesi 1767 Főldes Határát és magát a Várast is a Főldesi Communitásnál lévő Privilégiumok által tsupán a Főldesiek birják

F.jkv. 1709 N. Zabolcs Váregyibenn Földesenn

F.jkv. 1725 T: N: Szabolcs Varmegyeben lévö Földesi Nemes Hellységben

Fjkv. 1780 Nemes Curialis Földes Helységében

Fjkv. 1781 Ns Mező Szent Miklosi Praediumon vagynak Szomszédságába a Földesi Határnak

Fjkv. 1782 Privilegialt Curialis Földes Helysége

V.625/a.4. 1725 Földes nevü ezen Nemes Szabolcs Vármegyében lévő Curialis Hellységben

Török 1725 Nemes Szabolcs Vármegyeben Curiali Földess nevű Hellységnek

Kun1793 Ttts Ns Zabolcs Vgyében Földessi Curialis Hellységben

Kun 1765 in Oppido Curialis Földes

Kun 1838 Tekintetes Nemes Zabóch Vgyében fekvő Curialis Földes helyséjében

097

FÖLDESI FÖLD

Cseli 1660 a Földesi Földön a halom közön

f Nagy 1801 a Földesi Földön a bodzáson

f Nagy 1801 a Földesi Földön a kis Pusztán … a Tetétleni határ felőll … ismét rá vevén … a Debreceni út Felől…

f Nagy 1801 A Földesi Földön a darvason a Sápi határa való végin

Karacs 1799 A Földesi földön a Halom közön a Bodó Szerenn

Karacs 1799 a földesi földön az inatson a Bárándi út keresztül megygyen rajta …fél ága pedig az inats halom felől tsak az utra megyen véggel

Karacs 1799 a földesi földön a  Szilközi járaton a Bodzáson

Karacs 1799 a földesi földön a Szilközön a Bíró István szérüinél az út keresztül megyen rajta

Karacs 1759 a Földesi földön az inatson a halom sorjában közel a halomhoz

Karacs 1759 a földesi földön a Szilközön a felső Kabai út keresztül megyen rajta a Biró István szérüinél

Karacs 1759 a Földesi földön a Bodzáson az alsó kabaiuthoz közel

Karacs 1759 Földesi földön a halom közön a Bodó Szeri úz hosszába

Karacs 1756 földesi földön az inatson a zúgba az ér hosszába … más felől az ér

Karacs 1756 a Földesi földön a Bodzáson a szilközi járáson

Karacs 1756 a Földesi földön a Szilközön a felső kabai útra jön véggel fűajj föld

Karacs 1756 a tsatlaton a Földesi földön

Karacs 1756 a Földesi földön jutott a Bodzáson

Karacs 1743 a Földesi Földön az inatson a bárándi utra jön véggel

Karacs 1743 a Földesi Földön a Csárda Felől a kis pusztán

Karacs 17  Földesi Földön a halom közön a Bodó Szeren majd Felbe meg Szakasztva a Debreczenyi út Felől

Karacs 17  a Földesi földön a Debreczenyi utra megyen véggel a Csárdán túl a Gátra szolgál véggel a Kis pusztán

Karacs 17  a Földesy földön az inatson az igaz bárándi útra jön véggel

Körtvélyesi 1771 a földesi földön vagyis határon

Pl Karacs múz 1807 a Földesi Földön a bodó szeren a bodó szer Utra jön Víggel

Pl Karacs múz 1807 a Földesi Földön a Sápi határba … északról Sápi lakosok Fölgye vagon a Sós Tónál

V.625/a.4.1749. Nemes Földesi Curialis Hellység  

098

FÖLDESI HATÁR

Domokos 1727 a földesi határon

Domokos 1771 Földesi határ

Domokos 1771 A Szilközön mely Karats Jánostól cserélt Földesi Határok

Domokos 1801 A földesi határon az Inatson a Darvasi részen

Domokos 1825 a Földesi határon

Domokos 1836 Földesi határ

Domokos 1759 Földesi határ

Ritók 1827 a földesi határonn az úgynevezett Kis Pusztánn

Ritók 1786 A Földesi Határon a Bodzáson

f Nagy 1828 a Földesi határon a Bodoszeren

Szabó 1848 a Földesi határon a hosszuszerbe

Pl Karacs múz 1844 a Földesi határon az Inacsi járásba a Darvason

Pl Karacs múz 1850 á Derecskei utfélen a halomközi járásba a Földesi határon

Pl Karacs múz 1850 a földesi határon az inacsi járásba a Harmati laposnál

Pl Karacs múz 1850 a földesi határon a halomközi járásba … naplementi oldala a’ meggyesnél

Kataszt 1850 a Földesi határnak Kiss puszta nevezetű része

Kataszt 1850 a Kállón levő régi Váradi utban eső hidig formálja a természetes határt s egyszersmind itt végződik a földesi határ déli oldala s kezdődik a Szentmiklósi határ

Kun 1793 A Földesi Határon Az Inacson

Kun1840 a Földesi Határon a Halomköz járásba a Gyepáros dűlejíbe

099

FŐALY FÖLD Fűalj

Túri 1746 Főaly föld melyre délről a többi földek reá dűlnek

a Földesi Földön a Szilközön a felső kabai útra jon véggel fűajj föld

100

FÜVES ÚT

Szil körül

Domokos 1727 a fűves út felől

Domokos 1727 Tetétleni útra dülőben a fűves út félen

Szegi 1704 az Halas tóra dülőben az fűves utt hoszszaban

101

FŰZFÁS GÁT

Bakoss 1873 Fűzfás gát

102

FŰZFÁS GÁT DŰLŐ

Bakoss 1873 Fűzfás gát d

103

FŰZ FÁS GÁT HÁT

Cseli 1660 a Darvas erire megyen véggel a Fűz fás Gát háton

Kataszt 1850 egy vízvédő fűzfásgát … osztás puszta (tetétleni oldalának … a közepén)

Kataszt 1850 egy másik fűzfásgátig (a Laposon)

104

FŰZGÁTHÁT

Domokos 1727 Fűt Gát háton

Domokos 1754 inatson a füzgát haton a barandi határban

Karácsony 1725 Mentünk az Inacsra és ott a felső Bárándi út félen … és oda killyebb is a fűz gát Háton

Karácsony 1725 az fűz Gát Háton a Bárándi út hoszszában

Karácsony 1725 az Inacson a Fűz Gát háton, azon Érre Dülőben

Szegi 1680 az Fűzgaz haton az Er hoszszaban mas Felol az er

Túri 1725 az Inatson az Fűz Gáthát Erében valo kaszálló

105

FŰZGÁTHÁT ERE

Túri 1757 az Inatson a FűzGáthát Erében való kaszálló

106

GÁBOR JÓSZÁG

Túri 1725 adom az Gabor joszagot Szalogban

107

GÁT

Karacs 17 a Földesi földön a Debreczenyi utra megy véggel a Csárdán túl a Gátra szolgál véggel a Kis pusztán

108

GÚNÁRHÁT

Kat.név 185 VIII.Gunárhát

Kat. név 1858 8. Gunárhát, VIII. Gunárhát

Kat.név 1875 22. Gunárhát, A1 Gunárhát

Bakoss 1873 Gúnárhát (legelő)

109

 GÚNÁRKERT

Karácsony 1897 Gunárkertben Szőlő, Veteményes

f Nagy 1801 a Nagykertbeli Szőllő … a Gúnár Kertbeli is

Csapó 1834 Gunár kertbeli … szőlőmet … Cur Földes Helysége Szőllős kertjébe … gyepbéli osztáskor pénzért vásárlottam volt

Pl Karacs múz 1850 a Szöllöbeli jussa a’ földesi Nagy Kertben a’ völgyre dülőbe … a Gunár Kertben

Kataszt 1850 itt végződik az inacsi forduló, s kezdődik a gunárkert környéki közlegelő

Kat,név 185 IX Gunárkert

Kat.név 1858. 9. Gunárkert, IX. Gunárkert

Kat,név 1875. 2. Gunárkert B, Gunárkert

Bakoss 1873 Gúnár k

Kun 1888 Gunárkert

110

GYEP

Csapó 1834 Gunár kertbeli … szőlőmet … Cur. Földes Helysége Szőllős Kertjében … gyepbéli osztáskor pénzért vásárlottam fel (Katona Ványi Ferenc)

111

GYEPÁROS

 

Karácsony 1897 Gyapároson Gyapárosnál

Kat.név 185 Gyepárus XVII

Kat.név1858 18.Gyapáros XVII, Gyepárus

Kun 1897 a gyopárosnál levő

112

GYEPÁROS DŰLŐ

 

Domokos 1727 a Forgóföldből Gyopáros dülőbe Szentmiklós

Domokos 1759 Gyepáros dűlejében

f Nagy 1801 Szemmiklóson Gyepáros dűlőjében

Sz. Bíró 1865 a gyapáros dűlőben

Kun 1840 a Földesi Határon a Halomközi járásba a Gyepáros dűlejíbe

113

GYEPÁROS HALOM

Bakoss 1873 Gyepáros h

114

GYEPÁROS VÖLGY

Bakoss 1873 Gyepáros v

115

GYILKOS  Szentmiklós

Domokos 1727 a gyilkoson kívül való föld és a Gyilkosnál levő toldalék

Karácsony 1897 Gyilkoson

Csapó 184  a Gyilkosnál

Kat.név 1858 Gyilkos 20., XX Gyílkos

Kat.név 1875. 55. Gyílkos, N2 Gyílkos

Kun 1793 A Gyilkosnál

116

GYILKOS DÜLEJE Szmiklós

Jankovics 1793 a Gyilkos dűlejében a Kis Gyilkos mellett

Kun 1793 A Gyilkos dülőjében

Kun 1816 Mező Sz Miklósonn a gyilkosra dűlöben

117

GYILKOS HALOM

Bakoss 1873 Gyilkos h

118

GYILKOS JÁRÁS

Kun 1842 ugy nevezzük az M Sz Miklóson á Gyilkos járásba ugyan a’ Gyilkos űtra dűlőben

119

GYILKOSI ÚTRA DÜLŐ

Kun 1842 ugy nevezzük az M Sz Miklóson a’ Gyilkosi járásba ugyan á Gyilkosi útra dűlőbe

120

GYILKOS KÖRNYÉKE

Kat.név 185 XXI. Gyilkos környéke

121

GYILKOS KÖRNYÉKI ISKOLA

Közig. ir 1923 Földes községnek … külterületén áll fönn szüksége iskola felállításánaak … Kiss József földbirtokos Gyilkos nevű tanyáján. (több irat) Sápy Géza tanyája

122

GYILKOS ÚTJA Szmiklós

Jankovics 1793 A Gyilkos uttya mellett lévő kis czikkely föld

123

GYÜMÖLCSÖS KERT

Pl Karacs múz 1857 gyomalcsos

Bakoss 1873 Gyümőcsös k

124

HALAS TÓRA DÜLŐ

Szegi 1704 az Halas Tóra az az fűvib (füves) hoszszaban

125

HALNIHAGYÓ

Domokos 1771 Az Inatson a Halni hagyóba

Domokos 1759 Halnihagyó

Boros 1782 A halni hagyoban

Karácsony 1725 az Inacson a halni hagyóban

Körtvélyesi 1771 a’ halni hagyóba az Inacson

Szabó 1848 az inatson az ugy nevezett halni hagyóba

126

HALNIHAGYÓ DŰLŐ

Bakoss 1873 Halnihagyó d

127

HALOMKÖZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domokos 1727 a Halomközön

Domokos 1825 A Halomközön a Deretskei út félen

Domokos 1825 A Halomközön a Megyerre düllőben

Domokos 1825 A halomközön az alsó út félen délről az út

Cseli 1660 a halom közön a Bodó Szeren … a Bodó Szer utra jön véggel

Cseli 1660 ugyan ott a halom közön az Alsó út félen

Hodosi 1795 a halomközön a hoszszu Szer dülőben

Ritók 1744 a két Halom közön … meg írt Halomközön

f Nagy 1801 a Halomközön a veres halma Dűlőjében

Karacs 1799 a Földesi földön A Halom közön a Bodó Szerenn

Karacs 1759 a Földesi földön a halomközön a Bodó Szer út hosszába

Karacs 1956 a Földesi földön a halomközön az alsó út szélen

Karacs 17  a Földesi Földön a halomközön a Bodó Szeren majd felbe meg Szakasztva a Debreczenyi út Felől

Karacs 17  a halom közön á bodószerenn ez a bodószer Utra megyen végel, a Szína ároknál meg Szakasztván

Karacs 17  a Földesi földön a Halom közön az alsó útfélen

Kun 1828 a’ Halom közön az alsó dülőben

Fjkv 1782 Sáskák érkeztenek …Kaba felőll …a Szilközön jövén bé a Szölös Kert hátulyán a Halom közön keresztül a Kis Peres felé az Andaházi Határra

Kat.név 1875 F. Halom köz, G. halom köz

Kun1793 A Halom közön az Ujfalun Utra dülőben

Kun 1728 a’ halomközön az alsó  dűlőben

128

HALOMKÖZI JÁRÁS

Pl Karacs múz 1850 a Derecskei út félen a halomközi járásba a Földesi határon

Pl Karacs múz 1850 a’ földesi határon a halomközi járásba … naplementi oldala a’ meggyesnél

Kun 1840 a Földesi Határon a Halomközi járásba a Gyepáros dűlejíbe

029

HALOM SOR

Domokos 1771 Az Inatson a Halom sorba

Domokos 1759 Halomsorba

Gózon 1800 a halom sorjába, és ugyanazon dűlőben

Karacs 1759 a Földesi földön az inatson a halom sorjában közel a halomhoz

130

HARANGI JÓSZÁG

Ritók 1654 az Harangi Jószág felől, mely Kis Rétnek neveznek

Ritók 1654 az Kereszt Értől fogván nap enyészete felől, a Falu Földéig Harangi jószága

Ritók 1654 a Kereszt értül fogva nap kelet felől Ribiczei Szer, Nap nyugot felől Harangi Szer a nyomásig, melyet Turiak zálog kép birtanak

Ritók 1654 A Kereszt értül fogva Ribiczei Szer, nap nyugot felől Harangi jószág

131

HARANGI SZER

Ritók 1654 a kereszt ertül fogva nap kelet felől Ribiczei Szer Nap nyugat felől Harangi Szer, a nyomásig

132

HARMATI LAPOSA

Domokos 1825 Az Inatson a Harmati Lapossánál

Pl Karacs múz 1850 a’ földesi határon az inacsi járásba a Harmati laposnál

133

HATÁRRA DÜLŐ

tetétleni határra dülő?

Szegi 1680 az hatara dul egy Kis Föld

Szegi 1704 az Hatarra dülőben

Szegi 1704 az Dinnyi aroknal az hatarra duló foldikben

134

HÁRMAS HATÁR helynév?

Kataszt 1850 a hármas határ mely a Szentmiklósi,

Szentkozmai, derecskei határok öszve jövetelét jelöli

Kataszt 1850 a hármas határ, mely a Szentmiklósi Szováti s Földesi határok összve jövetelét jelöli

135

HÁZAK Szmiklós?

Csapó184  a házak háta megett

Csapó 184 a házaknál kender föld

Csapó1819 A hazak hata meget

Szabó 1848 a Házakbeli kender földnek

Szabó 1848 a házaknál, a tanya hely

Szabó 1848 a házak közt 

136

HEGYES DŰLŐ

Csapó 184  a hegyes dűlőbe a hegyes fele

Pl Karacs múz 1850 a’ Szent miklósi határon a’ hegyes dülőbe

Kat. név 1875. 36. Hegyes dűlő, P1 Hegyes dülő

Bakoss 1873 Hegyes d

137

HEGYES FÖLD

Domokos 1825 A Szil utja jelen való hegyes föld

Domokos 1825 Az Inatson a Bárándi út hosszában levő hegyes föld délről az út

Domokos 1836 A Szil út félen levő hegyes föld

Domokos 1759 Hegyes föld Inacsnál?

Cseli 1660 ugyan ott a Szél közön a hegyes határnál a tetétleni határ hoszszában hegyes föld

138

HEGYESHATÁR

Domokos 1771 Az Alsó Kabai útra dűlőben a Hegyes határnál

Domokos 1799 Hegyes határ

Domokos 1825 A Szil közön A Hegyes határnál

Cseli 1660 az aló Tetétleni utrajön véggel, a hegyes határa szolgál a vége hegyes föld

Cseli 1660 ugyan ott a Szél közön a hegyes határnál a Tetétleni határ hoszszában hegyes föld

Karácsony 1725 A Tetétleni jút felen az Telekben azon Tetétleni útra dülőben két helyen két fogás föld, … az oda killyebb a hegyes Határra dülvén

Szegi 1680 az hegyes hatarnal az utra dul

Szegi 1704 az Tetlini Utra dulőbe az Hegyis hatarnal

Szegi 1704 az Higyib határnál 1. Czikkely föld

Túri 1746 A Hegyes határnál a Kabai utra Dűlőbe

Karacs 1743 a’ Szilközön a hegyes határra dül véggel … És a tetetleni Utra a másik vége

Karacs 17  a Szilközön a Földesi Földön a hegyes határra megyen véggel … a Tetétlen felől való óldala

Kataszt 1850 hegyes határ

Kat.név 1875. 15. hegyes határ, T hegyes határ

139

HEGYES HATÁR ERE

Kataszt 1850 hegyes határ ere

140

HEGYESHATÁRRA DÜLŐ

Domokos 1727 Hegyes határra dülőben

Domokos 1791 a Hegyes határra dülőben napnyug Tetétleni határ

Domokos 1759 Hegyes határra dül

141

HELYSÉG FÖLDJE

Domokos 1771 A Kis Gyilkosnál napkeletül a helység földje

Csapó 184  a Kemény kutja dűlőben a helység földje fele

Fjkv 1779 Helység főldgyébe

Fjkv1779 helység földebe

Fjkv 1789 Helység majorossa

142

HODOSHÁZ

Kat.név 1875. 52. Hodos ház, K2 Hodos ház

143

HODOS HÁZRA DŰLŐ

Szentmiklós

f Nagy 1801 a Hodos Házra dűlőben

Csapó 184 A Hodosi ház

Csapó 184 a hodosi háznál levő kaszálló

Csapó 1819 Hodos háznál a Kaszalló a kertel együtt

144

HORGAS

Szegi 1690 inacs fele melyet horgasnak hínak az Sapi hatara ki dül

145

HORGAS FÖLD Inacs körül?

Domokos 1727 horgas föld

146

HOSSZÚ CSÁRDA

Gózon 1800 A Hosszú Csárdánál … Napnyugatról a Közönséges osztályföld

Fjkv 1782 Sáskál érkeztenek határunkra Szoboszló felől .. a Hosszú Csárdánál, Tetétlen felé menő ütnál jövén bé

147

HOSSZÚSZER két féle?

Domokos 1727 Inacson a Hoszszú Szerben

Domokos 1771 Inatson a Hoszszú Szerbe

Domokos 1771 A Hosszú Szerbe

Domokos 1780 Hosszú Szer

Domokos 1759 Hoszszú Szer

Boros 1782 A hoszu szerben, A hoszszu szernek fű aly főldje

Hodosi 1795 a halomközön a hoszszu Szer dülőben

Ritók 1786 A Földesi Határon az Inatson a Hosszú Szerbe

Szegi 1680 az hoszu Szerben

Szabó1848 Hosszu Szer dülejében

Szabó 1848 a Földesi határon a hoszszúszerbe

148

HOSSZÚ SZER DŰLŐ

Bakoss 1873 Hosszú szer d

149

INACS I.

Domokos 1727 Inacson az Akol Szerben

Domokos 1727 Inacson a hoszszú Szerben

Domokos 1754 inatson a fűzgát haton a barandi határban

Domokos 1764 Inacson az akol Szerbe

Domokos 1771 Inatson a Hoszszú Szerbe

Domokos 1771 az Inatson az Akol Szerben a Rét hosszába

Domokos 1771 az Inatson az Érháton az ér

Domokos 1771 Az Inatson a Halom sorba

Domokos 1771 Az Inatson a Bárándi Határra dülőben

Domokos 1771 Az Inatson a két út közt

Domokos 1771 Az Inatson a Nádas ároknál

Domokos 1771 Az Inatson a Halni hagyóba

Domokos 1791 Az Inatson a zugban a határa délrül az Ér

Domokos 1799 az Inatson az által föld

Domokos 1801 A földesi határon az Inatson a Darvasi részen

Domokos 1825 Inacson a Zugba délről az Ér

Domokos 1825 Az Inatson a Bárándi út hosszában levő hegyesföld délről az Út

Domokos 1825 Az Inatson

Domokos 1825 Az Inatson a Harmati Lapossánál

Domokos 1836 az Inatson a halom alatt a Zugba délről az Ér

Ritók 1810 Ugy nevezett Inatson

Boros 1782 az Inatson mely is az Inats ere jő végel

Cseli 1660 az Inatson kezdődik az Inats halma eránt a Zugba a Tetétleni rét felől dél felé az érig

Karácsony 1725 Mentünk az Inacsra és ott a felső Bárándi út félen … és oda killyebb a fűz gát Háton

Karácsony 1725 Ugyan az Inacson az Inacs Telekben

Karácsony 1725 az Inacson a Fűz Gát háton, azon Érre dülőben

Karácsony 1725 az Inacson a Nádas = ároknál, … délrül a Nádas = Árok

Karácsony 1725 az Inacson az Átal földekben

Karácsony 1725 az Inacson a halni hagyóban

Karácsony 1725 voltanak még az Inacson valamelly közönséges Kaszálló Rétek, … az Inacs erében Sápij határ mellett a Bárandi Hatorra Dűlőben

Ritók 1786 az Inatson a Hosszú Szerbe

Szegi 1690 inacs fele melyet horgasnak hi, nak az Sapi hatara ki dül

Szegi 1690 az inacs fele az Hoszu Szer ugyan az mely told atik az Vikony ér haton

Túri 1725 az Inatson az Fűz Gáthát Erében való kaszálló

Túri 1746 Az Inatson Rétre és Erre Dűlöben

Karacs 1799 a földesi földön az inatson a Bárándi Út keresztül megyen rajta … fél ága pedig az inats halom felől tsak az utra megyen véggel

150

INACS II.

Karacs 1799 a földesi földön az inatson a tsatlaton az ér hoszában lapos föld … más felől az ér foly el

Karacs 1759 a Földesi földön az inatson a halom sorjában közel a halomhoz

Karacs 1756 földesi földön az inatson a zúgba, az ér hosszába … Szomszédja s tetétleni rét felől … más felől az ér

Karacs 1756 az inatson a Barandi utra megyen vége

Karacs 1743 a Földesi Földön az inatson a bárándi Utra jön véggel

Karacs 1743 az inatson az akol Szerbe a tetetleni Rétre dülőbe … a másik vége az erre megyen véggel

Karacs 1743 az inatson a’ csatlaton

Karacs 17  a Földesi Földön az Inatson a Tsatlaton az érre megyen végel … a Szikesbe egy vékás

Karacs 17  az inatson a’ Csatlat Erhe közel a Bárándi Út keresztül megyen rajta

Karacs 17 a Földesi földön az inatson a zugba … az inats halma felől

Karacs 17 a Földesy földön az inatson az igaz Bárándi útra jön véggel

Csapó 184  az Inacson

Körtvélyesi 1771 a’ halni hagyóba az Inacson

Szabó 1848 az ínatson a bárándi utra dűlőben

Pl Karacs múz 1807 a Foldesi Főldön az Ugy nevezett Inatson a Csatlat érre mengyen viggel

Kun 1793 Az Inacson a Nádas Aroknál

Kun 1793 A Földesi Határon. Az Inacson

151

INACS ÉR

Domokos 1780 az Bárándi Határban az Inacs érnél

Domokos 1799 az inats érhosz

Boros 1782 az Inatson melj is az Inats ere jő végel

Karácsony 1725 az Inacs erében a Sápij Hatar melett a Barandi Hatarra Dülőben való Kaszállónak

Fjkv 1785 az Régi Hatarokat kívánván Renoválni … kezdvén at Inats Erbe … az Andaházy határig … az melly a Kákason Száraz idöben Fel hányatanak vala

Kataszt 1850 a földesi határon esik a jó magoss Inacs halma mellette az Inacs ér folyván,

Kataszt 1850 ezen inacsér közepe formája Földes és Báránd közt a természetes határt az Úttól délre

Bakoss 1873 Inacs ér

152

INACS HALMA DÜLŐJE

Cseli 1660 az Inats halma dülőjében közel a halomhoz

Cseli 1660 ugyan azon halom dülőjében s Szélső fogása Nap feljötte felől

Bakoss 1873 Inacs halom d.

153

INACS HALOM

Domokos 1836  az Inatson a halom alatt a Zugba délről az Ér

Boros 1782 Az Inats halom oldalban lévő fóld

Cseli1660 az Inatson kezdődik az Inats halma eránt a zugban a Tetétleni rét felől dé felé az érig mengyen

Szegi 1680 az vikony er adalon az inacz utyara Dul az halomra … nap nyugotrul … az er

Karacs 1799 a földesi földön az inatson a Bárándi Út keresztül megygyen rajta .. fél ága pedig az inats halomfelől tsak az utra megyen véggel

Karacs 1759 a Földesi földön az inatson a halom sorjában közel a halomhoz

Karacs 17  a Földesi földön az inatson a zugba … az inats halma felől

Pl Karacs múz 1807 a Földesi Földön az Inats halmánál a Zugban … Tetétlen felöl a tetétleni rét

Kataszt 1850 balra egy pár száz lépésnyire a határvonaltól a földesi határon esi a jó magoss Inacs halma, mellette az Inacs ér folyván

Bakoss 1873 Inacs h

154

INACSHALOM SORJA

Körtvélyesi 1887 Szántó Inacs halom sorján

Karácsony 1897 Inacshalom sorján

Karacs 1759 a Földesi földön az inatson a halom sorjában közel a halomhoz

Barcsa 1855 Az Inacs halmi sorján … mels a régi Bárándi út felől esik

Domokos 1862 az Inacs halom sorján

Pl. Karacs múz. 1857 Inacs halom sorján

Kat.név 1858. 6. Inacs halom sorja, VI Inacs környéke

155

INACSI FORDULÓ

Katasz 1850 kezdetét veszi a csatlattal az Inacsi forduló

Kataszt 1850 itt végződik az inacsi forduló, s kezdődik a gunárkert könyéki közlegelő

156

INACSI JÁRÁS

Pl Karacs múz 1844 a földesi határon az Inacsi járásba a Darvason

Pl Karacs múz 1850 a’ földesi határon az inacsi járásba

Pl Karacs múz 1850 a’ földesi határba az inacsi járásba a’ Harmati laposnál

157

INACS KÖRNYÉKE

Kat.név 185 VI. Inacs környéke

Kat.név 1858. 6 Inacs halom sorja, VI. Inacs környéke

158

INACS TELEK

Karácsony 1725 Ugyan az Inacson az Inacs Telekben

159

INACS ÚT

Szegi 1690 az inacs út hoszaban az kert helynél

Szegi 1680 az inacz utyara Dul

Szegi 1680 az vikony er adalon az inacz utjára Dul az halomra … nap nyugotrul … az er

160

INKE ÚTJÁRA DÜLŐ

Szentmiklós

Domokos 1727 az Inke uttyára dülőbe

161

IVÓ KÚT Alsó kabai út és a Nyomás körül

Domokos 1771 Az Ivó kútnál

Domokos 1771 Az Ivó kútnál a Nyomásra dülőben

162

KABAI ÚT

Domokos 1764 Kabai út hosszába

Domokos 1771 A Nyomásra dülőben a Kabai útnál

Domokos 1799 a Kabai út hosszába

Körtvélyesi 1771 a’ Kabai út félen a Szegi szűrüje dülejében

163

KABAI ÚTRA DÜLŐ

Domokos 1764 Kabai útra dülő

Boros 1782 A Szilközön a Kabai Utra dülő …nap nyu. rul az út

Túri 1746 A Hegyes határnál a Kabai utra Dülőbe

164

KARACS KÚTJA

Domokos 1801 a Karats kuttyánál lévő föld

Szabó 1848 a szilközön a Karats kútnál

Kat.név 1875. 16. Karacskút, R. Karacskút

165

KARACS KÚTJA DÜLŐ

Pl Karacs múz 1850 a Szilközi járásba a’ Karacs kutja dülejébe

Birtoklap 1905 Ház udvarral a  Karacs kút dűlőben (Rét, Szántó)

Bakoss 1873 Karacs kúttya d

166

KARACS KÚTJA VÖLGY

Bakoss 1873 Karacs kúttya v

167

KÁKÁSON Sápi határon

Fjkv 1785 az Régi Hatarokat Kívánván Renoválni … kezdvén az Inats Erbe … az Andaházy határig … az melly a Kákason Száraz edőben Fel hánytanak vala

168

KÁLLÓ

Cseli 1660 a Kiss réten túl a Kállón vagyon és a kálló közepéig nyúlik

Jankovics 1793 a Fodor Szállásánál való Lapos kaszáló … Délről a Kállóra dűl     Szmiklós

V.625/a 4.1688 ez uta, soha az kik Kállott migh nim tartoztattyuk

Kataszt 1850 a földesről Sápra vezető út, melyen túl 12 lépésnyire a Kálló folyó partján van egy határ domb s a Kálló folyama

Kataszt 1850 a kállón levő régi Váradi utban eső hidig formálja a természetes határt s egyszersmind itt végződik a főldesi határ déli oldala s kezdődik a Szentmiklósi határ, mindenütt képezvén a határát egészen a Derecskei határig a Kálló folyam közepe több kanyarulatokkal

169

KÁLLÓ ÉR

Bakoss 1873 Kálló ér

170

KÁLLÓ HÍDJA

Bakoss 1873 Kálló híggya

171

KELETI SZILKÖZ

Karácsony 1897 keleti Szílközön

Pl Karacs múz 1857 keleti Sziközön

Kat.név 1858 3. Keleti Szilköz, III Keleti Szilköz

Kat.név 1875. 14. Keleti Szílköz, 0. Keleti Szilköz

Kun 1888 Keleti Szílköz

172

KEMÉNY ÉS SŐREKÚT KÖRNYÉKE

Kat.név 1850 XIX. Kemény és Sőrekút környéke

173

KEMÉNYKÚT

Domokos 1799 Keménykút

Karácsony 1897 Keménykutnál

Pl Karacs múz 1850 Szent Miklósi hataron a kemény kútnál

Kat.név 185 XIX Kemény és Sőrekút környéke

Kat.név 1858. 30. Keménykút, XXX. Keménykút

Kat.név 1875. 38. Keménykút, S1 Keménykút

Bakoss 1873 Kemény k

174

KEMÉNYKÚTJA DÜLŐJE Szentmiklós

Domokos 1727 Kemény kuttya dülője

Karácsony 1897 Keménykut dűlőben

Csapó 184  a Kemény kutja dűlőben a helység földje fele

Pl Karacs múz 1850 a’ Szentmiklósi határon Kemény kút dülejében

Pl Karacs múz 1857 Kemeny Kűt dulő

Bakoss 1873 Kemín kuttya d.

175

KENDER FÖLD

Pl Karacs múz 1873 Kender földjét

Pl Karacs múz 1857 Kender föld

Kat.név 185 XXVIII.Kenderföld

Kat.név 1858. 36.Kenderföld, XXXVI. Kenderföld

Kat.név 1875. 13. Kenderföld, IV Kender föld

Birt.rend 1878 Kender f uj kert (Lábas Gyula mérnök)

176

KERESZT ÉR

Ritók 1654 az Kereszt Értől fogván nap enyészet felől, a Falu földéig Harangi jószága

Ritók 1654 a Kereszt értül fogva, Nap kelet felől Ribiczei Szer, Nap nyugot felől harangi Szer, a nyomásig

177

KERTÉS Körtés, vagy valami más?

Túri 1746 A nyomáson melyet Thuri Gergel bír a’ kis Kertést

178

KERT HELY Telek? Inacs?

Domokos 1756 Kert helynél

Szegi 1690 az inacs út hoszaban az kert helynél az füalj föld

Szegi 1680 az Kert helyben

Fjkv 1706 járt a gjermek a garádján … tapodta a gejermek a kertt tőltésitt

Fjkv 1707 mind mezőbe mind keritesbe a menes gondviseleselek alatt volt

Fjkv 1767 a’ N. Helység kertjébe … Szénát fogja be vitetni

179

KETTŐS ez a Kettős halom? Szmiklós

Domokos 1771 A Kettős oldalába

Domokos 1771 A Kettősnél

Domokos 1825 A kettősnél nyugatnál az Eklésia földje

Domokos 1759 a Kettősnél

Körtvélyesi 1771 A kettősnél a nyomásra dulőbe

Kat.név 185 XX. Kettős és Páka halma környéke

Kat.név 1858. 25.Kettős és derecskei út, XXV. Kettős és Derecskei út

180

KETTŐS DÜLŐ

Kat.név 1875. 43. Kettős dülő, A2 kettős dülő

181

KETTŐS ÉS PÁKAHALMA KÖRNYÉKE

Kat.név 185 XX. Kettős és Páka halma környéke

182

KETTŐS HALOM

Bakoss 1873 Kettős h

183

KETTŐS KÚT

Bakoss 1873 Kettős k

184

KÉK KÁLLÓ VOLT Fekete Kálló, Sápi határban?

V.625/a.4 1688  ez uta. soha az kik Kállott migh nim tartoztattyuk

Kataszt 1850 Kék kálló medrébe

Bakoss 1873 Kík Kálló

185

KÉT GYILKOS HALOM

Jankovics 1793 Ugyanazon dülőben a Két gyílkos halom közt … Nap nyugotról a Ns Földes Helység földje

186

KÉT ÚT Inacs

Domokos 1771 Az Inatson a két út között

187

KÉT ÚT Szil

Domokos 1764 Szil völgyébe ugyan a véginél a két út közt napnyugotrul N(emes) helység földje

188

KIDÜLŐ

Karácsony 1897 Kidűlőben

Pl Karacs múz 1873 kidűlőbeli szántó

Kat.név 1858. 26. Ki dülö, XXVI. Kidülő

Kat.név 1875. 745. Kidülő C2 Kidülő

Bakoss 1873 Kidűlő

189

KINCSE ÉR

Fjkv 1791 a’Peresen lévő Kintses Érbe

Kataszt 1850 a Perest hosszára, a határvonalt keresztbe ketté metsző kincse ere

Bakoss 1873 Kincses ér

190

KIRÁLY ÚTJÁRA DŰLŐ

ez a régi bárándi út?

Karácsony 1725 Ugyan az Inacson az király úttyára dűlőben

Szegi 1690 az kiraly Utjara dülőben … ugyan a hoz adott vikony er az barandi hatarigh

Szegi 1680 az Kiraly utyara Duloben

191

KIS DŰLŐ

Szmiklós kisdülő?

Csapó 184 a kis dűlőbe

192

KIS ÉR  a lapos közepe felé

Kataszt 1850 a kiss ér kezdete, mely a derecskei határról bészakadva nyugotnak, foly

193

KIS GYEPÁROS Szentmiklós

Domokos 1771 A Kis gyopáros oldalában

Domokos 1759 Kis Gyepáros

f Nagy 1801 a Nagy Gyepáros dülöjében … Felig dülvén a kis Gyepáros Felől való végin

Kat.név 1875. 29. Kis Gyapáros, H1 Kis Gyapáros

194

KIS GYILKOS Szmiklós

Domokos 1771 A Kis Gyilkosnál napkeletrül a Helység földje

Domokos 1759 Kis Gyilkosnál

Jankovics 1793 a Gyilkos dülejében a Kis Gyilkos mellett

195

KIS NYÁROS

Kisnyáras

Csapó 184 A Kis Nyárosnál

Kat.név 1875. 54. Kis nyáros, M2 Kis nyáras

196

KIS PERES

Fjkv 1782 Sáskák érkeztenek … Kaba felőll … a Szilközön jövén be a Szölös Kert hátullyán a Halom közön keresztül a Kis Peres felé az Andaházi Határra

197

 KIS PERES ERE

Kataszt 1850 végződik a kiss andaháza puszta, s kezdődik a nagy andaházi egyszersmind itt foly a határt ketté metszve a kis peresre

198

KISPUSZTA

Domokos 1771 a kis pusztán a Debreczeni útra dülőben

Domokos 1799 a Kis Pusztán

Cseli 1660 a Kiss Pusztán a DebreczeniUtra jön véggel

Karácsony 1897 Kispusztán

Ritók 1827 az úgynevezett Kis Pusztánn

f Nagy 1801 a kis Pusztán … a tetétleni határa való végin

f Nagy 1801 a Földesi Földön a kis Pusztán … a Tetétleni határ felőll … ismét ki vevén … a Debreceni út Felől

Karacs 1756 a Földesi földön a kis Pusztán Debreceni útra jön véggel

Karacs 1743 a Földesi Földön a tsárda Felől a kis pusztán

Aranyi 1854 a Földesi határon az úgy nevezett Kispusztán

Pl Karacs múz 1807 az ugy nevezett kis pusztán a Debreczeni Utra jön viggel

Pl Karacs múz 1850 a’ Kis pusztán a földesi határon

Pl Karacs múz 1850 a’ Kis pusztán Magyer? föld

Pl Karacs múz 1857 Kis pusztán

Fjkv 1780 az Kis Pusztán

Kataszt 1850 a Földesi határnak Kisspuszta nevezetű része

Kat.név 185 XXVI. Kis puszta

Kat.név 1858. 34. Kis puszta, XXXIV. Kis puszta

Kat.név 1875. 11. Kis puszta, L. Kispuszta

Bakoss 1873 Kis p.

199

KIS RADÓ

Csapó 184 A K. Radónál

200

KIS RÉT

Ritók 1761 Kis Rét nevű Curialis Földessi Haráron levő Réttyekre reá mentünk

Cseli 1660 Nád vago Rettyeink osztály nélkül marad, a melly is a Kiss Réten túl a Kállón vagyon és a Kálló közepéig nyúlik, dél felé meg a vége majd a Peres eréig dül

Ritók 1654 az Harangi Jószág felől, mely Kis Rétnek neveznek

Ritók 1654 Turi Bálintot kérdettem, miért kapdos annyira a Kiss Réten … azért nem bocsátom ki kezembül a rétet mert sokat költöttem reá lásd NYOMÁS

Túri 1746 vagyon a kis Reten őrökős Jussom

201

KIS ÚT a Szil környékén?

Domokos 1759 Kis útfélen

202

KOCSORD

Kocsord: Magyar Nemzet 2004.I.10.22.old

Ritók 1744 a Kocsordon lévő Rétbeli Jussát

 

 

203

KOCSORDOS

Fjkv 1768 a’ Földesi ríten (a melly is Kocsordosnak neveztetik)

Kat.név 185 XIII. Kocsordos

Kat.név 1858. 14. Kocsordos, XIV. Kocsordos

Kat.név 1875. 27. Kocsordos, F1 Kocsordos

204

KOCSORDOS DŰLŐ

Bakoss 1873 Kocsordos d.

205

KOCSORDOS KÚT

Bakoss 1873 Kocsordos k

206

KORCSMA

Borus-Sápi 1737 ezen Földesi határon az Helységen kivűl való kortsmán … az Szekerrel megállottak az Sz. Miklósi határon az Vidáné Kortsomáján etetni (77.o.)

Fjkv 1769 Az Helység belső és külső Korcsmájihoz

207

KÖZÉP DÜLŐ

Csapó 184.. a közép dűlőbe

Szabó 1848 a Sz. Miklósi határon az ugy nevezett közép dülőben

Kat.név 1875. 31. Közép dülö. K1 Közép dülő

208

KÖZÖNSÉGES OSZTÁLY FÖLD

Gózon 1800 A Hosszú Csárdánál … Napnyugotról a közonseges osztály föld

209

KÚT

Domokos 1727 a Forgó földekből (Szentmiklós?) a Debreceni útra dülőben a Kúton kívül (Sápi kút?)

Jankovics 1793 a Fodor Szállásánal való lapos kaszálló … közép tájon pedig ugymint a hol a Nap kelet felől való mesgyéjén Kut gödör van 49 öl. Delről való végin a mely a Kállóra dül Szmiklós

Pl Karacs múz 1850 a’ Szilközi járásba a Kútnál való föld

210

LAPOS

Domokos 1759 Lapos szél

Jankovics 1793 a Fodor Szállásánál való Lapos Kaszálló … Délről a Kállóra dül Szmiklós

Karácsony 1897 Lapasan

Karacs 1799 a földesi földön az inatson a tsatlaton az ér hoszában lapos föld … más felől az ér folj el

Karacs 17 az inatson a Csatlaton az erre megyen viggel Ugyan ott a laposba hazul felől

Csapó 184 A Derecskei határba dűlőbe a lapos végén föld

Csapó 184 A Lapossi kaszálónál  Szmiklós?

Antós 1885 Laposson

Kataszt 1850 a Laposs kaszáló árkáig

Kat.név 1858. 22. Lapos, XXII. Lapossi kaszáló

Kat.név 1875. 51. Lapos, J2 Lapos

211

LAPOSI KASZÁLÓ

Kat.név 185 XXII. Laposi kaszáló

Kat.név 1858. 22. Lapos, XXII. Lapossi kaszáló

Bakoss 1873 Laposs kaszáló

212

MAGOSPART

Fjkv 1779 a Mankoba el kezvén hánytanak 19. Uj határokat, a Magos Part köziig keresztül a Réten

213

MAJOR HÁZRA DÜLŐ

Szmiklós

Jankovics 1793 A Major Házra dűlő … a Délről való vége pedig a Major Keritésével meg egygyez

Fjkv 1789 Helység Majorossanak

214

MANKÓ

Fjkv 1779 az Mankoba el kezven hánytanak 19. Uj határokat, a Magos Part köziig keresztül a Réten

Kataszt 1850 a Kálló folyama … déli partja a földesi közönség Mankó nevű kaszálója kezdetén

Kataszt 1850 a mankó kaszálló keletfelől végződik, s kezdődik a szinte kösség használata alatt levő Peres nevü szántóföld

Kat.név 185 X. Sziget igazából melyik?, Mankó

Kat.név 1858. 11. Mankó, XI. Mankó

Kat.név 1875. 24. Mankó, C1 Mankó

215

MANKÓ ÉR

Bakoss 1873 Mankó ér

216

MÁSIK ALSÓDÜLŐ

Sztmiklós

Kat.név 1875. 28. Másik alsó dülő G1 Másik alsó dülő

 

217

MÁSODIK HALOM Földesi határ alsódülő közelében?

Szabó 1848 a második halomnál

218

MEGGYES

Földesi a Szil vagy a Puszta körül? (vajon Szmiklós?)

Domokos 1727 medgyesnél levő fő ally föld

Domokos 1727 Medgyesen

Domokos 1727 Medgyesben

Domokos 1771 A Megyesbe

Domokos 1759 Megyesbe

Karácsony 1897 Megyesen

Túri 1746 a Medgyesen

Pl Karacs múz 1850 a’ földesi határon a halomközi járásban … naplementi oldala a megyesnél

Pl Karacs múz 1857 Szantó Megyesen

Kat.név 185 XVI. Medjes Szmiklós

Kat. név 1858. 17. Megyes, XVII. Medjes Szmikós

Kat.név 1875. 32. Megyes, L1 Megyes

Kun 1793 A Medgyesbe

219

MEGYES DÜLŐ

Domokos 1825 A Szilközön a Medgyes dülőben

Domokos 1825 A Megyes dülejében

Pl Karacs múz 1850 a’ Szilközi járásba a megyes dűlejében

Bakoss 1873 Meggyes d.

220

MEGYESI DŰLŐ Szilköz?

Szegi 1704 az Medgyisi dülöig

221

MEGYESI FÖLD Szilköz?

Szegi 1704 Medgyissi föld fuvaly Föld

222

’MEGGYES KÚT

Bakoss 1873 Meggyes k

223

MEGYESRE DÜLŐ Szmiklós

Domokos 1825 A Halom közön a Megyesre düllőben

Pl Karacs múz 1850 a’ halomközi járásba a Megyer dülejében

224

MEGYES ÚT Valahol a Szilköz, Szoboszlai út körül

Szegi 1680 az megyes utjara Dul

225

MEZŐSZENTMIKLÓS

Domokos 1727 Mező Szent Miklósi földeink

Domokos 1771 Mező Sz Miklós

Domokos 1825 Mező Sz Miklós

Domokos 1836 Mező Sz Miklós

Domokos 1759 Mező Sz Miklós

Antós 1802 MezőSzent Miklósi Praediumban

Ritók 1810 A Mező Sz Miklósi határon az ugy nevezett átál dülőben

Budaházi 1768 MezőSzent Miklósi pusztában

Csadádi 1809 a M. Sz. Miklósi és Nádudvari Bírtokot

Cseli 1660 a MezőSzent Miklósi rész Joszagainkat … Zálogba adtuk 12 Telkeinkkel, es ahoz tartozó Szántó és Kaszáló földünket Nádvágó réteinket … 1657…

Jankovics 1793 a Mező Szent Miklósi Pusztára ki menvén

Jenei 1748 Mező Sz Miklóson

Ritók 1827 Mező Szent Miklósonn a’ Deretskei határra dűlőben

Ritók 1786 A Mező Sz. Miklósi Határon a Deretskei Utra dűlőben … melly a Nyárasra dűl véggel

f Nagy 1828 a Mezőszemmiklósi hataron a Sapi kutnál

Csapó 1819 az M. Sz Miklósi Pusztán

Pl Karacs múz 1807 a Mező Szemmiklósi Prediumon a rövid dülőben kétvikás a Szilágyi dűlője felől

Fjkv 1707 Mező Szemmiklósi kerülő lévén a tilalmas földön talált az ökör csordának némelly riszitt

Fjkv 1781 Ns Mező Szent Miklósi Praediumon vagynak, Szomszédságába a Földesi Határnak

V. 625/a.4. 1702 Mező Sz : Miklós

V. 625/a.4. 1730 Praedium Mező sen Kis Szent Miklós in Szabolcsien Comitatus

Bakoss 1873 Mező - szem - Miklós (hajdan faluval melyet a tatárok a XVII-ik században égettek fel)

Kún 1793 M. Szent Miklosi Praediumon A Csárda előtt Debreczeni útra dülöben

Kún 1793 M. Sz. MiklósiPraediumon A Nagy Gergely szállása dülöjében

Kun 1815 Mező Sz Miklósonn a Deretskei Útra dűlőben

Kun 1816 Mező Sz Miklósonn a gyilkosra dülőben

Kun 1842 ugy nevezzük az M Sz Miklóson a’ Gyilkosi járásba ugyan a’ Gyilkosi útra dűlőben

226

MÉLY RÓNA  a Kálló mellett a Laposon

Kataszt 1850 a mély róna partjáig

227

MOGYORÓSI HALOM

Karácsony 1897 Mogyorósi halomnál

Kat.név 185 Mogyorósi halma

Kat.név 1858. 16. Mogyorósi halom, XVI. Mogyorósi halma

Kat.név 1875. 8. Mogyorósi halom, H. Mogyorósi halom

Bakoss 1873 Mogyorósi h

228

MOGYORÓSI HALOM DŰLŐ

Karácsony 1897 Mogyorósi halom dülőben

Pl Karacs múz 1850 a Mogyorosi halom dülejébe

Pl Karacs múz 1857 mogyorosi halom dűlőben

Bakoss 1873 Mogyorósi halom d

229

NAGYÁROS HALOM

Nagy(gyep)áros?

Bakoss 1873 Nagyáros h

230

NAGY GERGELY SZÁLLÁSA DÜLEJE Szmiklós

Domokos 1771 Nagy Gergely Szállása düleje

Kun 1793 M. Sz. Miklósi Praediumon A nagy G ergely Szállása dülöjében

231

NAGY GERGELY SZÁLLÁS VÖLGY

Bakoss 1873 Nagy Gergely szállás v

232

NAGY GYEPÁROS

Kat.név 1875. 30. Nagy Gyopáros, J1 Nagy Gyopáros

233

NAGY GYEPÁROS DŰLŐ

f Nagy 1801 a Nagy Gyepáros dűlőjében … Félig dülvén a kis Gyepáros Felől való végin

f Nagy 1801 a nagy Gyepáros dűleiben … nap lement Felőll a bodószszeré Felől való végin

Karacs 1759 Puszta Sz Miklós Prédiumon … a nagy gyepáros dűlejében

Kun 1888 Nagy gyepáros dűlő

234

NAGY GYEPÁROS HALOM Szmiklós

Jankovics 1793 A Nagy Gyapáros nevű Halomnál

235

NAGY GYILKOS

Domokos 1771 A Nagy Gyilkoson alól a Rét hosszába

Domokos 1771 A Nagy Gyilkoson túl a Rét hosszába

Domokos 1771 A Nagy Gyilkosnál

Domokos 1759 Nagy Gyilkosnál

Jankovics 1793 A Nagy Gyilkos nevű halom mellett az Út hosszába … Napkeletről … … Ugyan azon dülőbe a meg irtt halom mellett

236

NAGY GYILKOS HALOM

Jankovics 1793 A Nagy Gyilkos nevű halom mellett

237

NAGYKERT  Fjkv. 1782 Kert Gazda

Domokos 1834 az úgy nevezett Nagy kertbe bizonyos mennyisegü szőllője

Gózon 1827 a Nagy kertben lévő azon szőllő

Karácsony 1897 nagykertben (Gyümölcsös, Szőlő)

f Nagy 1828 Az Nagy Kertben vagy két darabb Szőllő a Nagykert az vőgy dülőbe

f Nagy 1828 Az Nagy Kertben … az Uj Osztásba … egy fele az Út

f Nagy 1801 a Nagy kertbeli szőllő

Bíró 1838 a Nagy Kertben lévő Szölöjét,

Barcsa 1855 A nagy kertbeni 14 sor szőllőnek hosszába

Pl Karacs múz 1807 A Nagy kert beli Szőlőnkön osztályt

Pl Karacs múz 1850 Szőllőbeli juss a földesi Nagy kertben

Pl Karacs múz 1850 a földesi Nagy kertben a völgyre dülőbe

Kat.név 185 XXIX. Nagykert

Kat.név 1858. 37. Nagykert, XXXVII. Nagykert

Kat.név 1875. 4. Nagykert, D. Nagykert

Birtok lap 1858 Szöllő nagy kert

Bakoss 1873 Nagy k

Kun 1869 az úgy nevezett nagy kertbe lévő 9 sorból álló Szőlöjöket

Kun 1806 a’ Nagy és Újj Kerben lévő két darab Szőllőket

Kun 1888 Nagykert

238

NAGY NYÁROS

Csapó 184 A nagy Nyárosnál

Kat.név 1875. 50. Nagy Nyáros, H2 Nagy Nyáros

239

NÁDAS ÁROK

Domokos 1771 Az Inatson a Nádas Ároknál

Cseli 1660 a Darvas ér hosszában a Nádas Ároknál a Sápi határra mengyen véggel

Karácsony 1725 az Inacson a Nádas = ároknál, … délrül a Nádas = Árok

Körtvélyesi 1771 A nádas ároknál

Kun 1793 Az Inacson a Nádas Aroknál

Kun 1838 a inatsi nadas aroknál

240

NEGYVENHOLD Szentmiklós

Domokos 1727 Negyven holdban

Domokos 1727 a Negyven holdra való föld

Domokos 1771 a Negyven Holdba

Domokos 1799 Negyvenhold

Domokos 1825 A Negyven Hóldba a Sápi kút felől

Domokos 1836 a Negyven holdba

Domokos 1759 Negyven hold

Karácsony 1897 Negyvenholdban

f Nagy 1828 Negyven holdba

f Nagy 1801 a negyven hóldban … a rövíddűlő felől

Karacs 17 Puszta mező Szentmikóson a Rövid dülőbe … a negyvenhóld Felől való végén

Körtvélyesi 1771 A Negyven holdba

Pl Karacs múz 1807 a mezö Szemmiklosi Prediumon a nevezett Rövid dűlőben … a Szilágyi Szállása dülője felől való vigibe … a Negyven hóld felöl

Pl Karacs múz 1850 a’ negyven holdba

Pl Karacs múz 1857 Szantó negyvenhóld

Kat.név 1858. 29. Negyvenhold, XXIX. Negyvenhold

Kat.név 1875. 39. Negyven hold, T1 Negyven hold

241

NEGYVENHOLDRA DÜLŐ Szentmiklós

Domokos 1727 a Negyven hóldra dülőben

Domokos 1727 a Negyven holdra dűlőbe, árok vagyon a végénél

Domokos 1825 A Negyven hóld düllejében

Domokos 1836 a Negyven holddülőben

f Nagy 1801 a negyven hóld dűlöjébenn

Pl Karacs múz 1850 a’ Negyvenhóld dülejében

Bakoss 1873 Negyven hód d

242

NEMES HELYSÉG FÖLDJE

Domokos 1764 Szil völgyében ugyan a véginél a két út közt napnyugotrul a N(emes) Helység földje

Jankovics 1793 Ugyanazon dülőben a Két Gyilkos halom közt … Nap nyugotról a Ns Földes Helység földje Szentmiklós

Szabó 1848 a Sz. Miklósi határon a Dinyásnál … nyugotról a ns Communitas földjeik

243

NYALAKODÓ VÖLGY

Bakoss 1873 Nyalakodó v

244

NYÁRAS

Ritók 1786 A Mező Sz. Miklósi Határon a Deretskei Utra dűlőben … a’ Nyárasra dül véggel

Ritók 1765 Szentmikloson a Nyarasra valo dülőben

245

NYÁRAS KÖRNYÉKE

Kat.név 185 XXIII. Nyáras környéke

246

NYÁRAS VÖLGYE Szentmiklós

Ritók 1786 a’ Mező Sz. Miklósi Határon a Nyáras Völgyénél

f Nagy 1801 Szemmiklóson a nyáras vőlgyére mengyen

f Nagy 1801 a Dinnyás dülőjében a nyáras völgyére megyen víggel

Bakoss 1873 Nyáros v

247

NYOMÁS

Domokos 1780 Szil útja mellett a nyomáson aki.. a Völgyre a felső Kabai út az innenső végén

Domokos 1799 Nyomásnál

Domokos 1759 A Nyomás határra dűl

Boros 1782 A tekerülletnél való földnek nap keletrül a nyomas

Budaházi 1768 az Földesi nyomás Szélibe lévén

Cseli 1660 a Darvason a Sós tónál a Nyomáson jön véggel közzel a Sápi határhoz

Cseli 1660 a nyomásra jön véggel és laposs.. a hátul felől való vége a Szél közön

Ritók 1654 a Kereszt értűl fogva, nap kelet felől Ribiczei Szer, Nap nyugot felől, Harangi Szer a nyomásig: melyet Turiak zálogkép bírtanak

Karácsony 1725 a Csatlat Uttya felen … kaszálló ki dül a nyomás Határra

Karacs 17 a Bodzáson … a nyomásra jön végel

248

NYOMÁS Gyepáros Kettős körül Szentmiklós

Domokos 1759 Nyomásban

Boros 1782 A nyomás sziliben lévő fold mely vagyon a két Derecskei ut közöt

249

NYOMÁSRA DÜLŐ

Domokos 1727 Nyomásra dűlő földeknek végében

Domokos 1727 a Szoboszlai úton belül a nyomásra dülőben

Domokos 1727 A Nyomásra dülőben a Szoboszlai út félen

Domokos 1764 a nyomásra dülőben

Domokos 1771 A Szoboszlai út hoszszába a nyomásra dűlőben

Domokos 1771 a Nyomásra dülőben

Domokos 1771 Az Ivó kútnál a Nyomásra Dülöben

Domokos 1771 A Nyomásra dülöben a a kabai útnál

Domokos 1780 Nyomásra dülő

Domokos 1799 a nyomásra dűlő végin

Domokos 1825 A Tetétleni út félen a nyomásra dülőbe

Domokos 1825 A Szilközön a Nyomásra düllőben

Domokos 1759 Nyomásra dül

Karácsony 1725 a Tetétleni út félre a nyomás Határra dülőben

f Nagy 1828 a Szilközönön  a nyomásra dülőbe

Szegi 1690 az nyomas hatara dűlőben

Szegi 1704 az nyomásra dülő föld

Túri 1746 A szőlős kert mellett Nyomásra Dűlőben

Turi 1746 A nyomáson melyet Thuri Gergely Bír a’ kis Kertést

Körtvélyesi 1771 A kettősnél a’ nyomásra dulőbe Szentmiklós

Szabó 1848 a nyomásra dülőben

250

NYUGATI SZIKOZ

Karácsony 1897 nyugoti Szikozon

Pl Karacs múz 1857 nyugoti (Szilközön)

Kat.név 1858. 4. Nyugoti szilköz IV. Nyugati Szilköz

Kat.név 1875. 17. Nyugoti szílköz, S. Nyugoti Szílköz

251

ORTSRIED (BELSŐHELYEK) nádashely láphely?

Kat.név 185 I. Ortsried

Kat.név 1858 Belsőhelyek, Ortsried 1. I.

252

OSZTÁS PUSZTA

Karácsony 1897 Osztás pusztán

Pl Karacs múz 1857 osztás puszta

Kataszt 1850 osztás puszta

Kat.név 185 XXVII. Osztás puszta

Kat.név 1858. 35. Osztás puszta, XXXV. Osztás puszta

Kat.név 1875. 12. Osztás puszta, M. Osztás puszta

Bakoss 1873 Osztás p.

Kun 1888 Osztás puszta

253

ÖRDÖG HATÁR a sápi határon az Inacsnál van ördög árok

Szegi 1704 az Erdőlő Utra dűl … Ördögh határ

254

ÖRDÖG GERINC

Gózon 1800 az Ördög Gerintznél

255

ÖTBOGLYAHELY DŰLŐ

Bakoss 1873 Öt boglyahely d

256

ÖTBOGLYAHELY VÖLGY

Bakoss 1873 Öt boglya hely v

257

PALLAGI ÁRKÁRA DŰLŐ

Szegi 1690 az pallagi arkara dülőben

Szegi 1704 az Pallagihi arkanal

258

PARADICSOM KERT

Bakoss 1873 Paradicsom k

259

PARLAG HÁZAK

Fjkv 1782 Sz. Miklóson keresztűl a Parlag Házaknál a Szőke Sziget tállyon az Uj Falusi Földre

260

PÁKA

Kat.név 1858. 24. Dinnyás és Páka, XXIV. Dinnyés és Páka

Kat.név 1875. 47. Páka, E2 Páka

261

PÁKA DŰLŐ

Birtoklap 1883 szántó Páka dülőben

262

PÁKA HALMA Szentmiklós

Domokos 1727 Tilalmas földek közül a Páka halmánál

Domokos 1771 A Páka halmánál

Domokos 1799 Páka halmánál

Domokos 1825 A Páka halmánál a Külső Veje átaljába

Domokos 1836 A Páka halmánál

Domokos 1759 Páka halmánál

Csapó 184 a Páka halmánál

Csapó 1819 Páka halmánál lévő Hegyesföld

Kat.név 185 XX. Kettős és Páka halma környéke

Bakoss 1873 Páka h

263

PÁKA HALMA DÜLEJE Szentmiklós

Jankovics 1793 A Páka halma dűleje fű aly földje … Napnyugotról a dűlő út

264

PÁL HALMA Páka? Szentmiklós

Domokos 1727 Pál halmánál

265

PERES

Fjkv 1791 a’ Peresen lévő Kintses Érbe

Közig ir. 1920 Peresi szántó … „Községi iskolai alapvagyon”

Kataszt 1850 a mankó kaszálló kelet felől végződik, s kezdődik a szinte község használata alatt levő Peres nevű szántó föld

Kataszt 1850 a Peres hosszára, a határ vonalt keresztbe ketté metsző Kincses ere

Kataszt 1850 végződik a peres szántóföld, s kezdődik a peresi közlegelő

Kat.név 185 XI. Peres

Kat.név 1858. 12. Peres, XII. Peres

Kat.név 1875. 25. Peres, D1 Peres

266

PERES DŰLŐ

Bakoss 1873 Peres d.

267

PERES ERE