Halomsorjan.hu

A MAGYAR KATONA

Az Isonzo-csaták legyőzhetetlen magyar csapatai. Az 1. és 2. Isonzo-csata(Vitéz Kubinyi Gyula)
Az 1915 őszi 3. és 4. Isonzo-csata. (Vitéz Kubinyi Gyula)
Az Isonzo poklában. Az 5-6-7-8-9. Isonzo-csata (Vitéz Kubinyi Gyula)
A 10. és 11. Isonzo-csata. (Vitéz Kubinyi Gyula)

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: C:\02.39.gyalogezred 1914-18\Isonzó-csaták\Isonzó-csaták képek\001borito10.jpg

Felelős kiadó

DÁVID JÓZSEF

Budapest, II. kerület, Vérmező-út 8. sz.
17.133 Nyomta az „Élet" Irodalmi és Nyomda Rt Budapest, Xl., Horthy Miklós-út 15. sz.
Igazgató: Latszky Jenő


MUNKATÁRSAK:

Szent.Kereszthegyi KRATOCHVIL KÁROLY
ny. áll, m. kir. altábornagy a „Mária Terézia Rend" lovagkeresztes vitéze
vitéz NÉMETH LAJOS
ny. áll. m. kir. vezérőrnagy
vitéz PÉCZELY LÁSZLÓ
m. kir. ezredes
NYÁRY IVÁN
m. kir. ezredes
VEDLIK SÁNDOR
m. kir. alezredes
vitéz Felsőkubini és Deménfalvi KUBINYI GYULA
ny. áll. m kir. altábornagy, cs. és kir. kamarás
JULIER FERENC
ny. áll. m. kir. ezredes
AJTAY ENDRE
ny. áll. m. kir. ezredes
vitéz DOROMBY JÓZSEF
ny. áll. m. kir. alezredes
SELÉNDY ANDOR
ny. I. oszt. folyamőrtörzskapitány

A vázlatokat készítették:
SZMOLIK EDE
ny. áll. m. kir. százados és
SCHUBERT FRIGYES
ny. áll. m. kir. százados

TARTALOM:

Bevezetés
Szerbia kirobbantja a háborút. (Nyáry Iván)
Díszruhás huszárok gyorstüzű gépek ellen. (Vitéz Péczely László)
A komarowi csata. (Nyáry Iván)
A három lembergi csata. (Nyáry Iván)         
A huszár önfeláldozóan fedezi a visszavonulást. (Vitéz Péczely László)
Huszárok a Kárpátok gerincén. (Vitéz Péczely László).
A limanovai diadal. (Julier Ferenc)
Honvéd huszárok vakmerő portyázása. (Vitéz Péczely László)
A 4-es huszárok megmentik egy hadseregcsoport arcvonalát. (Vitéz Péczely László)
Téli csata a Kárpátokban. (Vitéz Doromby József).
Przemyslért.; (Vitéz Doromby József)
Az Uzsoki-hágó megvédése. (Vitéz Doromby József)
A gorlicei áttörés. (Vedlik Sándor)
A vasdandár megmenti a San-arcvonalat. (Ajtay Endre).
A huszár mindenütt helytáll. (Vitéz Péczely László)
Az erdélyi honvéd hadosztály siemikowcei diadala. (Ajtay Endre).
Az 1916 évi „újévi csata:" (Vitéz Németh Lajos) 
A déltiroli támadás. (Nyáry Iván)
A huszár állásharcban Galuziánál. (Vitéz Péczely László)
Népfelkelők fényes győzelme a Stochodnál. (Vitéz Németh Lajos).
A nagyszebeni csata. (Julier Ferenc)
A cári csapatok utolsó erőfeszítése megtörik a magyar csapatok ellen­állásán. (Vitéz Németh Lajos)
Az ojtozi csata. (Julier Ferenc).        ...
A huszár elfoglalja az 1546 méter magas Rusuluit. (Vitéz Péczely L.)
Bácskai ezredek a zborowi csatában. (Vitéz Németh Lajos)
A montelloi csata baka szemmel. (Vitéz Doromby József)
A montelloi csata tüzér szemmel. (Vedlik Sándor)
A huszár az olasz harctéren tündöklik. (Vitéz Péczely László
Magyarok az Adrián. (Seléndy Andor)
A székelyt a forradalom se győzte le. (Kratochvil Károly)
Kárpátalja felszabadítása. (Nyáry Iván)