Halomsorjan.hu

Herpay Gábor – Földes Község Története.htm

A könyv képei 

 

01.Kállay László

02.Földes község képviselőtestületének tagjai

03.Földes község elöljárósága és tiszviselőkara

 

04.Községháza épülete

05.Református Presbitérium

06.Református Tantestület

07.Református Templom

08.Hősi szobor emlékmű

09.Földesi vitézek

 

10.Földesi Testnevelési Bizottság és

Levente Egyesület tisztikara

11.Földesi Dalárdisták

12.Földesi Önkéntes Tűzoltó Testület tagjai

13.Földesi Polgári Lövész Egyesület tagjai

14.Földesi Vadásztársaság tagjai