Halomsorjan.hu

Herpay Gábor: Földes község története

Földes téves személynévi eredete

Az 1937-es Hajdúvármegye és Debrecen sz. kir. város

Adattára című könyv szerepe Földes történetében

 

Váradi Regestrum 1215 – Földes története I. (2002)  Módy György fejezete 22–23. oldal

Váradi Regestrum 1215 – Heldus (Földes) az 1903-as kiadásban

Tamás fia András 1342. V. 31. –  Herpay Gábor Földes község története (1936) 7. oldal

Hétszemélyes tábla ítélete 1776. II. 13. – Herpay Gábor Földes község története (1936) 111. oldal

Hadnagyválasztás 1779. IV. 14. – Herpay Gábor Földes község története (1936) 118. oldal

Szabályrendelet 1779. IV. 15. – Herpay Gábor Földes község története (1936) 111–115. oldal

Hétszemélyes tábla ítélete – Földes története I. (2002) Bársony István fejezete 75. oldal

Szabályrendelet – Földes története I. (2002) Bársony István fejezete 76–78. oldal

 

 

A Földes története I. (2002) című könyvben Módy György fejezetéből a  22–23. oldal.Heldus (Földes) a Váradi Regestrum 1903-as kiadásában

 

 

Herpay Gábor  Földes község története (1936) 7. oldal: „ A legtöbb magyar városnak, de főleg kisebb községnek és falunak nemcsak őstörténete, de még az Árpád-házi királyok korából való története is, homályba vész. Nem kivétel ez alól Földes község sem…”  Földes első írott emléke az egri káptalan 1342. V. 31-én I. Károly királyhoz írt jelentése. Ebben fordul elő „Andreas filius Thomae de Feldes” - András aki fia Tamásnak Feldesről. Ez a jegyzetbeli sorrend a jó. A 7. oldalon az András fia Tamás tévesztés.


 

Herpay Gábor Földes község története (1936) 118. oldal. Hadnagyválasztást ír 1779. április 14-re, ami ma Földes Napja. Bársony István a Földes története I.-ben nem ír semmit, se 1779 április 14-re, se 1779. április 15-re a Szabályrendelet megszületésének napjára.

 

Herpay Gábor Földes község története  111. oldal. A törvényhatósági jogért folytatott perben a királyi hétszemélyes tábla 1776. február 13-án hozott ítéletet. Ezután több mint 3 évi csend következett Földes és a vármegye  között, egészen 1779. április 15-ig.

 

Herpay Gábor Földes község története 111–115. oldal. Földes összes nemes és nem nemes lakosa és a vármegye által küldött bizottság 1779. április 15-én közösen alkotja meg Földes község  Szabályrendeletét, ami 1848-ig marad érvényben.

 

 

Földes története I. Bársony István fejezete 75. oldal. Nem szerepel időpont a királyi hétszemélyes tábla ítéleténél ami Herpay Gábornál 1776. február 13.

 

 

Földes története I. (2002) Bársony István fejezete 76. oldal. Nem szerepel pontos időpont a Szabályrendelet keletkezésének, ami Herpay Gábornál 1779. április 15. A Szabályrendelet végén annak kiadatási időpontja viszont pontosan szerepel – 1779. július 16. A Szabályrendelet végén van egy jelzet – HBmL. V. 625. a. 1. – ahol nem található a Szabályrendelet. 2002-ben a könyv megjelenésekor április 14-e Földesen már több mint 9 éve ünnepnap. Földes nagyközség képviselő-testülete ugyanis 1993. IX. 21-én hozott 9. sz. önkormányzati döntésével április 14-ét ünnepnappá – Földes napjává – nyilvánította. Herpay Gábor a Szabályrendeletet a községi ládában találta és a ládát bevitte a múzeumba, ahol a faluval közös megegyezésben, letétbe helyezte. A háborúban a láda megsemmisült. Tehát a Szabályrendeletet eredetiben csak Herpay Gábor látta.