Halomsorjan.hu

 

DEBRECENI

39.GYALOGEZRED
VILÁGHÁBORUS

TÖRTÉNETE 1914-1918

 

FÜGGELÉK

 

A világháborúban a Mária Terézia-renddel

kitüntetettek:

 

 

Bracciofortei Spiess Szilvió ezredes.

Popovits Konstantin alezredes.

(E legnagyobb katonai rendet az ezred fennállása alatt összesen 5 tiszt érdemelte ki.)

 

A világháborúban arany vitézségi éremmel kitüntetett 39-esek névjegyzéke:1

1Az oláh megszállás alatt az ezred iratainak nagyrésze megsemmisült és minden igyekezetünk dacára sem volt lehetséges az összes kitüntetett tisztek és legénység adatait megszerezni.Teljes névsora csakis az arany vitézségi éremmel kitüntetteknek volt összeállítható és a nagyezüst érmeseké, bár igen hiányosan, azonban ahhoz megfelelő terjedelemben, hogy közölhető legyen.

A csillaggal megjelöltek a Vitézi Rendnek tagjai lettek.

 

T i s z t i   a r a n y  v i t é z s é g i  é r m e s e k:

 

 

Waldherr Rudolf alezredes (a 34. gy. e.-nél beosztva).

Róth Ede főhadnagy (a 43. gy. e.-től beosztva).

Gömöry Árpád és Sill Ede századosok

(mindkettőnek a háború után a Mária Terézia Rend Káptalana ítélte oda).

 

T i s z t i  e z ü s t  v i t é z s é g i   é r e m m e l  k i t ü n t e t e t t:

 

Dr. Bíró Barna hadnagy.*

 

L e g é n y s é g i  a r a n y  v i t é z s é g i  é r m e s e k:

 

Barabás András t. zászlós

Deményfalvi Boczkó Béla zászlós*

Csengeri Imre tiszthelyettes*

Cziganek Hugó törzsőrm.

Daróczy Ambrus zászlós

Darvasi István zászlós*

Elekes Mihály törzsőrm.

Erdei János őrmester

Fehér János tiszthelyettes

Folteán Bonsován tizedes

Fodor Kálmán tizedes

Forgács Gábor szakaszv.*

Fricz Péter I. o. fegyveren.

Frohne (Pórfy) Ede zászlós*

Geszti András szakaszvezető

Hajnal István tiszthelyettes*

Harangi János tizedes

Hegedüs Ferenc szakaszv.

Kalmár Lajos hadapród

Kardos Sámuel zászlós

Kecskés József törzsőrm.

Kovács István zászlós*

Kovács Mihály törzsőrm.

Kovács József törzsőrm.

Kozlich Gusztáv őrmester

Lőrincz Lajos szakaszvezető

Nagy László őrmester

Cs. Nagy Károly tizedes*

Papp Mihály tiszthelyettes*

Pesits Sándor zászlós

Péter László zászlós

(a 38. gy. e.-től beosztva)

Szabó István tizedes

Szoboszlay István hadapród

Szőllősi Lajos őrmester

Sütő Gábor őrmester

Szenderffy Imre e. é. ö. tds.

Tarcsi Sándor zászlós

Tóth Béla szakaszvezető

Varga Sándor szakaszvezető

Vitkovics János őrmester

Wolff Ferenc zászlós

 

A világháborúban nagyezüst vitézségi

éremmel kitüntetettek névsora:

           

T i s z t j e l ö l t e k :

 

Abray Antal zls.*

Agárdy Lajos zls.*

Alföldi Ernő zls.*

Borbély Jenő zls.

Boros Miksa István zls.

Botos Gábor zls.*

Charlé János kadét

Daróczi Ambrus zls.

Dobos Sándor zls.*

Domokos Jenő zls.

Dórt Lajos zls.

Emerich András zls.

Faragó Pál zls.

Farkas József zls.

Fischer (Füzessy) Rudolf zls.*

Fogelsperger József zls.

Frank László zls.

Frölich Ernő zls.

Genzery Dénes zls.*

Goóth István zls.

Gothay Zoltán zls.*

Grósz Péter zls.

Dr.Hadházi Ferenc zls.*

Hajdu Sándor zls.

Visky-Héder János zls.

Heffner József hj. őrm.

Hetey Zoltán zls.*

Heves Sándor zls.

Horváth Lajos zls.

Huszár Nándor zls.*

Izsák Dezső hj. őrm. zls.

Jámbor Ferenc zls.

Jávor Sándor zls.*

Kapocs Jenő zls.

Katona Endre zls.*

Katz Sándor zls.

Kecskés József zls.*

Kerekes Béla zls.

Keresztes Pá] zls.*

Kircsi Kálmán zls.

Kiss Emil zls.*

Kiss Zsigmond zls.

Klein Ármin zls.

Klein István zls.

Kondor Ferenc zls.

Kovács István zls.*

Kőváry József zls.

Laczkó József zls.*

Lakatos József zls.*

Láng Ferenc zls.

London Dezső hadapród

Lusztbaum Béla zls.

Magi Ferenc zls.

Magyar Elemér*

Markovics László hadapr.

Márton László zls.

Milotai Lajos István zls.

Molnár Gusztáv zls.

Móry Jenő zls.*

Nagy Imre zls.*

Nagy Károly zis.

Nagy Lajos hadapród

Nagy Sándor zls.

Nagyselmeci László zls.*

Nemes Győző zls. Dr.

Németh István zls.

Nikodémus Antal zls.

Ornstein Lajos zls.

Orosz Dezső zls.

Orosz Imre zls.

Orosz Jenő zls.

Ozdy Béla zls.*

Palkovics Pál zls.

Papp Gyula zls.* 

Papp István zls.*

Papp Mihály zls.*

Parti Mihály zls.

Pásztor Ferenc zls.

Pásztor György zls.

Pinczés Fülöp zls.

Pólya Kálmán hadapród

ifi.Rajczi György zls. 

Reiszmann Adolf hdj. őrm.

Reményi Géza zls.

Révész Bálint hadapród

Romanov Florián zls.

nemes Roncsik Jenő zls.*

Ronkai Gyula zls.

Sági Gábor*

Sándor Pál zls.

Sarkadi József hdj. őrm.

Schwartz Miksa zls.

Simon Árpád zls.*

Sipos László zls.*

Somjók József alhdgy.

Dr.Soós János zls.

Dr.Sóvágó Endre zls.*

Dr.Nemes Sóvágó Tibor zls.

Steinberger László zls.

Stern Rudolf zls.

Stirling Ferenc zls.

Szabó Béla

Szabó Gábor zls.*

Szabó Mihály zls*

Szabó Mihály zls.*

Dr.Várady-Szabó Miklós zls.*

Bilkei Huszti Szahi Emil s. orvos

Szalontai Nagy László zls.*

Székely Andor zls.

Szenttornyai Sámuel*

Szepesi Gyula zls.*

Szilágyi Ferenc zis.

Dr.Szoboszlai István zls.

Tikos Béla zls.*

Tornyik Menyhért zls.

Tóth Béla zls.

Tóth Ferenc zls.*

Tóth Gyula zls.

Dr.Tóth János zls.*

Tóth Lajos zls.*

Tömöri Jenő hdj. őrm.

Ungvári Béla zls.*

Ungvári József zls.*

Uri Ferenc zls.

Uri Lajos zls.*

Utcás Károly zls.*

Vass János zls.*

Veres Béla zls.*

Vigvári László zls.

Zolnay Mihály zls.

Zong Ferenc zls.*

Zorek Ferenc zls.

Zsuga Imre zls.

 

L e g é n y s é g :

 

Abuczki Ferenc tds.

Adler Miksa tds.

Albert Béla tds.

Albert Béla tds.

Albert Gyula tds.

Albert János szkv.

Albuleszk József gy.

Alföldi Sándor gy.*

Allés István tds.

Almási Péter gy.

Ambrus Sándor őv.*

Ancsa János gy.

Anderkó János gy.

Andirkó József gy.

Andirkó József tds.

Andirkó Sándor gy.

Andó József gy.

Antal Imre szkv.

Antal János tds.*

Antal József tds.*

Antal Lajos gy.

Antal Lajos szkv.*

Antal Sándor gy.*

Antos József tds.

Argyelán Péter gy.

Armós Sándor gy.

Arnócz János gy.

Aros Sándor tds.*

Aszalós József szkv.

Asztai János tds.

Asztalos Mihály gy.

Árvai Imre tds.

Árva Péter tds.

Árva Gergely őv.*

Ács Imre gy.*

Ács Mihály gy.

Baczó György őv.

Bagosi József közv.

Bagosi Sándor őm.

Baji Gál István szkv.

Bak István gy.

Bak Lajos gy.

Bakóczi István tds.

Bakóczy Gábor szkv.

Balczó Ferenc thts.*

Balog András tds.

Balogh Gyula tds.

Balogh Imre gy.

Balogh Imre gy.

Balogh Imre szkv.

Balogh István gy.

Balogh János gy.

Balogh József gv.

Balogh Lajos gy.

Balogh László gy.

Balogh Mihály gy.

Balogh Mihály npf.

Balogh Mihály szkv.

Balogh Péter gy.

Balogh Zsigmond szkv.

Balos János tds.

Bancsi János gy.

Banifort Mihály őv.

Bara István szkv.

Baranyai Albert tds.*

Baranyai Béla őv.

Barb János gy.

Barcsa József őv.

Bardi János gy.

Barna Lajos gy.

Barna Péter őv.

Barók Kálmán szkv.*

Bartha József gy.*

Bartha Károly gy.

Bata Sándor őv.*

Batiz Sándor gy.

Battai István szkv.*

Bába Imre szkv.

Bácsi Sándor gy.

Bálint János tds.

Bálint László szkv.*

Bán József gy.*

Bán Lajos gy.*

Bánk Antal szkv.

Bányai István gy.

Bárdfalvi Miklós gy.*

Beckmann László őm.

Bejkoviszki Ottó gv.

Belrabtz József tds.

Bencsik Sándor gy.

Bene Antal gy.

Bene Gyula gy.*

Benőfi Pál őm.*

Bercze  István gy.*

Bérczi Sándor szkv.*

Berecz Ferenc őm.*

Berecz Gáspár tds.*

Bereczki Gábor gy.

Bereczki Gábor szkv.

Berki József szkv.

Berki Károly tds.

Bertalan Sándor őv.*

Berzéki István szkv.

Béldi József gy.

Béldi Lajos gy.

Béres Ferenc tds.

Béres Lajos közv.

Béres Sándor őv.

Bézi Imre őm.

Bézi János őm.

Bicskei József tds.

Bird Miklós őv.

Biri János gy.

Biró Lajos őm.

Biró Lajos tds.*

Biró Sándor gy.

Bodnár Ferenc tds.

Bodnár Imre tds.

Bodnár János tds.

Bodnár Kelemen tds.

Bodnovics János szkv.

Bogár András gy.

Bogdán József gy.

Bokoj György gy.

Boldizsár János gy.*

Boldogi Imre*

Bolgár Mátyás gy.

Borók Kálmán szkv.*

Boros János tds.

Boros Sándor őv.

Borsa Gábor gy.

Borsi Imre gy.

Boruzs Ferenc tds.

Bottyán Illés gy.

Bökönvi Gábor szkv.*

Böszörményi Kálmán tds.

Bőr Dániel szkv.

Bőr Ferenc őm.

Budai István gy.*

Budai János tds.

Budai Mihály őm.*

Bujdosó József szkv.*

Bujdosó László gy.

Buka Sándor gy.

Buka Sándor gy.*

Bukta Lőrinc gy.

Burfán Gábor szkv.*

Busi Gábor c. szkv.*

Busugorán Miklós gy.

But Mihály őm.

Buzás Károly őv.

Buzgó Ferenc szkv.

Ceglédy Sándor tds.

Czicz János gy

Czifra Sándor gy.

Czitrom Márton gy.

Csapó István őv.*

Csapó Miklós szkv.

Császi Gábor tds.

Csáti Lajos őv.*

Csecsődi Mihály szkv.

Cseh Sándor őv.

Cseke Lajos tds.

Cseke Sándor tds.

Cselei Bálint póttart.

Cselek Sándor szkv.

Csengeri András szkv.*

Csengeri János őv.*

Cseppentő János szkv.*

Cseresnyés Ferenc gy.

Cservid Imre t. őm.

Csige Imre népf.

Csige József gy.*

Csige Lajos by.

Csige Sándor szkv.

Csikos Gergely tds.*

Csincsér István szkv.

Csiszár István tds.*

Csizmadia Lajos gy.

Csoma István őv.

Csoma Sándor őv.*

Csomós Lajos népf.

Csongor Ernő e. é. ő. tds.*

Csonka Imre gy.*

Csorba Sándor tds.

Csorván Sándor őv.*

Csók Sándor szkv.*

Csóka Sándor gy.

Csókos Péter gy.

Csóré Áron őv.*

Csótó András szkv.*

Csuja Sándor szkv.*

Csuka János thtts.*

Csukás Bertalan thtts.*

Dacker Ferenc gy.

Dalmi Károly gy.

Dancsó Imre tds.

Dandé Károly gy.

Darabán Gusztáv szkv.

Daraboni Gusztáv tds.

Dári István tds.*

Daróczi Ferenc gy.

Daróczi Márton gy.

Davidas Ámos gy.

Deák Lajos tds.

Deák Sándor gy.

Debi János gy.

Debreczeni Imre gy.

Debreczeni Lajos gy.

Debreczeni Mihály szkv.*

Debreczeni Sándor gy.

Dede György szkv.*

Dede László őm.*

Deli József gy.*

Deli Sándor szkv.*

Dénes Imre tds.

Deres Sándor gy.

Dienes Imre gy.

Dienes Károly szkv.

Diken József őv.

Dinsorán Mihály gy.

Diószegi Sándor szkv.

Dobi József gy.

Dobos Sándor őm.

Dobozi András őv,

Dobridjelic Rudolf

Domán József tds.*

Dombi Imre gy.*

Dombi Márton gy.

Domján Gyula gy.

Domokos Lajos szkv.

Domoszlai István áv.*

Doni Miklós szkv.

Dörő Jena tds.

Dóka Antal tds.*

Dragan Vazul gy.

Dudás Ferenc tds.

Dusa József szkv.

Ecsedi József tds.

Egerházy László tds.*

Egri Márton

Egri Sándor szkv.*

Ékes János tds.

Elek Imre tds.*

Elek Márton 8v.*

Elek Mihály gy.*

Emődi János gy.

Emődi József gy.*

Endrődi Sándor gy.*

Erdei Ferenc szkv.*

Erdei János tds.

Erdélyi Gábor őm.

Erdélyi György szkv.

Erdős Bálint gy.

Erdős Imre tds.

Erdős Lajos Ids.

Erdős Pál gy.*

Eszenyi János népf.

Faragó Imre gy.

Faragó Lajos közv.

Farkas Béla tds.*

Farkas Ferenc tds.*

Farkas Izidor szkv.

Farkas Lajos gy.

Farkas Lajos tds.*

Farkas Samu gy.

Fazekas István őm.

Fazekas Károly őm.

Fábián András gy.*

Fábián Antal őm.

Fábián Imre gy.

Fábián Károly gy.

Fási Lajos gy. 

Fegyverneki János gy.*

Fehér Dániel gy.

Fehér Gyula őv.

Fehér József gy.

Fehérvári Imre szkv.*

Fejér László szkv.

Fékes Sándor gy.

Fekete Béla gy.

Fekete István őv.

Fekete János gy.

Fekete János őm.

Fekete Péter szkv.

Fekete Sámuel gy.

Fekete Sándor szkv.*

Fele Imre tds.*

Fenyves József szkv.*

Ferenczi József szkv.*
Ferenczi Péter őm.

Ferenczik József tds.

Félegyházi József szkv.

Fodor István gy.*

Fodor János gy.*

Fodor László szkv.

Forgács Gábor őm.*

Fórián József gy.

Fórizs Imre gy.

Földes Dezső gy.

Fülöp György tds.*

Fülöp Imre őv.

Fülöp Imre szkv.

Fülöp János tds.

Fürdős Tamás gy.*

Galgóczi Lajos tds.

Galovicz Pál tds.

Gara Kálmán gy.

Garai István szkv.

Gábor László szkv.

Gál József c. őm.

Gál Lajos tds.*

Gál Mihály őv. 

Gebei Balázs szkv.*

Gebhardt Lőrinc ám.

Gelberger Lajos gy.

Gém Bálint gy.

Gerébi János gy.

Gersényi Imre tds.

Gersényi lmre őv.

Geszti Ferenc thtts.

Gombos József tds.*

Gorzsán András tds.*

Gorzsás Károly őv.

Gotlieb A. Ernő szkv.

Göndör János őm.*

Göri Lajos tds.

Görög Lajos gy.

Grucza György gy.

Gug (Magyari) György thtts.*

Gulácsi Sándor tds.

Gulyás Gábor őm.*

Gulyás József gy.

Gulyás Károly szkv.

Gulyás Miklós tds.

Gulyás Sándor gy.

Guti József gy.

Gyarmati János gy.

Gyenge Károly szkv.*

Gyöngy György*

Gyöngyi János gy.

Győrfi Ferenc gy.

Győrfi László gy.*

Győri János szkv.*

Győri Lajos gy.

Győrössi József gy.

Győrössi Sándor gy.

Gyulai Antal őv.

Gyulai János gy.*

Gyulai László gy.*

Gyulai Sándor gy.

Gyulai Sándor tds.

Haász Antal gy.

Onodi-Habuczki János szkv.*

Hajdu Sámuel szkv.*

Hajós Sándor tds.

Halász Gábor gy.

Halász Lajos gy.

Hamai András szkv.*

Hamza József szkv.*

Hamza Sándor szkv.

Hank Sándor szkv.

Harangi Gyula szkv.

Harangi János óv.

Harasztosi Péler tds.

Harmati Kálmán bv.*

Hederán Sándor gy.

Hegedűs Imre tds.*

Hegedüs lmre őv.

Hegymegi Rudolf tds.

Herbán János gy.

Herczeg Lajos őv.

Hermeczi József gy.

Hires Aga Tódor

Horváth András őv.

Horváth Gábor gy.*

Horváth Géza gy.

Horváth Géza tds.

Horváth József őm.

Horváth József tds.*

Horváth Lajos gy.

Horváth Márton tds.

Horváth Sándor gy.*

Hódos Imre őv.*

Hódos János szkv.

Hódos Sándor gy.*

Hódosi Imre őv.*

Hódossi István őv.* 

Hulkó Ede I. o. számv.

Hunyadi József gy.*

Huszti Lajos népf.

Illés Károly tds.

Ilosvay Ferenc gy.*
Illyés József szkv.

Illyés László gy.

Imre György tds.

Imre János szkv.

Iorgon György gy.

Iván János tds.

Jakab Sándor tds.

Jámbor Gusztáv gy.

Jámbor László tds.

Jánosi András tds.*

Jenei István gy.

Jenei Sándor gy.*

Jóna Miklós gy.

Joó György dm.

Juhász András dv.

Juhász Bálint gy.

Juhász Bálint tds.*

Juhász Károly gy.

Juhász Károly gy.*

Juhász Lajos gy.

Juhász P. Kálmán gy.*

Juhász Sándor dv.*

Juhász Sándor tds.*

Juhász Sándor tds.*

Juhász Zsigmond őv.

Juhos Lajos őv.

Juracsik István gy.

Kabai József szkv.*

Kabók Sándor dv.

Kalmár Gyula tds.

Kalmár Lajos őv.

Kalucsi István tds.

Kapusi József gy.*

Kapusi Sándor gy.*

Karacs Albert gy.*

Karacs Imre tds.

Karácsony Lajos gy.

Karai János őv.

Karalyos László tds.

Karap Imre tds.*

Karap József óni.*

Karcinai Sándor tds.*

Karika József gy.

Karika József gy.*

Károly József tds.

Kaszás Sándor gy.

Katona Dániel gy.

Katona György gy.

Katona István gy.*

Katona István őm.

Katona József gy.

Katona Lajos tds.*

Kazetha János gy.

Kádár György gy.

Kállai László dv.*

Kálmán István tds.*

Kálmán Lajos dv.*

Kánya Imre gy.*

Kányási János tds.

Kányási József őv.

Kárai Imre gy.*

Kárándi Lajos őv.*

Kárándi Sándor tds.*

Kárász István gy.

Kárász Sándor gy.*

Károly József szkv.

Kátai József őv. 

Kecskeméti József őv.*

Kecskés Gábor gy.

Kecskés József gy.

Kecskés József thtts.*

Kelemen Mátyás gy.

Kerek Áron gy.

Kerek Kálmán tds.

Kerekes Imre gy.

Kerekes József gy.

Kerekes Károly őv.

Kerekes Péter tds.

Kerékgyártó János gy.

Kereki László tds.

Keresztesi József tds.

Kerezsi Antal gy.

Kerezsi János gy.

Kerezsi János gy.

Kertész János tds.*

Keserű Imre*

Keserű József őv.*

Keserű Károly gy.

Keserű Sándor gy.

Keskeny Balázs tds.*

Kékei Antal gy.

Kéki Gyula t. őm.*

Kéki Lajos gy.*

Kígyós József tds.

Kígyós Miklós gy.

Kindea Simon gy.

Király Imre szkv,

Király János thtts.*

Király József tds.

Kirilla Tivadar gy.

Kirilla Tódor gy.

Kis Lajos gy.*

Kispál György gy.

Kiss András gy.*

Kiss András szkv.

Kiss Bálint gy.

Kiss Benjámin gy.*

Kiss Elemér őm.*

Kiss Ferenc őv. Sz.

Kiss Ferenc tds.*

Kiss Gábor őv.

Kiss Imre gy.

Kiss Imre őv.

Kiss István őm.

Kiss János gy.

Kiss József gy.

B.Kiss József gy.

I.Kiss József gy.

Kiss Lajos gy.*

Kiss Lajos szkv.

Kiss Lajos szkv.

Kiss László őv.

Kiss Márton gy.

Kiss Márton szkv.*

Kiss Mihály gy.

Kiss Mihály őm.

Kiss Sándor gy.

Kiss Sándor szkv.*

Kiss Sándor szkv.*

Klein Ármin av.

Klein Ignác gy*

Klein Ignác szkv.

Klein lzráel gy.

Kliement János szkv.

Kmetti Kálmán őv.*

Knia Antal őv.

Koczog Lajos őm.

Kocsis István gy.

Kocsis János gy.

Kocsis József gy.

Kocsis Mihály szkv.

Kocsis Sándor gy.

Kola Gábor e. őm.

Kolláth Lajos őv.

Kolozsvári Imre tds.

Kolozsvári József gy.

Komjáti Imre gy.*

Koncz József thlts.*

Koncz Péter tds.

Konrád Mátyás gy.

Konyári Lajos tds.

Koroknai István gy.*

Kortyis Márton tds.

Kovács Antal gy.

Kovács Gábor gy.*

Kovács Gábor szkv.

Kovács I. József gy.

Kovács Imre gy.

Kovács Imre tds.

Kovács István őv.

Kovács János gy.

Kovács János tds.

B.Kovács János tds.*

P.Kovács József tds.*

Kovács József thtts.*

Kovács Kálmán gy.

Kovács Lajos őm,

Kovács Lajos tds.

Kovács Márton gy.

Kovács Mihály tds. ifj.

Kovács Miklós szkv.

Kovács Sándor gy.

Kozma Imre thtts.*

Kozma János gy.

Kozma János szkv.

Kozma Mihály tds.

Kozma Péter gy.

Kozma Sándor gy.

Kónya Mihály gy.

Kóródi Sándor gy.

Kósa Sándor thtts.

Kótai József gy.*

Kótai József őv.*

Körizs Antal őv.

Kötél Albert tds.

Kövesdi Emil gy.*

Kőrösladányi László tds.*

Krajczár István gy.*

Krámer Sándor t. őrm.

Krecsmál János gy.őm.

Kristóf János

Krizsán János gy.

Kucsera Lajos tds.

Kukli László gy.

Kulcsár József gy*

Kulcsár Sándor őm.

Kun András gy*

Kun András gy.*

Kun András gy.*

Kun Gábor gy.

Kun Gábor gy.

Kun Lajos szkv.

Kupás Ferenc őm.

Kusnyák János szkv.

Kutassi Imre gy.

Labancz György gy.

Lada Péter őm.

Laduczki József gy.

Lakatos Antal tds.

Lakatos Béla gy.

Lakatos Gyula őv.

Lakatos Károly őm.

Lakatos Mihály tds.*

Lakatos Pintye gy.

Lakatos Sándor gy.*

Lantos Sándor szkv.*

Lantos Sándor tds.*

Lasák József tds.

Lavai András tds.

Ládi Imre szkv.*

Lázár Lajos tds.

Lefkovics Menyhért őv.

Lélek Lukács gy.

Lénárt András őv.

Lénárt Imre gy.

Lénárt Lajos tds.*

Lénárt Máté szkv.*

Lengyel Imre tds.*

Lévai András tds.*

Lévai Imre tds.*

Lindenfeld Imre szkv.

Lindenfeld Jenő szkv.

Lisztes Ferenc szkv.

Lomárc György gy.

Lóri Gyula*

Lovász Imre gy.*

Lovász Sándor őv.

Lővi Adolf szkv,

Ludmann Lajos őm.

Ludmány János tds.

Ludmány Lajos őm.*

Ludmányi Sándor őv.*

Madai Gyula őm.

Madai Sándor gy.

Madarassi József szkv.

Magyar Elek bv.

Magyar László tds.*

Majer Valér szkv.

Major József szkv.*

Major Lajos lds.

Makai Balázs gy.

Malatinszky József gy.

Maneszk János gy.

Marilla György tds.

Maron István szkv.*

Marozsán Sándor gy.

Matkó Ferenc őm.

Matkó Gábor tds.

Maurer Bernát őv.

Mauthinger Mór gy.

Mayer Bálint szkv.

Mayer Béla gy.

Mayer Mátyás tds.

Márton Sándor szkv.

Márton Sándor tds.

Máté Mihály gy.

Máthé István gy.

Máró Bálint szkv.*

Márkis Sándor szkv.

Medve György.

Megmondja János gy.*

Méhész Sándor gy.*

Méhész Sándor tds.*

Ménes Sándor szkv.

Merkl Antal gy.

Mészáros András gy.

Mészáros József gy.

B.Mészáros Sándor gy.

Mezei András tds.

Mezei Ferenc thtts.*

Mezei Gábor gy.

Mezei István gy.

Mezei István gy.

Mezei Sándor őv.

Mező Sándor tds.*

Mezővári Pál tds.*

Mihálkó István szkv.

Mihály József gy.

Mihók József szkv.

Mike Miklós gy.

Mike Sándor gy.*

Milhik Ferenc gy.

Mladin Miklós gy.

Mogyorósi József tds.•

Mogyorósi Mihály töm.*

Moldován János gy.

Moldován Miklós gy.

Sz.Molnár Balázs tds.*

Molnár Ferenc gy.

Molnár Fülöp gy.*

Molnár Gábor gy.

Molnár Lajos őm.

Molnár Lőrinc gy.

Molnár Mihály szkv.

Molnár Mihály szkv.*

Molnár Péter gy.

Molnár Sándor szkv.*

Mónus József tds.

Móricz Ferenc *v.*

Móricz Imre gy.

Morva Miklós szkv.

Mucsi Lajos bm.

Muraközi Sándor bm.

Muzsik Tibor bm.

Müller Miklós szkv.

N.Bagosi Miklós tds. 

Nagy András gy.*

B.Nagy András gy.*

Nagy András tds.*

Nagy Balázs L. szkv.*

Nagy Bálint szkv.

Nagy Béla I. o. sz.-vivő

Nagy Benjámin tds.

Nagy Dániel gy.

Nagy Endre őm.

Nagy Ferenc népf.*

Nagy Gábor őv.*

D.Nagy Géza őv.*

D.Nagy Géza tds.*

Nagy II. Miklós gy.

Nagy Imre őm.*

B. Nagy Imre szkv.

Nagy Imre thtts.*

Nagy István gy.

Nagy János gy.

Nagy János őm.*

Nagy József gy.*

Nagy József ö. őm.*

B.Nagy József őm.

B.Nagy József őm.*

Nagy József őv.*

Cs.Nagy József szkv.

Nagy Kálmán gy.

B.Nagy Kálmán szkv.

Nagy Kálmán tds.*

Nagy Károly gy.

Cs.Nagy Károly Ids.*

Nagy Károly szkv.*

Nagy Károly tds.

Nagy Lajos e. é. tds.

Nagy Lajos gy.

Nagy Lajos őm.

Nagy Lajos szkv.*

Nagy László gy.

Nagy László őm.

Nagy Mihály tds.

K.Nagy Mihály tds.*

Nagy Pál gy.

Nagy Sándor gy.

Nagy Sándor őv.*

B.Nagy Sándor őv.*

Nagy Sándor tds.

Nagybagosi Miklós őv.

Nábrádi István szkv.

Nádasdi Imre szkv.*

Nádudvari Sándor őm.

Nánási Lajos őv.*

Nemes József gy.

Némethi Sándor t. őm.*

Németi János gy.

Németi János őv.

Németi Sándor gy.

Nibrádi László gy.

Novák György gy.

Nyakas Imre őm.*

Nyikita Gyula tds.

Nyilas Pál szkv.

Oláh Dániel tds.*

Oláh Gábor gy.*

Oláh Imre szkv.*

Oláh Károly tds.*

Oláh Mihály őm.

Oláh Miklós gy.

Oláh Sándor gy.

Ónodi Lajos szkv.

Ónodi Sándor népf.

Orbán Demeter gy.

Orbán István szkv.

Orbán János gy.

Ormós István gy.

Orosz András őm.

Orosz András őv.

Orosz Gergely őm.*

Orosz János gy.

Orosz Sándor őv.*

Ökrös Károly őm.*

Ötvös Miklós gy.*

Özse József őv.*

Paks János gy.

Pálfi Sándor őm.*

Pallagi József gy.*

Palotai Ambrus szkv.

Palovics Péter gy.

Paluska János gy.

Pancsu Sándor gy.

Pánek Béla thtts.

Papp Antal gy.

Papp Bertalan tds.

Papp Ferenc tds.

Papp Gyula szkv.

Papp Imre gy.

Papp János tds.

Papp János thtts.*

Papp Lajos szkv.

Papp Mihály tds.

Papp Mihály thtts.*

Papp Sándor tds.

Parti Lajos tds.

Pásti János őm.*

Pásztor Lajos tds.

Pásztor László gy.*

Patai Béla őv.

Paulovics Béla őv.

Pécsi Lajos gy.

Pejva Ulrik gy.

Pellei János szkv.

Pénzes Lajos gy.*

Pénzes Sándor tds.

Percze István gy.*

Pércsi József őm.

Péter Ferenc gy.

Pethő József gy.

Pethő Lajos t. m.

Petró Lajos gy.

Petrovics József szkv.

Petvai Samu szkv.

Pikó József őm.

Pinczés János gy.

Pinczés József gy.

Pipó Sándor gy.

Piskolczi György tds.

Pócsi István szkv.

Pócsi Mihály gy.

Póka Imre gy.

Pokorlesz István szkv.

Polacsek György gy.

Polgári András gy.

Pongor Sándor gy.

Pongori Sándor közv.

Poór Márton őv.*

Popu Zaka gy.

Pór János gy.

Porczán János tds.

Pósa Imre őv.*

Pósa Sándor gy.*

Posta György tds.*

Pozsár István népf.

Pozsgay Károly szkv.

Pozsonyi László szkv.*

Prém György gy.

Puzsár István őv.

Radácsi Ferenc gy.*

Radácsi Péter gy.

Radosa Áron gy.

Ragályi Lajos gy.*

Ragány Ferenc őm.

Rajkics Gyula gy.*

Rácz István gy.

Rácz István gy.*

Rácz János t. őm.

Rácz János tds.*

Rácz Lajos tds.

Rácz Lajos tds.

Rácz Lajos tds.

Rácz Mihály őv.*

Rácz Tivadar gy.

Rátkovits István tds.

Réti István gy.

Ridl János tds.

Riskuca Péter gy.

Rokonál József szkv.

Rubi József tds.

Rudnyanin Imre tds.

Rugán Lőrinc szkv.

Russ János szkv.

Sain Gyula gy.

Sain József gy.

Sain Lajos gy.

Salánki József őv.

Salánki Sándor gy.

Sarkadi István gy.

Sarkadi István tds.*

Sasfalvi Ferenc thtts.*

Sass Károly tds.

Sági Gábor gy.*

Sándor János tds.

Sándor Károly tds.

Sándor Lajos gy.

Sárkány József gy.

Sárosi János gy. 

Scheiner Imre őv.

Schwarcz József közv.

Schwarcz Sándor tds.

Sebestyén Ferenc tds.

Sebestyén László tds.*

Sebők Mihály őv.

Seklován János gy.

Serestyén Sándor gy.

Simon András gy.

Simon Ernő őm.

Simon Frigyes tds.

Simon Gyula tds.

Simon Imre tds.

Simon József szkv.

Simoni Mátyás*

Sipjos Elek őm.*

Sipos András e. szkv.

Sipos Gyula őm.

Sipos Gyula t. őm.

Sipos Imre őv.*

Sipos János őv.

Sipos Sándor szkv.

Slojanovics Sándor gy.

Sólyom János gy.*

Somogyi Imre gy.

Somogyi Lajos gy.

Somosi Lajos tds.*

Sorbán Demeter gy.

Sós Elek gy.

Sóvágó Antal gy.

Sőrés János szkv.

Stercer Ferenc tds.

Stonka Kálmán gy.

Suba István dv.

Suba István gy.

Suszter Béla gy.

Sűrű István tds.

Sütő Antal tds.

Szabó András őv.

Szabó András őv.*

P.Szabó Antal gy.

Szabó Antal gy.*

Szabó Ferenc gy.*

Szabó Ferenc szkv.

Szabó Gábor gy.

Szabó Gábor gy.

Szabó Gábor őv.*

Szabó II. Lajos szkv.

Szabó Imre szkv.*

Szabó Imre szkv.*

Szabó István gy.

Szabó István szkv.

Szabó István thtts.

Szabó István thtts.

Szabó János gy.

Szabó János szkv.

Szabó János tds.

D.Szabó Jeremiás őm.*

Szabó József gy.*

Szabó József szkv.

Szabó József szkv.

Szabó Lajos gy.*

Szabó Lajos őv.*

Szabó Márton gy.

Szabó Mihály szkv.*

Szabó Miklós tds.

Szabó Sándor gy.

Szabó Sándor gy.*

Szabolcki János gy.

Szalai János gy.*

Szalai János tds.

Szalkai Gábor őv.

Szalontai Gábor őv.

Szalontai Sándor tds.

Szántó Bálint őm.*

Szarka Bálint gy.

Szarka Ferenc őv.

Szarka György őv.

Szarvas Ádám népf.

Szarvas Bálint gy.

Szarvas Bálint szkv.

Szatmári Antal őm.

Szatmári Bálint gy.

Szatmári János gy.

Szatmári László őv.

Szatmári Péter gy.

Szász István  gy.

Szebenyi Sándor tds.*

Szecsku Péter gy.

Szegedi József gy.*

Szeghy József őm.*

Szegi József őv.

Szekeres József gy.

Szekeres Sándor t.őm.*

Szél András gy.*

Szelecsán Péter gy.

Széles Sándor tds.*

Szenderffi Imre e. é. ö. tds.

Szentgyörgyi Dávid szkv.

Szepesi Gyula szkv.

Szepesi József őv.*

Szepesi József tds.*

Székely József tds.

Székely Oszkár gy.

Székely Sándor gy.

Széll Imre őv.

Széll János tds.

Szép János szkv.*

Széplaki József szkv.* 

Szigeti Ferenc szkv.

Szigetközi János fegyvm.

Szijjártó István őv.*

Szikszai Sándor szkv.

Szilágyi András gy.

Szilágyi Gábor tds.*

Szilágyi István tds.

Szilágyi János őv.*

Szilágyi József tds.*

Szilágyi József tds.*

Szilágyi Péter gy.

M.Szilágyi Sándor őv.

Szincsák István őv.

Szincsák Mátyás népf.

Szitás István gy.*

Szoboszlai Gyula őv.*

Szolnoki Imre őv.*

I.Szolnoki Imre tds.*

Szolnoki Sándor gy.

Szombathi István tds.

Szörnyi Pál tds.

Szörnyü János gy. 

Szőke György őv.

Szőke Imre szkv.*

Szőllősi János gy.

Szőllősi József gy.

Szőllősi Lajos őv.

Szőllősi Sándor gy.s

Szőnyi János gy.

Sztavics János gy.

Szuromi J. gy.

Szücs Gábor gy.

Szücs Imre szkv.

Szücs József őm.

Szücs Lajos őm.*

Szücs László őm.*

Szücs Mátyás gy.

Szücs Miklós gy.

Szücs Sándor gy.

Takács Áron szkv.*

Takács Imre gy*

Takács József gy..

Takács József őv.

Takács Lajos őv.*

Takaró László őm.*

Tamás József őv.*

Tani Imre gy.

Tarr Gábor gy.*

Tarr Sándor gy.*

Tatár Ferenc gy.

Téglási Albert népf.

Tékes Sándor gy.*

Teleki Zsigmond gy.

Tiba Imre tds.

Tiborcz László thtts.

Timári Imre szkv.

Timcsák László őm.

Timcsák Sándor szkv.

Tisza Kálmán gy.

Toducz Illés gy.

Tokaji Gyula gy.

Tolnai János szkv.

Tomoroga György őm.

Tompa György gy.

Tompa Lajos tds.*

Tonka Bálint őv.

Tóth András őm.

I.Tóth András tds.*

Tóth Antal gy.

Tóth Bálint tds.

Tóth Ferenc gy.

Tóth Ferenc őv.

Tóth Ferenc szkv.

D.Tóth Ferenc tds.*

Tóth Gábor gy.

Tóth Imre őv.*

Tóth István gy.*

Tóth István gy..

Tóth István gy..

Tóth István őv.

Tóth István szkv.*

Tóth István tds.*

Tóth János gy.*

Tóth János szkv.*

Tóth János szkv.*

Tóth János tds.*

Tóth József népf.

Tóth József őm.

Tóth József őm.

Tóth József tds.

Tóth Lajos gy.

Tóth Lajos Imre gy.

Tóth Lajos tds.

Tóth Lajos thtts.

Tóth Mihály t. őm.

Tóth Sándor gy.*

Tóth Sándor szkv.

K.Tóth Sándor szkv.

Tömösvári József őv.*

Tömösvári József őv.*

Törő János tds.

Török Herman őm.

Török István tds.

Török Sándor szkv.*

Török Sándor tds.

Török Zsigmond szkv.*

Törzsök György tds.

Tőkés Mihály gy.*

Tőkés Mihály tds.*

Tőkés Sándor gy. 

Tunczik Ferenc gy.

Turi Imre tds.

Turi József tds.*

Turi Péter tds.*

Turucz István népf.*

Tuza Imre gy.

Udvardy András e. é. tds.

Udvarnoki András tds.

Ujj Péter őv.

Ujlaki Lajos őm.

Ujvári József gy.*

Ujvári Mihály tds.*

Ujvári Sándor tds.*

Üveges Pál őv.

Vadász Gusztáv gy.

Vajta Géza gy.

Vancsa László gy.

Ványa János gy.

Ványi Lajos őv.

Varan Barhu gy.

H.Varga Antal gy.

Varga Antal őm.*

Varga Gábor gy.

Varga Gábor szkv.

Varga Gábor tds.

II.Varga Imre gy.

Varga Imre őv.*

Varga János gy.*

Varga János t. őm.

Varga József szkv.

Varga József tds.*

Varga Lajos gy.

H.Varga Lajos szkv.*

Varga László szkv.*

H.Varga Márton őm.*

Varga Rezső szkv.

Varga Sándor gy.

Varga Sándor őv.

Varga Sándor szkv.

Varga Sándor tds.

Varga Viktor őv.

Varju Kálmán gy.*

Varró Ernő szkv.*

Varsányi Lajos gy.

Varsányi Lajos tds.

Vass György őv.*

Vaszi Vazul gy.

Várkonyi János gy.

Várnagy János tds.*

Végh Gyula thtts.*

Végvári Ferenc thtts.*

Veiszberger Sándor szkv.

Vele László gy.

Veréb István tds.

Verebi Imre népf.

Veres Gábor őm.*

Veres László őv.

Verkucs Imre tds.

Vermes Endre tds.

Vértesi István gy.

Veszprémi István őm.*

Vesszős Lajos tds.

Vetési Mihály tds.

Vezendi László őv.*

Vezendi Péter népf.

Vida István tds.

Vida János tds.

Vida Károly gy.

Vida Sándor gy.

Vida Sándor gy.

Vig Sándor tds.

Vilmányi Gábor gy.

Vilmányi János gy.

Vincze Ferenc őv.*

Vincze János gy.

Vincze József őm.

Vónya János gy.

Völgyi János őm.*

Vörösmarty Imre gy.

Weisz Bernát thtts.

Zagyva József tds.

Zádor István tds.*

Zámbó Károly gy.

Zámbó Mihály őv.

Zeke Lajos gy.

Zelei József gy.*

Zelenák Imre tds.

Zempléni Zsigmond gy.

Zih Károly őv.

Zilahy Gábor szkv.

Zoványi Péter őv.*

Zsámboki Mihály őm.*

Zsián Péter gy.

Zsiros István tds.*

Zsiros László szkv.*

Zsuján János gy.

 

 

HŐSI HALOTTAINK

A VILÁGHÁBORÚBAN.

 

T é n y l e g e s  t i s z t e k :*

*(A nevek után álló dátum az elhalálozás napját jelzi.)

 

Nemes Spiess Szilvió ezds. 1915. IV. 5.

Kellner Ferenc alezds. 1914. VIII. 30.

Wenderinszky Pál alezds.1914. VIII. 30.

Zsivoinovics Milorad őrgy. 1918. XI. 29.

 

S z á z a d o s o k :

 

Eschenbach Győző 1916. X. 11.

Hadházy Géza 1914. X. 22.

Hermann Móricz 1915. XI. 9.

Kogler János 1914. IX. 8.

Moldauer Henrik 1915. III. 21.

Neudert Richárd 1915. X. 29.

 

F ő h a d n a g y o k :

 

Busenlechner Ferenc 1914. X. 27.

Büttner Herman 1914. X. 18.

Hegedüs Dezső 1914. X. 25.

Henter Károly 1918. VII. 25.

Kállay Géza 1918. IX. 16.

Kerekes József 1915. X. 28.

König Adolf 1914. IX. 8.

Massányi Gyula 1915. VI. 20.

Nemes Palik Brunó 1915. II. 27.

Pribil József 1918. VI. 17.

Rohn Nándor 1916. X. 9.

Schinszky Ágoston 1914. IX. 8.

Szabó Béla 1918. VI. 17.

Rotter Ferenc hdgy. 1915. II. 15.

Trigarszky Emil hdgy. 1916. X. 7.

Schiller N. zls. 1914. VIII. 30.

 

Orosz fogságban meghalt tényleges tisztek :

 

Böhm Richárd fhdgy.

Palkovits Ferenc hdgy.

Olasz fogságban meghalt tényleges tiszt :

 

Dr. Lengyel József szds.

Harctéren szerzett betegségben meghalt

tényleges tisztek :

 

Fischer Nándor őrgy. 1918. I. 31.

Wunder András Lajos őrgy. 1918. II. 21.

Orosz Jenő szds. 1914. X.

 

T a r t a l é k o s  t i s z t e k :

 

F ő h a d n a g y o k :

 

Balogh Ferenc 1915. IX. 28­

Dr. Czobor László 1915. X. 29.

Fischer Ernő 1918. VII. 18. 

Dr. Sóvágó Endre főorvos 1917. VII. 10.

Szabó Gyula 1914. VIII. 30.

Thieszen Arthur 1019­

Dr.Vitéz József 1918. VI. 17.

 

H a d n a g y o k :

 

Alföldy Ernő 1918. II. 18.

Ármány Ignác 1916. VI. 19.

Bajczy György 1917. VII. 4.

Barabás András 1918. VII. 18.

Báthory Sándor 1918. VII. 18.

Dr. Berger Károly 1915. XI. l.

Brüll Fülöp 1916. X. 7.

Budaházy Viktor 1914. X. 22.

Bukovinszky Antal 1915. XI. 6.

Duróczi Ambrus 1917. IX. 24.

Dávid Endre 1918. l. 3.

Dénes Károly 1916. X. 9.

Falk Félix

Fehérváry József 1920. VI. 20.

Fischhof György 1916. VIII. 6.

Frank Dezső 1914. IX. 8.

Gargya Márton 1916. VIII. 14.

Gál Sándor 1915. X. 21.

Gáspár József 1918. VII. 16.

Hegedüs Gyula 1914. X. 28.

Kathó István 1915. XI. 1.

Kischka Vince 1917. III. 30.

Klár László 1920. XI. 9.

Koller József 1915. VIII. 13.

Márer Jenő 1918. II. 20.

Miklóssy Béla 1914. X. 17.

Nánási Károly

Obergszel Imre 1918. II. 19.

Pécsi Mihály 1915. X. 22.

Dr. Pénzes Miklós 1914. X. 14.

Pinczés Fülöp 1919. VI. 7.

Podhajeczky Béla 1914. IX. 30.

Pólya László 1914. X. 18.

Schváb Othmár 1914. XII. 12.

Dr. Szabó Sándor 1915. II. 15.

Dr. U. Szabó Gyula 1914. X. 17.

Szerinka László 1916. XI. 30.

Székely Andor 1916. XI. 30.

Thieszen Ernő 1918. VI. 17.

Varga Lajos 1917.

Zakar József 1916. XI. 29.

Zelenka Ferenc 1915. X. 3.

 

Z á s z l ó s o k :

 

Bertalan Imre 1914. X.

Borbély Jenő 1916. XI. 30.

Dolecek Frigyes 1915. I. 30.

Doró Lajos 1915. XI. 19.

Gál Jenő 1915. X. 29.

Grosz Jakab Jenő 1915. XI. 1.

Kardos Sámuel 1915. X. 20-24.

Kreuz Emil 1915. XI. 24.

Maugiuca Aurél 1915. III. 21.

Németh István 1916. XI. 3.

Pasits Sándor 1915. X. 20.

Pénzes Gyula 1914. X. 12.

Pólya András 1915. II. 2.

Stierling Benő 1916. IX. 17.

Szathmáry Lajos 1918. X. 28.

Takács László 1915. XI. 3.

 

H a d a p r ó d o k :

 

Bán Endre 1914. VIII. 30.

Bresel Gyula 1926. V. 25.

Deák 1915. V. 3.

Herczeg Benő 1915. X. 30.

Kalmár Lajos 1915. X. 28.

Kandel József 1915. XI. 29.

Kelemen Lajos 1915. X. 28.

Landner Lipót 1015. III. 2.

Lovászy György

Nikházi Ernő 1015. X. 28.

Weisz Ármin 1915. III 3.

 

L e g é n y s é g .*

 

* Az alábbi névsor, miután az oláh megszállás alatt az ezred iratai­nak nagyrésze megsemmisült, nem teljes. A nevek után álló első szám (nagyrészt hiányzik) a születési évet, a második az elhalálozás dátumát jelzi.

Rövidítések : th. = tiszthelyettes ; töm, = törzsőrmester ; őm = őrmester ; szkv. = szakaszvezető ; tds. = tizedes ; őv. = őrvezető.

(A rendfokozallal meg nem jelöltek = gyalogosok.) e. i. = elhalálozási napja ismeretlen.

 

Ismeretlen illetőségüek:

A - H

Abai Antal 1916. XI. 30.

Abai István János 1899. 1918.

Acsádi Sándor 1915. XI. 27.

Acsádi Sándor 1915. XI. 27.

Adamecz József 1914. IX. 27.

Adonyi Károly 1897. 1917. VI. 4.

Agárdi Ferenc 1916. VIII. 17.

Agárdi Ferenc 1880. 1916. X. 6.

Agárdi Gábor 1915. X. 22.

Agárdi Imre 1894. 1915. X. 28.

Agárdi István 1893. 1914. VII.

Agárdi István 1915. IX. 28.

Agárdi István 1915. X. 29.

Alafi Lajos 1914. X. 22.

Albert József 1914. XI. 2.

Albert József 1915 VIII. 17.

Albert Lajos 1893. 1917. IX. 16.

Albuleszk József 1917. V. 17.

Ale Ferenc 1888. 1915. X. 30.

Alföldi Imre 1916. XI. 1.

Alföldi József 1914. IX. 3.

Alföldi József őv. 1887. 1917. X. 2.

Alföldi Sándor 1896. 1917. X. 19.

Alföldy Sándor 1916. II. 27

Almási Ferenc tds. 1916. VII. 3.

Almási Péter 1917. V. 15.

Andel István 1917. I. 28.

Andirkó Imre 1916. IX. 3.

Andirkó János 1916. VI. 18.

Andó József 1918. II. 10.

Andó Mihály 1915. VII. 17.

András József 1918. III. 3.

András Lőrinc 1916. VI. 16.

Andrasik András 1917. VIII. 18.

Andrejka István 1915. XI. 15.

Andri József 1917. VIII. 20.

Angyal János 1016. III. 28.

Antal Imre 1914. X. 10.

Antal János 1917. VI. 7.

Antós Mogyorósi József 1884. 1915. X.

Arany Károly 1916. VIII. 6.

Arany Lajos 1886. 1918.

Arany Mihály 1916. IV. 22.

Aranyos György 1890. 1917. XII. 31

Ari Gábor 1880. 1917. VI. 29.

Aszalós Miklós 1894. 1916. VII.

Aszódi Andor 1915. XI. 16.

Aszódi Herman 1917. IX. 14.

Asztai János 1876. 1915. XI. 19 .

Asztalos Gábor 1915. VII. 18.

Asztalos István 1916. XI. 19.

Asztalos Kálmán 1887. 1916. IV. 17.

Asztalos Mihály 1917. II. 18.

Azori Sándor őv. 1914. X. 5

Ábrók József 1888. 1918.

Ábrók Lajos 1881. 1914.

Ábrók Miklós 1886. e. i.

Ács Elek 1900. 1918. X. 16.

Ács Imre 1915. X. 29.

Ádám András őv. 1885. 1914. IX. 25.

Árgyellán Illés 1915. X. 26.

Árgyellán Illés 1916. IV. 12.

Árgyilán Péter 1916. X. 10.

Ármós Dániel 1875. 1914. XII.

Áros Áron 1894. 1918.

Árva Ádám 1918. VII.

Árva Gábor 1914. IX. 27.

Árva György 1895. 1917. II. 17.

Árva György 1896. 1915. I. 27.

Árva Henrik 1873. 1916. X. 19.

Árva István 1885. 1915.

Árva János 1916. I. 7.

Ávrám Péter 1916. X. 5. 

Babinszki János 1872. 1918.

Bablóczy Miklós 1916. V. 14.

Babos István 1915. V. 12.

Babós László tds. 1887. 1015, X. 28.

Babos László tds. 1887. e. i.

Bachmer József 1917. V. 27.

Bacilla István 1917. IX. 10.

Bacsó Gábor 1917. VI. 9.

Bacsó Károly 1914. XII. 12.

Bagdi Mihály 1918. II. 1.

Bagi János 1882. 1915. IV. 18.

Bagi János 1915. IX. 1.

Bagi Mihály 1914. X. 17.

Bagi Sándor 1895. 1920.

Bagi Zoltán őv. 1917. VIII. 30.

Bagoly József 1895. 1915. IX.

Bagoly Sándor 1916. IX. 24.

Bagosi Ferenc 1916. VIII. 6.

Bagosi Imre 1894. 1915. VII. 17.

Bagyinka Ferenc őv. 1916. III. 26.

Bajdik István 1914. IX. 25.

Bajdik Lajos tds. 1914. X. 11.
Bajkán Illés 1915. X. 10.

Bajku Tódor 1915. X. 22.

Bak János 1888. 1914.

Bak Kálmán 1887. 1916. II. 3.

Bak Lajos 1917. V. 17.

Bak Lajos e. i.

Bakó András 1917. V. 30.

Bakó Boldizsár 1879. 1915. VII. 1.

Bakó János 1841. 1915. X. 30.

Bakó János 1916. XI. 30.

Bakó Lajos 1915. IV. 3.

Bakó Sándor 1915. III. 12.

Bakóczi Mihály 1915. X. 29.

Bakos István 1916. XII. 7.

Bakos István 1916. XI. 29.

Bakos István őv. 1915. X. 22.

Bakter György 1916. II. 27.

Balajti János 1918. II. l8.

Balaskó Ferenc 1915. XI. 11.

Balász Pál 1915. XI. 5.

Balázs Gábor 1896. 1915. XI. 2.

Balázs Gábor 1916. XI. 25.

Balázs János 1917. VIII. 18.

Balázs József 1875. 1915. X. 23.

L. Balázs Gábor őv. 1916. V. 16.

Balibán János 1916. VII. 5.

Balla András tds. 1916. VI. 16.

Balla József 1894. 1915.

Balla József 1916. X. 19.

Balla József tds. 1885. 1915. XI. 5.

Balla Lajos 1888. e. i.

Balla Lajos 1915. X. 24.

Balla Mihály 1874. 1917. I. 6.

Balla Sándor 1915. X. 21.

Balog Gábor 1891. e. i.

Balog Gábor 1895. 1914. XI. 3.

Balog Imre 1894. 1914. XI. 3.

Balog Lajos 1893. 1914. XII.

Balog Márton 1886. 1910. VIII. 5.

P. Balog Antal 1892. 1914. XII. 20.

Balogh Antal 1915. X. 15.

Balogh Béni 1885. 1915.

Balogh Elek 1914. X. 23.

Balogh Gábor 1916. IX. 14.

R. Balogh Gábor 1894. 1916. VIII. 17.

R. Balogh Gábor 1916. VIII. 6.

Balogh György 1884. 1915. III. 4.

Balogh Imre 1885. 1916. X. 5.

Balogh István 1885. 1914. X. 27.

Balogh István 1892. 1914. XII. 29.

Balogh István 1898. 1917. V. 26.

Balogh István 1910. X. 12.

Balogh István 1915. III. 21.

Balogh István 1915. XI. 1.

Balogh István 1915. XI. 16.

Balogh István 1917. II. 26.

Balogh János 1882. 1916.

Balogh János 1886. 1915. XI. 27.

Balogh János 1899. 1915. XI. 14.

Balogh János 1914. IX. 25.

T. Balogh János 1915. XI. 27.  

Balogh József 1879. 1916. IV. 2.

Balogh József 1881. 1914. X. 18.

Balogh József 1888. 1918.

Balogh József 1895. 1916. IV. 17.

Balogh József 1896. 1915. X. 25.

Balogh József e. i.

Balogh József őv. 1917. IX. 26.

Balogh Károly 1914. X. 16.

Balogh Lajos 1915. V. 2.

Balogh Lajos 1915. XI. 1.

Balogh Lajos szkv. 1916. XI. 24.

Balogh László 1887. 1914. X.

Balogh Mihály 1883. 1914. X. 24.

Balogh Miklós 1879. 1915. X. 23.

Balogh Péter tds. 1914. IX. 25.

Balogh Sándor 1884. 1914. X. 14.

Balogh Sándor 1887. 1915. X. 8.

Balogh Sándor 1893. 1916. IX. 17.

Balogh Sándor 1893. 1916. V. 18.

Balogh Sándor 1895. e. i.

Balogh Sándor 1916. III. 18.

Balogh Sándor őv. 1917. III. 25.

R. Balogh Sándor 1890. e. i.

G. Bolgár Mátyás 1916. X. 5.

Bana György tds. 1915. VIII. 9.

Bancsi István 1915. X. 24.

Bancsik Ferenc 1916. VIII. 30.

Bandics Péter 1916. X. 29.

Bangó János 1883. 1915. X. 21.

Bangó János 1915. X. 21.

Bankó Sándor 1915. XI. 2.

Barak Sándor 1898. 1918.

Baranyai István 1915. III. 19.

Baranyai Sámuel 1915. X. 29.

Baranyai Sámuel 1915. XII. 28.

Baranyi Imre 1915. I. 16.

Baranyi Mihály 1916. IX. 16.

Baranyi Sándor 1882. 1915. IV. 24.

Barát István 1915. XI. 1.

Barát Sándor 1916. XI. 25.

Barát Sándor 1917. III.3.

Baráth József 1870. 1918. VIII. 4.

Barató Imre 1886. 1915. X. 24.

Barató József 1804. 1917. XII. 31.

Barázda Imre 1895. 1915.

Barb János 1916. X. 13.

Barbócz István 1915. XI. 16.

Barczi József 1915. XII. 20.

Barcsa József 1914. X. 1.

Bari Mihály 1917. VI. 11.

Barna András 1893. 1915. IV. 7.

Barna György őv. 1878. 1914. V. 18.

Barna János 1896. 1915. XII. 8.

Barna János 1915. X1I. 8.

Barna Lajos 1914. XI. 20.

Barna Sándor 1914. X. 26.

Barta Bálint 1916. VIII. 5. .

Barta Imre 1914. X. 14.

Barta Károly 1917. V. 17.

Barta Lajos 1883. 1915. X. 21.

Barta Lajos 1884. 1915. X. 21

Barta László 1896. 1917. I. 5.

Bartha Bálint 1918. VIII. 5.

Bartha Imre 1885. 1915. X. 23.

Barza Péter 1917. I. 16.

Batiz Mihály 1915. XI. 12.

Batiz Sándor 1917. VIII. 30.

Baumgartner József 1916. X. 23.

Bácsi Sándor 1917. V. 12.

Bácsó Gábor 1885. 1917.

Bálint Gábor 1891. e. i.

Bánházi István 1917. V. 24.

Bánk József 1917. VII. 12.

Bánki József 1916. VIII. 6.

Bánkus Mihály 1878. 1916. V. 6.

Bánóczi József 1916. V. 16.

Bánóczi Lajos tds. 1914. XII. 18.

Bános Elek őv. 1915. VI. 6.

Bányai Antal 1914. IX. 27.

Bányai Antal 1915. X. 23.

Bányai Imre 1875. 1916. X. 10.

Bányai Imre 1916. X. 10.

Bányai János 1914. X. 3.

Bányai József 1893. 1918. VI.

Bárány Péter 1915. X. 21.

Bárdos Géza 1915. XII. 19.

Bárdos József 1916. VI. 29.

Bárdos Mihály 1883. 1915. XI. 1.

Bátori Gábor 1916. V. 29. 

Bede Gábor őv. 1914. IX. 10.

Bede Imre 1916. VII. 1.

Bedő Gyula 1916. XI. 29.

Begja Péter 1918. II. 21.

Beherka Sándor 1882. 1914. X. 15.

Bejkovszky Ottokár 1917. VI. 8.

Beke Imre 1883. 1916. IV. 11.

Beke Lajos 1883. 1916. V. 6.

Beke László 1895. 1018. X. 18.

Belák József 1915. X. 29.

Belényesi Imre szkv. 1887. 1914.

Belényessy Jenő 1917. V I. 24.

Belme János 1914. X. 10.

Bencze István 1889. 1915. IV. 10.

Bencsik József 1896. 1915. X. 14.

Bencsik József 1915. XI. 11.

Bende István 1915. X. 28.

Bene Antal 1897. 1916. XI. 19.

Bene Ferenc 1916. VIII. 3.

Bene Imre 1894. 1917. XII. 17.

Bene Lajos 1885. 1918. VI. 8.

Bene Lajos 1916. IV. 12.

Bene Lajos 1917. V. 12.

Benedek Sándor 1915. X. 29.

Benke Imre 1894. 1914. I. 15.

Berecz József 1915. XI. 17.

Berecz Lajos 1886. 1917.

Bereczki Imre 1884. e. i.

Bereczki Imre 1914. IX. 29.

Bereczki István szkv. 1915. IV. 17.

Bereczki Lajos 1917. V. 14.

Bereczki Sándor őv. 1918. 111. 26.

Beregszászi Gábor 1893. 1914.

Berek Lajos 1916. VIII. 24.

Berencsi András tds. 1916. V. 16.

Berényi Antal Ferenc őv. 1916. IV.

Berényi János 1915. XI. 3.

Berger Mihály 1915. X. 25.

Berger Sámuel 1916. VIII. 7.

Berger Zsigmond őv. 1916. VIII. 18.

Berkes Imre őm. 1889. 1916. VIII. 8.

Berkesz József 1885. 1914. VIII. 20.

Berki Antal 1894. 1915. X. 20.

Berki Imre 1915. XI. 9.

Berki István 1886. 1915. XI. 1.

Berki József 1917. VIII. 31.

Berkovits József 1896. 1916. XII. 11.

Bernát István 1894. 1915.

Bernát Vince 1915. X. 25.

Bernáth Béni 1892. e. i.

Bernáth István 1877. 1915.

Bernáth István XI. 5.

Bernátovits Sándor 1916. X. 13.

Berta Imre 1882. 1914. X. 14.

Bertalan Antal 1914. X. 14.

Bertalan Imre 1916. IV. 6.

Bertalan József 1914. IX. 25.

Bertalan József tds. 1915. III. 5.

Bertalan Sándor 1918. 1. 20.

Berzovich Pál 1917. XI. 18.

Besenyei István szkv. 1915. X. 29.

Bethlendi Sándor őm. 1917. V. 15.

Békési András 1873. 1916. IX. 21.

Békési András 1887. 1915. III. 1.

Békési Imre 1915. I. 19.

Békési József 1916. IV. 20.

Békési Sándor 1894. 1915. III.

Béldi Gyula 1916. III. 6.

Béldi József 1917. 1. 17.

Béldi Lajos 1916. IX. 18.

Béres Gedeon tds. 1914. XII. 24.

Béres János 1915. XI. 15.

Béres Lajos 1916. III. 17. 

Bézi István őm. 1891. 1917. VI. 17.

Bézi Lajos őv. 1894. 1916. VII.

Bézi Lajos őv. 1916. V111. 14.

Bézi Sándor e. i.

Bicskei Gábor őv. 1883. 1915. VI. 7.

Bicskei Imre tds. 1884. 1914. IX. 18.

Bicskei József 1916. X1.

Bicskei József szkv. 1895. 1916. XI. 24

Bihari Ferenc 1883. 1914. XI.

Bihari József 1887. 1917.

Bihari József 1896. 1916. III. 12.

Bihari József 1916. III. 25.

Bihari Sámuel 1889. 1914.

Bihari Zsigmond 1890. 1915.

Bihari Zsigmond 1898. 1916. IV. 9.

Birgenstock József 1892. 1916. V. 5.

Biri András 1892. 1916.

Biri István 1893. 1915. XI. 5.

Biri István özv. 1915. XI. 5.

Biri Lajos 1805. 1915.

Biri Miklós 1893. 1917. X. 5.

Birinyi János 8v. 1917. VI. 10.

Birkás István 1890. 1915. X. 29.

Birkás László őv. 1914. IX. 26.

Biró Antal 1894. 1914. XII. 15.

Biró Dániel 1918. III. 13.

Biró Dániel szkv. 1883. e. i.

Biró Elek 1877. 1916. VIII. 8.

Biró Gábor 1877. 1916.

Biró Gábor 1891. 1915.

Biró Imre 1894. 1916. IX. 20.

Biró János 1895. 1915. IV. 13.

Biró Károly 1887. 1914. XI. 15.

Biró Lajos 1883. 1815. II. 18.

Biró László 1916, V. 26.

Biró Sándor 1879. 1918.

Biró Sándor 1881. 1914. IX.

Biró Sándor 1887. 1915. XI. 28.

Biró Sándor 1895. 1915. XI. 27.

Birovás György őv. 1914. X. 9.

Bisztrán György 1915. IV. 3.

Bisztrán Muntyán Suláva 1916. IX. 10.

Bisztrán Sándor 1915. II. 8.

Bita Miklós dv. 1915. VIII. 15.

Blezu János 1917. VILI. 14.

Bobb György 1917. Vl. 25.

Boczka Antal 7914. X. 21.

Boda Mihály 1883. 1915. X. 28.

Boda Mihály 1917. IV. 21.

Boda Sándor 1917. I. 13.

Bodácska Sándor 1894. 1916.

Bodán József 1895. 1914. XI. 12.

Bodány József 1914. XI. 12.

Bodnár Gyula 1895. 1915. X. 28.

Bodnár Gyula 1915. X. 28.

Bodnár István 1915. IX. 14.

Bodnár József 1880. 1915.

Bodó József 1916. VIII. 5.

Bodó László 1916. III. 14.

Bodonya Demeter 1915. VII. 18.

Bogár Dániel 1885. 1914. IX. 18.

Bogár János 1893. 1915. III. 15.

Bogár József 1893. 1916. III. 5.

Bogár Mihály 1898. 1917. V. 29.

Bogdán Antal 1883. 1915. III. 5.

Bogdán Imre 1915. XI. 17.

Bogdán János 1882. 1914. X. 18.

Bogdán József 1886. 1916. XII. 31.

Bogdán Márton őv. 1915. X. 4.

Bokland Péter tds. 1915. X. 28.

Bokor Ferenc Imre 1916. IV. 26.

Bokor János 1916. VIII. 8.

Bokor László 1915. VI. 18.

Boldis Flórián tds. 1915. XI. 10.

Boldog Imre 1885. 1916. X. 5.

Boldog István 1914. X. 18.

Boldogh István 1887. 1914. X. 18.

Boncz Antal 1917. II. 4.

Bonczi József 1915. X. 22.

Bonczos Miklós 1915. IX. 2.

Bone György 1894. 1915. III. 1.

Borbély Antal 1882. 1915. XII. 14.

Borbély Antal 1882. 1915. XII. 15.

Borbély Gábor tds. 1915. IV. 8.

Borbély Lajos 1870. 1916. VIII.

Borbély Lajos tds. 1889. 1914. X.

Borbély Sámuel 1885. 1918. X.

Borbély Sándor 1894. 1916.

Bordás István 1847. 1922. III.

Bordás János óv. 1885. 1917. V. 13.

Bordás Sándor 1883. 1916. X. 10.

Bordás Sándor 1883. 1916. X. 10.

Borgida Zoltán szkv. 1915. X. 29.

Bornyi Sándor 1915. I. 17.

Borók Elek 1874. 1916.

Borók Lajos 1914. X. 8.

Boros Gábor 1915. VII. 14.

Boros Imre 1915. X. 28.

Boros Károly 1916. III. 19.

Boros Lajos 1886. e. i.

Boros Miklós 1916. III. 6.

Boros Pál 1916. 11. 7.

Boros Sándor 1887. 1914. X. 28.

Boros Sándor 1916. XI. 24.

Borsi Gábor 1915. 1. 5.

Borsi Gyula 1914. X. 10.

Borsi Imre 1917. V. 17.

Borsi József tds. 1916. V. 14.

Borsi Sándor tds. 1885. 1914. XI. 10.

Borsos Elek 1895. 1915. X. 28.

Borsos Elek 1915. X. 28.

Borsos Gyula tds. 1916. VIII. 16.

Borsos József 1887. 1917. XII. 31.

Borsos József 1917. VIII. 20.

Borsos József őv. 1892. 1914. XI. 11.

Borsos László 1896. 1916. IV. 25.

Boruzs Károly 1916. IX. 10.

Boruzs Lajos 1916. III. 14.

Borzsován József 1880. 1915. X. 31.

Bostyán István 1915. X. 21.

Botka Demeter 1917. V. 28.

Botka Péter 1916. VII. 17.

Botos Károly tds. 1891. 1917.

Botos Pál őv. 1915. II. 19.

Bottis Miklós 1915. II. 6.

Botyis György 1917. XI. 19.

Bozga Demeter 1914. IX. 1.

Bozintán József 1916. VIII.

Bozsányi Sándor 1883. 1915. X. 28.

Bozsányi Sándor 1883. e. i.

Bozsár Lajos 1915. V. 18.

Bozsár Sándor áv. 1914. IX. 29.

Bóda Mihály 1915. XI. 2.

Bódi Ferenc 1915. I. 19.

Bódi János 1915. X. 23.

Bódi János 1916. II. 16.

Bódi Sándor 1914. IX. 19.

Bónis Sándor 1914. X. 15.

Bónizs Imre 1895. 1916.

Bór István 1885. e. i.

Bór József tds. 1915. X. 26.

Bótrágyi Lajos 1893. e. i.

Bótrágyi Sándor 1805. 1915. XI. 10.

Bölkei Károly 1915. XI. 11.

Bölkény István 1884. 1915. II. 1.

Böszörményi Imre 1867. 1917. IV. 5.

Bőde Imre 1893. 1920. XII. 31.

Bőde Imre őm. 1887. 1915. XI. 15.

Bőr Ferenc 1882. 1915.

Bőr József tds. 1916. VIII. 6. 

Braczkó Béla tds. 1916. VI. 3.

Braila György 1917. III. 3.

Brán János 1885. 1914.

Brán János 1895. 1914. X. 24.

Brata Tógyer 1915. I. 21.

Braun István 1915. XI. 18.

Braun István 19156 XI. 18.

Brischa Gyula 1915. X. 20.

Briszk László 1917. II. 14.

Bronz Tógyer 191b. III. 27.

Brugós András 1916. XII. 2.

Brugós Imre 1915. X. 28.

Brunner István 1916. VIII. 18.

Buczi István 1915. X. 18.

Buda József 1917. X. 27.

Budai István őv. 1916. X. 2.

Budai József 1915. XI. 26.

Budai Sándor szkv. 1889. 1914. IX. 8.

Bugjó Imre 1915. XI. 28.

Buha Demeter 1914. X. 12.

Bui András 1915. V. 4.

Buj János 1916. XII. 20.

Bujdosó Illés 1914. X. 30.

Bujdosó Imre 1915. III. 7.

Bule Tógyer 1917. III. 25.

Bulygó Péter 1917. X. 28.

Bundi László 1918. III. 17.

Bundik József 1918. I. 2.

Burai Gábor 1917. VI. 28.

Buri János 1915. X. 28.

Burián György 1914. X. 4.

Burián Mihály 1865. 1917. VII. 27.

Burka István 1916. XII. 10.

Burkovics Sándor szkv. 1917. VIII. 27.

Burló Demeter 1917. II. 13.

Burszán Péter 1915. XI. 14.

Burzán László István 1915. IX. 16.

Butunoj György 1917. VIII. 7.

Buzás Áron tds. 1886. 1914. XII. 28.

Buzgó Ferenc szkv. 1896. 1918. VI. 3.

Buzgó József őv. 1889. 1914. IX. 10.

Buzgó Sándor 1884. 1915.

Buzi István tds. 1916. XI. 26.

Buzsigán Vazul 1894. 1915. X. 28.

Búzás György 1915. X. 10.

Búzás Márton tds. 1917. II. 9.

Bütös István 1915. l. 3.

Csabai János 1916. VIII. 6.

Csacsics József 1916. III. 31.

Csanádi István szkv. 1889. 1916. XI. 1.

Csanádi Lajos 1915. IX. 12.

Csanak Áron 8v. 1892. 1915.

Csapó János 1917. XI. 5.

Csapó Sándor 1916. VIII. 6.

Csapó Zsigmond 1917. V. 8.

Csarnai Lajos 1882. 1915.

Csarnai Mihály 1889. 1915.

Csarnó György 1917. V. 29.

Csarnó Miklós 1914. X . 14.

Csata János 1916. X. 21.

Csató Sándor 1897. 1920.

Csádi Ferenc 1891. 1914. XII. 2.

Csányi Miklós 1915. XII. 13.

Császár Mihály 1916. V. 13.

Császár Mihály 1916. VI. 18.

Császi Gábor 1894. 1915.

Császi Mihály 1878. 1914.

Cseh Ignác 1916. VIII. 3.

Cseh Imre szkv. 1884. e. i.

Cseh János őv. 1916. IX. 12.

Cseke István 1877. 1914.

Cseke János 1883. 1915. XI. 29.

D. Cseke János 1882. 1917. XII. 31.

Csekő Imre 1889. 1914.

Csekő Lajos 1875. 1916.

Csekő Lajos 1898. 1916.

Csekő Lajos 1916. IX. 17.

Cselei Sándor 1875. 1916. VIII. 15.

Csendes Sándor 1878. 1914.

Csendes Sándor 1880. 1924.

Csendes Sándor 1886. 1915. X. 28.

Csendes Sándor 1893. 1915. III. 2.

Csendes Sándor 1894. 1917. XII. 31.

Csengeri János 1916. VI. 1.

Csengeri Miklós 1891. 1914. X. 6.

Csengeri Sándor 1916. XII. 18.

Csepregi József 1878. 1916. IX. 6.

Cseresznyés Ferenc 1917. V. 17.

Cservid Béla 1915. XI. 29.

Csécsi János 1890. 1921.

Csécsi Sándor 1894. 1915. III. 23.

Csécsi Sándor 1904. 1914. X. 19.

Csépán András tds. 1916. VIII. 21.

Csétei Lajos 1888. 1916. X. 10­

Csiák Károly 1915. XI. 28.

Csige Bálint 1892. 1916. XI. 25.

Csige János szkv. 1891 1914.

Csige Sándor 1893. 1914.

Csige Sándor 1915. IV.

Csiki Lajos 1917. IV. 26.

Csimporeszk Ábrahám 1916. IX. 15.

Csipak István 1897. 1918. X.

Csire István 1914. XII. 17.

Csire István 1916. IV. 20.

Csire Mihály 1877. 1915.

Csiri József 1915. IV. 21.

Csiszár Antal 1879. 1915. II.

Csiszár Antal 1914. XII. 29.

Csiszár József 1915. X. 22.

Csiz Lajos 1874. 1916. VIII. 15.

Csizmadia Áron 1915. II. 8.

Csizmadia Gábor 1883. 1915.

Csizmadia István 1915. X. 28.

Csizmadia Lajos 1890. 1915.

Csizmadia Lajos őv. 1885. 1914. IX. 8.

Csizmadia Mihály 1904. 1914. X. 2.

Csokány László 1914. XI. 14.

Csoma Sándor 1894. 1917.

Csomós István 1893. 1915.

Csompó László 1914. X. 12.

Csongvai János 1916. VIII. 10.

Csonka Imre 1915. XI. 15.

Csonka Lajos 1882. 1916.

Csontos András 1888. 1915. III. 1.

Csontos János 1915. X. 22.

Csorba István őv. 1916. IV. 15.

Csordás Imre 1879. 1914. IX. 28.

Csorvási József 1896. 1915. XI. 2.

Csóka Izidor 1916. VII. 23.

Csóka János 1915. VIII. 3.

Csóka Sándor 1898. 1917. VII. 7. 

Csökmei Imre 1914. X. 15.

Csősz Lajos 1916. XII. 18.

Csucsuj Pál 1915. V. 12.

Csuka Imre 1886. 1916. IX. 17.

Csuka Imre 1915. X. 28.

Csuka István 1897. 1915. XI. 10.

Csuka István 1916. II. 2.

Csuka Sándor 1915. XI. 13.

Csukás Gyula tds. 1898. 1919. lI. 28.

Csukás Sándor 1916. X. 10.

Csupa Ferenc 1916. VIII. 24.

Csurkás Illés 1915. V. 8.

Csuth János tds. 1917. V. 27.

Csuth Sándor 1889. 1917. III. 2.

Csüllög Sándor 1915. X. 28.

Charle János őm. 1915. XI. 1.

Czap János 1915. IV. 11.

Czapf Jenő 1915. XI. 11.

Czenke György 1916. IV. 14.

Czentye Péter 1916. IV. 23.

Czernecz József 1916. II. 16.

Czégény Lajos 1916. XI. 30.

Czibere Antal 1887. 1917. VIII. 16.

Czibere Antal 1897. 1917. XI. 2.

Czibere Gábor 1872. 1917. I.

Czibere Gábor 1895. 1915. X. 28.

Czibere Gergely 1884. 1914.

Czibere Lajos 1877. 1919. XII.

Czicz János 1917. V. 22.

Czifra Imre tds. 1889. 1911. XI. 20.

Czifra János 1887. 1915. XI. 29.

Czifra János 1915. XI. 27.

Czifra László 1916. II. 2.

Czikorál Tódor 1916. XI. 3.

Czimbuli Lőrincz 1915. X. 24.

Czinege György 1914. XI. 16.

Czinege Imre 1916. VIII. 9.

Czinege Mátyás 1878. 1914. XII. 9.

Czinege Pál 1915. III. 28.

Czink Flórián tds. 1917. I. 11.

Czipczer József 1915. V. 6.

Czirják Pál 1889. 1914. XI. 4.

Czontye József 1914. XII. 3.

Dabóczi Kálmán 1917. XI. 29.

Dabóczi Lukács 1917. VIII. 20.

Daczkó Dániel 1916. V. 9.

Dalmi Albert 1914. X. 20.

Dalmi József 1918. III. 14.

Dancs Gergely 1917. X. 30.

Dancs János 1916. IV. 6.

Dani Károly szkv. 1914. IX.

Dániel György 1888. 1914.

Danilovics Ferenc 1885. 1914.

Dankó Lajos 1896. 1919. I. 1.

Darabont György 1888. 1915. V. 10.

Daróczi András 1878. 1916. VIII. 16.

Daróczi Ferenc 1917. V. 14.

Daróczi György 1914. X. 25.

Daróczi István szkv. 1918. III. 26.

Daróczi Sándor 1915. XI. 2.

Daróczy Lajos 1916. III. 22.

Daru Imre 1884. 1915. X. 15.

Dászkál Ferenc 1917. III. 31.

Dát János 1915. X. 24.

Dávid Imre 1915. IV. 6.

Dávid János 1915. IV. 7.

Dávid Mihály István 1915. III. 24.

Dávid Sándor 1880. e. i.

Dávida Anuicza 1917. V. 13.

Dávideszku György tds. e. i.

Daxner Lajos tds. 1914. XI. 10.

Deák Bertalan 1914. X. 12.

Deák Gábor 1915. III. 16.

Deák György 1916. I. 29.

Deák Imre 1916. VIII. 2.

Deák József 1894. 1915. III. 7.

Deák József 1915. VI. 28.

Deák József 1916. XI. 14.

Deák Mihály 1915. XI. 2.

Deák Mihály 1916. IV. 6.

Deák Sándor 1887. 1915. V. 10.

Deák Sándor 1914. XI. 1.

Deák Sándor őv. 1884. 1917. VII. 12

Deák Varga Imre 1914. X. 30.

Debreczeni György 1893. 1915.II.

Debreczeni József 1887. 1915. V. 1.

Debreczeni Miklós 1891. 1914. X.

Debreczeni Miklós szkv. 1915. VIII. 29

Debreczeni Néma Imre 1916. IX. 18.

Debreczeni Pál 1915. XII. 2.

Debreczeni Sándor 1914. XII. 13.

Deczki István 1915. IX. 9.

Deczki Sándor 1915. XI. 8.

Deczki Sándor 1915. XI. 8.

Deczki Sándor 1918. X.

Dede Gyula 1898. 1915.

Dede Gyula 1917. VIII. 18.

Dede Jeremiás 1916. IV. 15.

Dehelán János 1917. VI. 24.

Deli János őv. 1898. 1918. VI. 17.

Delimán Filimon 1915. XI. 8.

Dellei József 1916. X. 10.

Demcsák István 1915. III. 5.

Deme Dániel őm. 1891. 1914. IX. 27.

Demeter Balázs 1914. X.

Demeter József 1915. I. 14.

Demeter Lőrinc 1915. X. 21.

Demeter Miklós 1916. VII. 24.

Demjén Sándor 1917. VIII. 20.

Deres Sándor 1917. V. 18.

Detki József 1894. 1917.

Dezső Gergely 1915. II. 24.

Déczeg József 1914. X. 14.

Décsei Gábor e. i.

Dézsa István 1917. VII. 29.

Dienes Ferenc 1894. 1914. X. 15.

Dihen Kálmán 1918. I. 24

Dihen László János 1915. XI. 24.

Dihen Sándor 1883. 1915. XI. 15.

Dinksoreán Mihály 1917. V. 18.

Diószegi István 1892. 1914. VIII. 28.

Diószegi István 1916. VIII. 4.

Diószegi János 1895. 1920. XII. 27.

Diószegi János 1915. VI. 15.

Diószegi Mihály tds. 1917. VI. 15.

Diószegi Sándor 1899. 1918.

Dobi István 1881. 1919. VI.

Dobi István 1882. 1914. XI.

Dobi János 1888. 1914.

Dobi János 1916. IV. 18.

Dobi József 1917. VIII. 18.

Dobi Sándor 1915. XI. 6.

Dobó Béla, 1884. 1918.

Dobó János 1918. I. 16.

Dobos Imre 1883. 1915. IX. 1.

Dobos Imre cSv. 1914. IX. 16.

Dobos Sándor 1891, 1915. III. 5.

Dobos Sándor őm. e. i.

Dobos Zsigmond 1893. 1916. IX.

Dobosi Imre szkv. 1915. VII. 4.

Dobozi András 1917. V. 19.

Dobozi Károly 1896. 1916.

Dobrin Sámuel tds. 1916. X. 10.

Dobrosi Gyula 1880. e. i.

Domán András 1915. III. 3.

Domán István 1917. VIII. 19.

Domán József 1889. 1915. IV. 15.

Domány Ferenc 1888. 1916. IV. 12.

Dombi Áron 1874. 1914.

Dombi Áron 1882. e. i.

Dombi Imre 1915. I. 15.

Dombi Imre őm. 1881. 1920.

Dombi Lajos 1885. 1915. IX. 30.

Dombi Sándor 1915. X. 29.

Dombi Sándor őv. 1884. 1914. IX. 30.

Domokos Antal 1894. 1915. II.

Domokos Antal tds. 1885. 1914. X. 28.

Domokos Anton tds. 1915. VIII. 25.

Domokos Ferenc 1883. 1915. X.15.

Domokos Gáttor 1875. 1917. V. 15.

Domokos Imre 1872. 1918. III. 28.

Domokos Lajos 1916. X. 8.

Domokos László 1878. 1914. XII. 9.

Domokos Miklós 1882. 1914. X. 16.

Domokos Zsigmond 1876. 1916. XI. 29.

Domokos Zsigmond 1878. 1915. XI 29.

Dormány Sámuel 1916. IX. 2.

Doró Balázs 1914. X. 12.

Doró Ferenc tds. 1916. XI. 30.

Doró Gábor 1918. I. 29.

Doró Jenő tds. 1917. VIII. 21.

Doró Lajos 1899. 1918.

Doró Lajos tds. 1889. 1915. XI. 19.

Doró Lajos tds. 1894. 1915. XI. 29.

Dovin Sándor 1915. III. 26.

Dóczi Sándor szkv. 1914. X. 15.

Dóka Imre 1915. XII. 15.

Dóka lmre 1915. XII. 15.

Dóka Márton 1916. VII. 17.

Dózsa Imre tds. 1916. XI. 8.

Dózsa József 1917. V. 15.

Döbre István 1914. IX. 30.

Drágos Gergely 1915. X. 24.

Drágos János 1915. X. 21.

Drágos László 18911, 1916, VIII. 4.

Dráguly János őv. 1917.

Drán Lajos 1915. VIII.

Drjenovszky János 1915. IV. 10.

Drugda János 1915. XI. 12.

Drusza György 1917. V. 22.

Drusza János 1916. X. 10.

Ducz Traján 1916. X. 15.

Dudás János 1896. 1915.

Dudás János 1915. XI. 11.

Dudlák János 1917. XI. 20.

Duka Gábor 1916. XI. 27.

Duló János 1915. XI. 11.

Duma János 1914. XI. 27.

Duma János 1917. VIII. 15.

Dusa András 1915. VIII. 30.

Duzs József 1894. 1918. III. 15.

Dzsindzsa János 1915. I. 21.

Eberhardt Pál őv. 1916. 111. 21.

Egeresi Gyula tds. 1914. IX. 27.

Egeresi László szkv. 1915. VI. 8.

Egerházi József 1916. VIII. 7.

Egresi Imre 1917. I. 14.

Egri Ferenc 1915. X. 21.

Egri Ferenc 1916. II. 29.

Egri Imre 1916. VI. 29.

Egri Károly 1915. X. 28.

Egri Lajos 1915. III. 16.

Egri Sándor 1878. 1916. IX. 18.

Egri Sándor 1878. 1916. IX. 18.

Einzig Ármin 1916. II. 21.

Elek András 1917. V. 8.

Elek Imre őv. 1890. 1914. X. 7.

Elek János 1914. IX. 27.

Elek József 1915. V. 28.

Elek József 1916. XII. 8.

Elek Károly szkv. 1915. X. 21.

Elek Márton 1893. 1917. XII. 18.

Elek Márton 1915. X. 14.

Elek Sándor 1892. 1915. X. 18.

Elek Sándor 1916. X. 19.

Elekes Mihály 1915. II. 12.

Ember Gyula 1915. X. 21.

Enyedi Bálint 1890. 1915. III. 8.

Enyedi Lajos 1896. e. i.

Epstein Salamon 1895. 1915. XI. 1.

Epstein Salamon 1918. II. 28.

Ercsei József szkv. 1916. XI. 28.

Erdei Gábor 1915. XI. 4.

Erdei Gábor 1915. XI. 7.

Erdei Gábor őm. 1916. IX. 20.

Erdei Illés 1917. V. 4.

Erdei Imre 1915. II. 2.

Erdei Imre szkv. 1884. 1916. XII. 31

Erdei István 1886. 1919. IX. 19.

Erdei János 1882. 1916. XI. 3.

Erdei József 1877. 1916. VIII. 25.

Erdei Lajos 1885. 1915. III. 20.

Erdei Lajos 1896. 1915. XI. 9.

Erdei Lajos 1897. 1917.

Erdei Lajos 1914. X. 3.

Erdei Lajos őv. 1882. 1916. III. 18.

Erdei Lajos őv. 1883. 1916. III. 18.

Erdei Mihály 1915. XII. 8.

Erdei Miklós 1916. II. 7.

Erdei Pál 1882. 1916. V. 10.

Erdei Sándor 1890. 1915. V. 15.

Erdei Sándor 1915. VI 16.

Erdei Sándor 1915. XI. 11.

Erdei Sándor 1916. III. 13.

Erdelics András 1892. 1915. X. 18.

Erdelics-Ferenczi József 1914. IX. 29.

Erdélyi János 1888. 1916. VI. 18.

Erdélyi János 1890. 1914. VIII. 24.

Erdélyi Lajos 1915. XI. 9.

Erdélyi Sándor 1915. V. 13.

Erdélyi Sándor 1916. I. 30.

Erdődi József 1890. 1915. X. 23.

Erdős István 1895. 1916. IV. 4.

Erdős János 1917. VIII.

Erdős József 1888. 1915.

Erdős József 1895. 1915. X. 28.

Erdős Károly 1899. 1918. XI.

Erdős Lajos 1915. X. 30.

Erdős Sándor 1919.

Erdős Zsigmond 1914.

Erlein János 1915. XI. 27.

Ertsei József szkv. 1888. 1916. XI. 28.

Eszenyi Ferenc 1891. 1915. III. 21.

Eszényi Péter 1917. VIII. 22.

Ezri József 1915. XI. 16.

Fagyal József tds. 1915. IV. 28.

Fagyal Márton őv. 1889. 1914. IV. 11.

Fagyal Sándor 1882. 1915. X. 22.

Faith András 1916. VII. 15.

Faragó János 1916. VI. 18.

Farkas József 1885. 1917. IX. 3.

Farkas András 1895. 1917. IV. 16.

Farkas Dezső 1871. 1919. IV. 6.

Farkas Dezső 1917. II. 21.

Farkas Imre 1887. 1915. XII. 5.

Farkas Imre 1915. X. 23.

Farkas Imre 1915. X. 24.

Farkas Imre 1915. XI. 27.

Farkas Imre 1916. VIII. 9.

Farkas János 1916. II. 25.

Farkas János tds. e. i.

Farkas Lajos 1915. X. 24.

Farkas Miklós 1916. IV. 5.

Farkas Péter 1915. XI. 29.

Farkas Péter 1916. VIII. 13.

Farkas Sámuel 1897. 1917. V. 8.

Farkas Sámuel 1915. X. 22.

Farkas Sándor 1891. 1914.

Farkas Sándor 1897. 1918.

Fazekas András 1915. II. 26.

Fazekas Bálint 1915. III. 5.

Fazekas Gyula 1915. X. 29.

Fazekas Imre 1885. 1916. IX.

Fazekas Imre 1896. 1916.

Fazekas János 1915. X. 23.

Fazekas Lajos 1899. 1920.

Fazekas Miklós 1895. 1920.

Fazekas Sándor 1891. 1915. III. 23.

Fábián András 1915. X. 21.

Fábián Lajos 1915. X. 28.

Fecske Jenő 1916. VIII. 6.

Federics József 1915. II. 26.

Fehér Béla 1899. 1916. VII. 4.

Fehér Béla 1916. VIII. 21.

Fehér Dániel 1917. V. 29.

Fehér Gábor 1916. VIII. 8.

Fehér Imre 1882. 1917. I. 10.

Fehér Imre 1914. XII. 8.

Fehér Imre 1915. X. 22.

Fehér Imre 1917. VII. 11.

Fehér István 1889. 1914.

Fehér József 1917. IV. 13.

Fehér József 1917. IX. l0.

Fehér Lajos 1883. 1915. X. 27.

Fehér Lajos 1895. 1915. X.

Feith Róbert őv. 1917. IV. 18.

Fejes Károly 1915. XI. 1.

Fekete András 1916. III. 28.

Fekete Béni 1915. X1. 28.

Fekete Ferenc 1914. X. 1.

Fekete Gábor 1883. 1916. X. 10.

Fekete Gábor 1916. X. 10.

Fekete György 1915. XI. 26.

Fekete Gyula 1916. VIII. 7.

Fekete István 1872. 1917.

Fekete István 1916 VIII. 6.

Fekete János 1883. 1916. X. 7.

Fekete János 1916. XI. 30.

Fekete Lajos 1887. 1914.

Fekete Lajos 1893. 1916.

Fekete Lajos 1915. X. 23.

Fekete Lajos 1915. XI. 2.

Fekete Lajos őv. 1916. IX. 16.

Fekete Mihály 1879. 1914. X. 4.

Fekete Miklós 1914. X. 28.

Fekete Péter 1917. IX. 30,

Fekete Sándor 1892. 1915. X. 22.

Fekete Sándor 1894. 1918. V1I. 30.

Fekete Sándor 1896. 1915. XII. 2.

Fekete Sándor 1916. X. 12.

Felberbaum Ignác 1915. XI. 7.

Feldman Gábor 1894. 1917. IV. 29.

Feldmann Sándor 1915. III. 20.

Fele János 1914. X. 23.

Fele József 1915. XII. 5.

Fenechin János 1916. X. 5.

Fenyődi József 1916. III. 14.

Fercsák József 1917. I. 27.

Ferenc Kálmán 1884. 1916. V. 6.

Ferenczi Géza 1916. I. 9.

Ferge Imre 1886. 1915. IV. 14.

Ferge János 1915. X. 24.

Feteán Illés 1918. III. 20.

Fényes János 1914. IX. 8.

Fésűs Ferenc 1869. 1918. VIII. 9.

Fésüs Imre 1916. III. 20.

Fésűs János 1914. XI. 9.

Fésüs Sándor 1914. XI. 23.

Fézer Gábor 1915. XI. 1.

Fiák Imre 1884. 1916. IV. 6

Fiedler János 1915. X. 31.

Fige János 1915. X. 28.

Fige József 1916. VI. 29.

Fige Sándor 1885. 1916.

Filep István 1916. X. 13.

Filimoneszk Ádám 1917. VIII. 30.

Filipás Demeter 1914. IX. 12.

Fiók Dániel 1897. 1916. X. 4.

Fiók Imre őv. 1887. 1915. X. 26.

Fisch Béla 1916. I. 7.

Fischbein Sámuel 1915. XI. 28.

Fischer Dániel szkv. 1915. III. 22

Fischer Dávid 1894. 1918. III. 4.

Fischl Károly 1915. XI. 29.

Fistis Oktávián 1917. VI. 3.

Flochner Károly őv. 1914. XII. 5.

Flontek András 1915. V. 23.

Flóra Demeter 1915. X. 24.

Fodor András 1890. 1915. X.. 21.

Fodor András tds. 1915. X. 21.

Fodor György 1885. 1915. X. 31.

Fodor István 191.5. X. 28.

Fodor István 1915. IV. 2.

Fodor Kálmán tds. 1916. III. 15.

Fodor László 1885. 1915. X. 3.

Fodor Mihály 1895. 1915. III. 5.

Fodor Pál 1916. VIII. 15.

Fogarasi András 1896. 1916. V. 13.

Folk László 1915. XI. 5.

Forgács Gábor 1917. I. 30.

Forgács Gábor szkv. 1883. 1915.I.13.

Forgács Lajos 1896. 1916. XI. 30.

Forgács László 1916. VIII. 27.

Forgó Imre 1897. 1919. III.

Forgó Sándor 1873. 1919. XII. 31.

Fórián Sándof szkv. 1881. 1914.

Fórián Sándor 1916. VIII. 7.

Fórizs Imre 1882. 1914. XII.

Fórizs László 1884. 1915. X. 28.

Földesi Ferenc 1883. 1915. III. 3.

Földi András 1914. X. 1.

Földi Sándor 1917. IV. 1.

Földvári János 1916. IV. 28.

Fraczila János 1917. I. 16.

Frank Ágoston 1916. X1. 29.

Freiberger Sámuel 1915. XI. 1.

Frenczl Gyula szkv. 1916. VIII. 10.

Frenkel Miklós 1898. 1917. VI. 28.

Friednder Ármin 1891. 1916. X. 20.

Friedländer Ignác 1916. VIII. 8.

Friedländer József 1868. 1917. VIII. 3.

Friedmann Sándor 1891. 1915. III.­

Frommer Izidor 1896. 1916. X. 10.

Frommer Izidor 1917. XII. 8.

Fungács József 1915. IV. 28.

Furkó Antal 1884. 1915. XI. 29.

Furkó Bálint 1893. 1914. XI. 27.

Fux Károly 1915. X. 28.

Füleki József 1890. 1915. II.

Fülep László 1878. 1015. X. 27.

Fülöp István 1915. XI. 27.

Fülöp István 1916. X. 10.

Fülöp József 1888. 1918. X. 12.

Fülöp Ödön 1916. III. 7.

Fülöp Sándor 1893. 1914. IX. 18.

Fürdős Ferenc 1915. XI. 9.

Füredi Mihály 1916. X. 5.

Fürtös László 1915. IV. 14.

Füstös Sándor 1883. 1918. X. 1.

Füzesi József 1915. XI .20.

Gaál József 1887. 1915. VIII. 3.

Gaál Lajos 1893. 1915. X. 20,

Gaál Miklós 1891. 1915.

Gabrián János 1914. X. 20.

Gacsádi Imre 1917. VI. 13.

Gacsárdi Lajos 1916. X. 13.

Gacsárdi Mihály 1896. 1918. XII. 11.

Gacsó János 1915. IV. 4.

Gacsódi András 1914. XII. 8.

Galamb Sándor tds. 1915. X. 16.

Galgóczi András 1915. III. 15.

Gali Gábor 1915. III. 22.

Gali József 1882. 1915. X. 28.

S. Gali János 1915. X. 27.

Gazda István 1915. XI. 1.

Gazdag József 1897. 1916.

Gazdag Vilmos 1916. VIII.

Gazsi Ferenc 1914. VI. 26.

Gábor Károly 1916. VI. 29.

Gábor Lajos 1892. 1916.

Gábor Lajos 1914. VII. 28.

Gábori György 1889. 1914.

Gábris Pál 1915. XII. 12.

Gál András 1885. 1914. VII. 28.

Gál Antal tds. 1915. I. 20.

Gál Ferenc óv. 1915. II. 22.

Gál Imre 1916. IX. 15.

Gál István 1915. XI. 2.

Gál János 1890. 1915. XI. 2.

Gál József 1889. 1914. X. 17.

Gál József 1915. X. 29.

Gál Lajos 1887. 1915. XI. l0.

Gál Lajos 1887. 1918. XI.

Gá1 Mihály 1892. 1914. IX. 14.

Gál Sándor 1886. 1915. III. 5.

Gál Sándor 1914. X. 10.

K. Gál Karácsony 1917. XI. 5.

K. Gál Mihály 1915. XI. 4

Gáli János e. i.

Gáll Mihály 1914. X. 20.

Gáll Sándor 1914. IX. 28.

Gáspár József Sándor 1914. XII. 28.

Gáspár Lajos 1915. XI. 1.

Gáspár Péter 1917. VIII. 3.

Gáti János 1916. X. 5.

Gázmár Gyula 1915. XI. 4.

Gázmár József 1915. VII. 14.

Gebei István 1915. XI. 20.

Gedeon István 1915. X. 28.

Gellei Dániel 1896. 1917.

Gellei Dániel 1916. IX. 15.

Gellén Gábor 1915. XI. 2.

Gellén Sándor 1916. XI. 23.

Gelu Károly 1884. 1914. X. 3.

Geráj János őv. 1915. III. 9.

Gerbracht Lőrinc őm. 1916. X. 27.

Gerdán György 1915. X. 28.

Gere Antal 1916. XI. 10.

Gere Károly 1872. 1917. IX. 13.

Gere Sándor 1894. 1915. IV. 10.

Gere Sándor 1915. III. 6.

Gerényi Imre tds. e. i.

Gergelás Péter 1914. X. 10.

Gergely György 1916. VIII. 12.

Gergely János 1916. XI. 30.

Gergely Mihály 1914. X. 12.

Gergely Tógyer 1916. XII. 29.

Germán János 1916. VII. 29.

German Pál 1914. II. 13.

Gerőcz Mihály 1894. 1915. II. 20.

Géber János 1917. VIII. 23.

Gécz Sándor óv. 1915. II. 9.

Gém Ferenc 1888. 1916.

Gém Jakab őv. 1894. 1915. XI. 20.

Gém Péter 1896. 1916.

Giczei Károly őv. 1915. X. 21.

Ginczegán Román 1917. IV. 18.

Gitz János 1917. VIII. 20.

Glicze Péter 1914. X. 10.

Glück Jakab tds. 1916. VII. 18.

Gobardán Simon 1915. IX. 19.

Goda I. Sándor 1914. XI. 23.

Godza István 1915. III. 6.

Goldberger Jakab 1915. XI. 1.

Goldstein Bernát tds. 1914. X. 3.

Gomán János 1916. XI. 15.

Gombos János 1917. VII. 2.

Gombos Péter 1916. III. 16.

Gonda György 1888. 1915. X. 30.

Gonda József 1916. VIII. 16.

Gonda Lajos 1883. 1914.

Gonda Lajos 1915. X. 23.

Gonda László 1894. 1915. III. 9.

Gondek Péter 1916. VI. 18.

Gorzó Andor 1916. IV 24

Goth János 1884. e. i.

Gólya Miklós 1915. XII. 5.

Góz Sándor tds. 1884. e. i.

Gödér II. Sándor 1915. X. 28.

Göncze Sándor tds. 1915. XI. 1.

Gönczi János őv. 1916. III. 20.

Gönczi József őv. 1915. III. 21. 

Görög Imre 1895. 1915. X. 28.

Gráma György 1916. XI. 10.

Gránic Antal 1880. e. i.

Grbanya János 1915. X. 21.

Gréger Lajos 1917. IX. 29.

Grossmann Menyhért 1914. X. 5.

Gruden Géza 1915. III. 18.

Grünfeld Sándor 1892. 1914. X.

Guba Dániel 1895. 1916. III. 17.

Guba József 1883. 1915. IX. 20.

Guba Sándor 1916. VIII. 16.

Gugolya József 1916. VIII. b.

Gulácsi Bároly 1915. X. 28.

Gulácsi Károly 1896. e. i.

Gulácsi Mihály 1914. XII. 17.

Gulácsy Lajos tds. 1884. 1917. XII. 31.

Gules Gábor 1916. VIII. 6.

Gulyás Albert 1914. III. 11.

Gulyás Imre 1915. XI. 29.

Gulyás István 1917. IV. 5.

Gulyás István őv. 1916. IV. 16.

Gulyás József 1916. X. 5.

Gulyás Károly 1879. 1915. X. 24.

Gulyás Károly 1879. 1915. X. 29.

Gulyás Mihály 1878. 1914.

Gulyás Sándor 1898. 1916. V, 12.

Gulyás Sándor 1917. VI. 13.

Guthán János 1885. 1915. XI. 2.

Guti József 1917. V. 19.

Gyarmati István 1890. 1916. VIII. 6.

Gyarmati Sándor 1916. VIII. 14.

Gyári Péter 1914. X. 12.

Gyenge Bálint 1917. VII. 7.

Gyenge János 1915. V. 2.

Gyenge József 1890. 1917.

Gyenge Lajos 1914. X. 14.

Gyenge Sándor 1875. 1915. X.

Gyeraj János 1894. 1915. III. 23.

Gyirgyó Sándor 1882. 1914. X. 1.

Gyökér Mihály 1892. 1914. IX. 8.

Gyökér Mihály 1915. X. 28.

Gyökeres Sándor 1881. 1914.

Gyökeres Sándor 1916. IX. 21.

Gyöngyösi József szkv. 1917. XI. 19.

Gyöngyösi Károly 1917. V. 2.

Gyöngyösi Mihály tds. 1881. 1914. IX 8.

Gyöngyösi Sándor 1888. 1914. XII. 14.

Gyöngyösi Sándor őv. 1875.1917. XI. 4.

Gyöngyössy Sándor tds. 1914. IX. l4.

Györfi Ferenc 1900. 1918. VIII. 8.

György József 1915. V. 10.

Györgyi Mihály szkv. 1882. 1915. 1.28.

Győri (Goldstein) Andor 1915. VI. 3.

Győri Dániel őv. 1914. XI. 28.

Győri Gábor 1887. 1915. X. 26.

Győri Gábor 1894. e. i.

Győri Illés 1918. XII. 4.

Győri Imre 1915. XI. 28.

Győri János öv. 1917. IX. 1.

Győri Lajos 1915. X. 28.

Győri Sándor 1915. VII. 24.

Győrössi Pál 1914. X.

Gyula János 1915. XII. 4.

Gyulai Antal öv. 1917. VIII. 19.

Gyulai Ferenc 1916. VIII. 7.

Gyulai István 1893. 1914. XII. 26.

Gyulai István őv. 1917. II. 17.

Gyulai János 1881. 1914. X. 24.

Gyulai József 1916. IX. 16.

Gyulai Sándor 1917. V. 14.

Gyura János 1917. VIII. 22.

Gyurkó János 1915. X. 28.

Gyuró János 1892. 1914.

Gyüszü Sándor 1915. XI. 29.

Hadházi Ferenc 1915. XI. 29.

Hadházi József 1914. X. 31.

Hadházi László 1897. 1916. II. 28.

Hadházi Sándor 1893. 1916.

II. Hadházi Imre 1885. 1915. X. 28.

Hadházy Ferenc őv. 1888. 1918.

Hadházy József őm. 1889. 1914.

Hadházy Sándor 1894. e. i.

Hadnagy István 1915. X. 24.

Hadzsi Antal 1891. 1915. II. 8.

Hagen István 1914. X. 25.

Haja László 1915. X. 28.

Hajcsák Mihály 916. VIII. 6.

Hajdu Albert 1916. X. 7.

Hajdu Balázs 1916. VI. 6.

Hajdu Gábor őv. 1916. XI. 16.

Hajdu Imre 1887. 1915. VIII. 6.

Hajdu József őv. 1917. IIT. 17.

Hajdu Lajos 1917. V. 26.

Hajdu Oszkár 1916. I.

Hajdu Sándor 1916. X. 5.

Hajnal Lajos 1887. 1914. XI. 15.

Hajzer Péter 1915. III. 15.

Halász József 1916. VIII. 7.

Halász Károly 1892. 1917. V. 18.

Halász Lajos 1884. 1914. X.

Halász László 1916. VIII. 27.

Halász Sándor 1890. 1915. III. 1.

Halász Márton 1914. X. 2.

Halmányi János 1916. XI. 3.

Halmen Hugó 1914. X. 25

Hamar Antal 1916. XI. 3.

Hambalkó János 1915. XII. 3.

Hamza László 1916. X. 7.

Hamza László 1918. X. 23.

Hantin János 1916. X. 6.

Harangi Benjamin őv. 1914. X. 6.

Harangi János őv. 1917. III. 9.

Harangozó János 1915. X. 31.

Harangozó László 1868. 1917. I, 23.

Harmathi József 1914. X. 24.

Harsányi Gábor e. i.

Harsányi József óv. 1915. X. 31.

Hartman József 1915. XI. 10.

Hasznosi Sándor tőm. 1915. X. 22.

Hatvani József 1917. XII. 15.

Havasi János 1914. XII. 13.

Hári András 1915. X. 24.

Hári Imre 1915. X. 22.

Hbararics László 1898. 1917. V. 17.

Hebristyán Gábor 1916. VI. 25.

Hebristyán Gábor 1916. XII. 3.

Heckler Ignác 1915. XI. 20.

Hederán Sándor 1917. V. 17.

Hegedüs Bálint szkv. 1881. 1915.

Hegedüs Frigyes 1885. 1915.

Hegedüs Henrik 1895. 1915. XI. 14.

Hegedüs Imrc 1915. X. 15.

Hegedüs Imre 1916. XII. 8.

Hegedüs János 1917. I. 18.

Hegedüs Péter 1914. IX. 23.

Hegedüs Sándor 1915. XI. 11.

Heller Konrád 1915. XII. 6.

Hendre József tds. 1916. VIII. 6.

Hendre Sándor 1917. V. 15.

Herbák Ferenc 1914. VIII. 24.

Herbák Ferenc e. i.

Herbák Péter 1899. 1917. IX. 16.

Herbán János 1916. X. 10.

Hercze Illés 1916. X. 10.

Hercze Miklós 1916. VIII. 7.

Herepán Gergely 1917. V. 17.

Hering István 1915. X. 24.

Hermann János 1916. IX. 19.

Hermann Ottó őv. 1915. III. 21.

Herperger János 1886. 1915. XI. 15.

Hess József 1916. IV. 8.

Hevesi József 1879. 1915. XII. 7.

Hevesi Sándor 1877. 1016,

Hideg Miklós 1884. 1914. X. 21.

Hidegkuti György 1892. 1914.

Hidvégi István, őv. 1914. XII. 17.

Hika Béla 1916. III. 17.

Hircsága Tivadar 1917. V. 22.

Hirschler Károly 1915. XI. 4.

Hlovsa Vencel 1915. I. 11.

Hochmann Jakab 1916. III. 14.

Holb (Schmierer) P. Pál 1915. XII. 9.

Holló Kálmán 1915. VIII. 5.

Homoki József 1896. 1915. XII. 20.

Horgos József 1916. IX. 14.

Horváth András 1915. XI. 15.

Horváth Antal 1898. 1916. IX. 16.

Horváth Antal 1914. IX. 29.

Horváth Géza 1916. X. 10.

Horváth György 1916. IX. 1G.

Horváth Gyula 1914. IX. 23­

Horváth Imre őv. 1915. X. 2.

Horváth István őm. 1916. III. 7.

Horváth József 1895. 1915. XI. 28.

Horváth Károly 1894. 1915. XII. 17.

Horváth Károly 1895. 1915. XII. 16.

Horváth Károly 1915. X. 28.

Horváth Lajos 1870. 1917. X. 20.

Horváth Lajos 1914. XII. 25.

Horváth Lajos 1915. X. 27.

Horváth Lajos 1916. VITT. 16.

Horváth László 1895. 1917. X. 14.

Horváth László szkv. 1886. 1915. XI. 2.

Horváth Miklós 1916. X. 29.

Horváth Miklós őm. 1888. 1914,

Horváth Sándor 1881. 1916. III. 5.

Horváth Sándor 1884. 1918. XI. 20.

Horváth Sándor 1896. 1916. XI. 30.

Horváth Sándor őv. 1916. VIII. 7.

Hosenbacher Ágoston 1917. I. 19.

Hosszu György 1916. IV. 14.

Hosszu János 1888. 1914.

Hosszu Lajos 1915. X. 28.

Huga János tds. 1891. 1917. VI.

Huk Lázár 1916. X. 10.

Hunyadi Sándor 1894. 1915. I. 23.

Huszár Lajos 1915. X. 28.

Huszinka Ferenc 1918. IX. 17.

Huszti István 1915. XI. 1.

Huszti Sámuel 1914. X. 29.

Hüse Gábor 1915. X. 28,

Hüse Gábor 1915. X. 29.

Hüse Imre 1874. 1916.

 

Ismeretlen illetőségüek:

I - K

Iberhardt Imre 1916. VIII. 4.

Igna Salamon 1915. XI. 10.

Ignáth András 1915. III.

Ignáth András 1917. III. 31.

Ignáth András 1918. VI. 19.

Ignáth Antal 1914. X. 31.

Igriczi István 1915. V. 29.

Ihan György 1916. VIII. 13.

Iklódi Sándor 1892. 1916.

Illés II. László 1917. VIII. 30.

Illés László 1917. II. 14.

Ilucz Gábor 1915. XII. 29.

Ilyés Gábor 1917. IX. 30.

Ilyés József 1915. XI. 1.

Ilyés Károly 1894. 1915. II. 20.

Ilyés Károly szkv. 1915. II. 12.

Ilyés Lajos 1898. 1918. VI. 24.

Ilyés Mihály e. i.

Illyés Áron 1893. 1916. XI. 22.

Illyés Gábor 1897. 1916.

Illyés Sándor 1887. 1915. X 15.

Illyés Sándor 1915. X. 20.

Imre Ferenc 1915. XI. 16.

Imre Gábor 1896. 1916. VIII. 13.

Imre György 1915, XI. 2.

Imre János 1915. VI. 27.

Iván János 1898. 1921.

Iván József 1915. VII. 23.

Iván Mihály 1892. 1915.

Iván Mihály 1898. 1914. XII. 21.

Ivánka Tóth Sándor 1915. X. 25.

Iványi Antal 1891. 1919. XII. 31.

Iványi Mihály 882. 1916. 11. 21.

Izsó Imre 1893. 1915. III. 11.

Izsó Lajos 1888. 1916. III. 23.

Jakab András tds. 1883. 1915. IX. 5.

Jakab Bálint 1895. 1914. XII. 24.

Jakab Bálint 1915. XII. 12.

Jakab Béla 1915. XI. 14.

Jakab Gergely 1915. XII. 20.

Jakab István 15116. VI. 12.

Jakab János 1915. X. 21.

Jakab János 1916. III. 17.

Jakab Sándor 1899. 1917. VII. 30.

Jakab Sándor 1914. XII. 16.

Janó Sándor lds. 1916. V. 17.

Jaricza Márton 1915. X. 30.

Jákó Bálint őv. 1915. X. 11.

Jákó Ferenc 1892. 1915.

Jámbor Gusztáv 1916. IX. 18.

Jámbor László tds. 1917. V. 17.

Jánosi Imre 1915. XI.

Jánossy Béla őv. 1917. III. 30.

Jászai György 1916. X. 11.

Jászai Imre 1883. 1917.

Jászai László 1885. 1922. VIII. 24.

Jászai János szkv. 1917. II. 18.

Jeles Sándor 1886. 1917. VI. 29.

Jenei Imre 1886. 1917. V. 30.

Jenei István 1918. VII. 15.

Jenei Mihály 1886. 1917. 1V. 16.

Jenei Mihály 1889. 1915. V. 15.

Jenei Mihály őv. 1915. IX. 12.

Jenei Sáncsor 1914. X. 24.

Jenei Sándor 1880. 1916. X. 10. .

Jobbágy Gábor 1917. VII. 13.

Jobbágy István 1915. X. 10.

Jobbágy János 1915. XI. 30.

Jobbágy Lajos 1914. X. 10.

Jolsvai Kálmán 1877. 1916. IX. 16.

Jovu Péter tds. 1916. VIII. 16.

Jozgony György 1917. V. 14.

Jóga András 1914. X. 12.

Jókó István 1892. 1916. X. 2.

Jóna Antal 1897. 1916. II. 28.

Jóna Imre 1882. 1915. X. 20.

Jóna Imre őv. 1897. 1918. VI. 23.

Jóna István 1917. VII. 20.

Jóna László 1892. 1914. X. 28.

Jónás István 1916. IV. 26.

Jónás József 1898. 1916. VI. 17.

Jónás Mihály őm. 1887. 1914. IX. 18.

Jónás Miklós 1916. II. 20.

Jónás Zoltán 1896. 1916.

Joó Imre 1886. 1915. XI. 27.

Joó István 1888. 1915. VIII. 27.

Joó Mihály 1918. I. 1.

Joó Mihály szkv. 1886. 1917. VIII. 30.

Jószai Imre 1886. 1915. X. 22.

Jóvér Gábor 1915. III. 27.

Józsa János 1889. 1915. X. 22.

Juhász  Péter 1915. XII. 2.

Juhász Bálint 1879. 1917.

Juhász Ferenc 1896. 1916.

Juhász Ferenc 1915. I. 15.

Juhász Gábor 1915. X. 3.

Juhász Gábor 1917. I. 30.

Juhász Imre 1916. VII. 20.

Juhász Imre szkv. 1890. 1918.

Juhász István 1876. 1915. XI. 31.

Juhász István 1893. 1915.

P. Juhász István 1889. 1917. VIII. 17.

Juhász János 1888. 1917.

Juhász József 1916. V. 18.

Juhász Károly 1887. 1916. IX. 14.

Juhász Lajos 1870. 1918. III. 20.

Juhász Lajos 1918. III. 26.

Juhász László 1885. 1914.

Juhász Mihály 1917. V. 28.

Juhász Miklós 1895. 1915. X. 20.

Juhász Péter 1874. 1915. VIII.

Juhász Sándor 1875. 1920. XII. 4.

Juhász Sándor 1883. 1914.

Juhász Sándor 1916. IX. 19.

Juhász Sándor 1917. V. 17.

Juhos Antal 1890. 1916. IX. 9.

Justyák Sándor 1891. 1914.

Jusztin István 1915. V. 31.

Kabai Imre 1915. X. 29.

S. Kabai József 1886. 1916. VI. 15.

Kabai Sándor 1916. V. 17.

Kabók Sándor őv. 1917. VIII. 19.

Kacsarc István e. i.

Kacsó Imre 1916. II. 18.

Kacsora Károly 1915. VIII. 27.

Kakati László 1885. 1914. IX. 28.

Kalló József 1916. IV. 4.

Kallós Dezső őm. 1891. 1914. IX. 11.

Kalmár Bálint 1880. e. i.

Kalmár Bálint 1916. IX. 7.

Kalmár István 1914. X. 12.

Kalmár János 1915. III. 7.

Kalmár János 1916. IV. 7.

Kalmár János 1916. XII. 5.

Kalmár Lajos 1915. X. 28.

Kalmár Lajos őv. 1887. 1929.

Kalmár Pál 1879. 1915. IV. 16.

Kalmár Péter 1916. IV. 5.

Kalmár Sándor 1879. 1914.

Kamuti Gyula 1915. II. 17.

Kanalas Péter 1915. III. 7.

Kanda Miklós tds. 1916. III. 16.

Kandea Simon 1917. V. 18.

Kandel Béla 1916. VIII. 18.

Kanszt Ernő 1915. VI. 10. 13,

Kapcsa József 1889. 1914.

Kapcsos Sándor 1917. III. 16.

Kaplonyi Imre tds. 1889. 1915. X. 21.

Kapusi Ferenc 1917. VIII. 17.

Karacs Imre 1877. 1914. XII. 19.

Karácsony Lajos 1882. 1915.

Karakas Lajos 1888. 1915. VI. 25.

Karászi Gyula őv. 1915. XI. 20.

Karcza Sándor 1916. V. 18.

Kardos Ferenc 1914. XII. 8.

Kardos József 1917. V. 24.

Kardos József tds. 1892. e. i.

Kardos László 1915. VI. 18.

Karetka József 1916. X. 10.

Karócz Imre 1890. 1917. IV. 17.

Karócz István 1916. III. 1.

Karsai Ferenc 1892. 1916. IV. 4.

Karsai István 1916. X. 11.

Karsai Sándor 1896. 1915. IV. 6.

Kartali Pál 1915. II. 15.

Kaskötő Gyula 1896. 1917. VII. 29.

Kaskötő Sándor 1894. 1915.

Kassai János 1915. Xl. 17.

Kaszai Gábor 1990. e. i.

Kaszás József tds. 1916. XI. 4.

G. Kaszás József 1890. 1916. XI. 4.

Kaszás Lajos 1916. III. 6.

Kaszás Lajos 1916. VII. 9.

Kaszás Péter 1915. X. 21.

Kaszonyi Dániel 1915. X. 21.

Kaszonyi József 1890. 1915.

Kászonyi József 1915. X. 28.

Kaszonyi Zsigmond 1916. VIII. 5.

Kató Imre szkv. 1875. 1917. IV. 1.

Katona Albert 1895. 1916. XI. 4.

Katona Dániel 1917. J 9.

Katona Ferenc 1915. X. 20.

Katona Imre 1915. IX. 14.

Katona János 1915. X. 28.

Katona János 1916. V. 6.

Katona József 1898. 1917. V. 12.

Katona József 1917. VIII. 19.

Katona József őv. 1916. V. 14.

Katona Lajos 8m. 1882. 1921.

Katona Sándor 1876. 1916. X. 11.

Katona Sándor 1916. X. 11.

Katonka Imre 1915. X. 28.

Katonka József 1894. 1915. I.

Katonka Lajos tds. 1917. VIII. 23.

Katonka Sándor 1917. V. 8.

Katz Lajos 1915. XI. 12.

Kavászi Gyula őv. 1885. 1915. XI. 21.

Kazai Mihály 1892. 1914. XII. 5.

Kazán József 1917. V. 17.

L. Kádár András 1917. IV. 30.

Kádár János 1885. 1914. X. 2.

Kádár József 1916. V. 28.

Kádár Sándor 1915. X. 22.

Káldi Gyula 1917. VIII. 24.

Kállai Gábor tds. 1915. X. 29.

Kállai Miklós 1886. 1915. XI. 30.

Kállai Sándor tds. 1884. 1915. III. 5.

Kálmán József 1885. 1914. IX. 18.

Kántor József 1915. XI. 29.

Kárai Mihály 1914. XII. 5.

Kárándi Sándor őv. 1914. XII. 28.

Kárász István 1916. IX. 18.

Károly Antal 1885. 1915. X. 26.

Károlyi Antal 1915. X. 26.

Károlyi Sándor 1874. e. i.

Károlyi Sándor 1915. X. 23.

Kátai Ferenc tds. 1890. 1921.

Kátai Márton 1915. X. 22. 

Kecskés András 1895. 1915. XI. 23.

Kecskés András 1915. XI. 23.

Kecskés János 1891. 1915. III. 5.

Kecskés József 1887. 1914. X. 16.

Kecskés József 1916. X. 9. 

Kele Dániel 1916. V. 17.

Kelemen Imre 1872. 1916. III. 6.

Kelemen Imre tds. 1916. X. 5.

Kelemen József 1915. X. 21.

Kelemen Lajos 1887. 1914. IX. 8.

Kelemen Lajos 1890. 1916. VII. 26.

Kelemen Lajos 1916. VII. 26.

Keller Mihály 1893. 1914. XI.

Kemencsei József 1890. e. i.

Kenderesi Gábor 1889. 1916. VIII. 4.

Kenéz Gábor őm. 1889. 1916. I. 7.

Kenéz Gyula 1891. 1917. XII. 23.

Kenyeres István tds. 1915. XII. 1.

Kerecsényi Lajos 1915. X. 28.

B. Kerek Antal 1881. 1914. XII. 

Kerekes Frigyes 1915. X. 28.

Kerekes Gyula 1916. IV. 15.

Kerekes Jakab tds. 1915. X. 29.

Kerekes János 1886. 1914. XI. 3.

Kerekes József 1894. 1917. VI.

Kerekes Péter 1916. XI. 8.

Kerekes Sándor 1915. X. 28.

Kerekes Sándor 1916. IX. 17.

Kerekes Sándor őm. 1915. X. 28.

Kerékgyártó András 1884. 1914. XII. 24.

Kerékgyártó András 1914. XII. 21.

Kerékgyártó Ferenc őv. 1917. II. 16.

Kerékgyártó István 1897. 1917. V1. 16.

Kerepeczki Pál 1894. 1916. VIII. 6.

Keresztesi Sándor szkv. 1915. Xl. 20.

Kerezsi Albert 1890. 1915. IV. 1.

Kerezsi János őv. 1914. X. 29.

Cs. Kerezsi Lőrinc 1917. 111. 9.

Kerezsi Sándor őv. 1897. 1917.

Keringer József 1914. X. 20.

Kertész József 1915. IV. 20.

Kertész József 1916. II. 16.

Kertész Pál 1894. 1916.

Keserü Gábor 1915. X. 30.

Keserü Imre tds. c. szkv. 1917. I. 24.

Keserű József tds. 1914. X. 14.

Keserü Károly 1916. X. 9.

Keserü Mihály 1915. XI. 29.

Keserü Miklós őv. c. szkv. 1917. VI.2.

Keserü Sándor 1917. V. 8.

Keszey József 1915. XI. 29.

Kéki Antal 1872. 1917. III. 3.

Kéki Antal 1915. XI. 13.

Kéki Balázs 1917. XII. 28.

Kéki Gábor 1915. XI. 29.

Kéki I. Sándor 1914. X. 15.

Kéki Miklós 1894. 1916. VII. 28.

Kémeri Árpád 1894. 1915. III. 7.

Kima Antal őv. 1917. V. 16.

Király János 1896. 1915. XI. 11.

Király János őv. 1917. VIII. 6.

Király József 1915. Xl. 10

Király Lajos 1918. II. 16.

Király Lajos e. i.

Kirzsa József 1873. 1917. V. 17.

Kis József 1884. 1914. X. 4.

Kis József 1896. 1917. V. 24.

Kis Pál György 1917. IV. 16.

Kisded Imre 1916. X. 7.

Kiss Albert 1894. 1914. XII. 6.

Kiss András 1916. IV. 2.

Kiss András 1916. V. 18.

Kiss Antal 1881. 1915. XI. 1.

Kiss Antal 1916. IV. 23.

Kiss Bálint 1890. 1916. X. 7.

Kiss Bálint 1895. 1915. XII. 9.

Kiss Dániel 1916. X. 11.

Kiss Dániel 1917. V. 18.

Kiss Dezső 1916. VI. 1.

Kiss Ferenc 1914. X. 24.

Kiss Ferenc 1916. XI. 29.

Kiss Gábor 1883. 1917. VI. 27.

Kiss Gábor 1894. 1914.

Kiss Gábor 1916. XI. 26.

Kiss Gábor 1917. VIII. 18.

Kiss Gábor Kálmán tds. 1888. 1914.

Kiss Gábor őv. 1915. X. 29.

Kiss Gábor őv. 1917. V. 17.

Kiss Gergely 1884. 1914.

Kiss Géza 1890. 1916. XI. 5.

Kiss Gusztáv 1920.

Kiss György 1916. IV. 2.

Kiss György 1916. VIII. 6.

Kiss II. Lajos 1914. XI. 1.

Kiss III. Lajos tds. 1914. XII. 26.

Kiss Imre 1879. 1915. IX. 8.

Kiss Imre 1889. 1914. XI. 20.

Kiss Imre 1914. X. 11.

Kiss Imre 1915. XII. 13.

Kiss István 1914. XII. 21.

Kiss István 1915. XI. 11.

Kiss István Mihály 1916. XI. 30.

Cs. Kiss István 1917. IX. 22.

F. Kiss István 1914. XI. 1.

Kiss János 1892. 1915. III. 15.

Kiss János 1896. 1916. IV. 29.

Kiss János 1915. IV. 29.

Kiss János 1915. X. 28.

Kiss János 1918. III. 26.

J. Kiss János 1915. X. 28.

Kiss József 1886. 1917. X. 17.

Kiss József 1888. 1915.

Kiss József 1895. 1915. XI. 9.

Kiss József 1915. II. 1.

Kiss József 1915. XII. 21.

Kiss József 1916. VIII. 4.

Kiss József 1917. IX. 19.

Kiss József 1917. IX. 9.

Kiss József őv. 1916. VI. 16.

Kiss József szkv. 1883. 1915. III. 21.

B. Kiss József 1917. V. 22.

G. Kiss József 1886. 1917.

Kiss Kálmán 1916. VIII. 6.

Kiss Kálmán őv. 1891. 1918. IV. 15.

O. Kiss Károly tds. 1915. X. 23.

Kiss Lajos 1892. 1918. II. 18.

Kiss Lajos 1894. 1915. IV. 25.

Kiss Lajos 1916. X. 11.

Kiss Lajos 1916. xX. 10.

Kiss Lajos 1917. IV. 25.

Kiss Lajos 1917. VIII. 18.

Kiss Lajos 1918. III. 27.

Kiss Márton 1914. IX. 30.

Kiss Mihály 1899. 1915. X. 21.

Kiss Mihály 1914. X. 10.

Kiss Mihály 1915. II. 7.

Kiss Mihály 1915. XI. 12.

Kiss Miklós 1899. e. i.

Kiss Miklós 1915. X. 28.

Kiss Rigó Károly tds. 1916. IX. 14.

Kiss Sándor 1880. 1915. XI. 6.

Kiss Sándor 1893. 1915. X. 6,

Kiss Sándor 1897. 1918. X.

Kiss Sándor 1899. 1920.

Kiss Sándor 1914. X. 8.

Kiss Sándor 1915. XI. 9.

Kiss Sándor 1916. III. 17.

Kiss Sándor 1916. VII. 26.

Kiss Sándor őv. 1891. 1915. X. 28.

Kiss Sándor őv. 1916. IX. 23.

Kiss Sándor szkv. e. i.

Kiss Szabó Zsigmond 1915. II. 21.

Kiss Zsigmond őm. 1915. V. 7.

Klag János 1915. XI. 28.

Klein Ármin 1892. 1915. X. 24.

Klein Arnold 1915. I. 14.

Klein Dezső 1916. XI. 20.

Klein Izsák 1916. IX. 15.

Klein Jakab őv. 1915. II. 23.

­Klein Lajos 1915. X. 24.

Klein Menyhért e. i.

Klenzer Imre 1915. XI. 29.

Kloszter Péter 1914. XI. 27.

Koczók Lajos őm. 1916. VIII. 16

Kocsis György 1917. V. 19.

Kocsis Imre tds. 1916. X. 20.

Kocsis István 1914. X. 6.

Kocsis János 1917.

Kocsis Lajos 1916. IV. 30.

Kocsis Sándor 1893. 1915. IV. 12.

Kocsis Sándor 1916. VIII. 17.

Kocsis Sándor 1917. V. 18.

Kocsis Sándor 1917. VIII. 18.

Kohn Zoltán őv. 1914. X. 15.

Kohut János 1916. V. 17.

Kokas Ferenc 1915. XI. 29.

Kokas Sándor 1915. XII. 29.

Kokes Lajos 1914. XII. 18.

Kola Sándor tds. 1892. 1915. X. 20.

Kolompár László 1895. e. i.

Kolozsvári Bálint 1915. X. 29.

Kolozsvári Imre 1898. 1917.

Kolozsvári István 1916. VIII. 4.

Kolozsvári Sándor 1917. X. 20.

Kolozsváry József 1916. IX. 28.

Komán György tőm. 1915. XI. 8.

Komáromi István 1915. III. 2.

Komódi Sándor 1883. 1915.

Komor Imre 1915. IV. 4.

Komorán Illés 1915. X. 28.

Kompár János 1915. X. 28. .

Konda Sándor 1917. VIII. 31.

Kondó Mihály 1915. XI. 14.

Konrád Károly 1917. VII. 2.

Kontya János 1917. I. 17.

Konyárik György 1915. XII. 14.

Koós Dénes András tds. 1916. V. 9,

Kopasz Sándor 1914. 1X. 3.

Koptil János 1914. XI. 7.

Koptyil János 1886. 1914.

Korcsmáros Dániel szkv. 1915. X. 211

Koritár István 1915. III. 1.

Kormány János 1915. XI. 23.

Kornhoffer Károly 1916. IV. 11.

Koroknai Imre 1896. 1916. VII. 5.

Koroknai Imre 1896. 1916. VII. 6.

Koroknai Károly 1875. 1915. XII. 12.

Koroknay Gergely 1875. 1915. X. 12.

Koroknay József 1884. 1914. IX. 12.

Kortyis Alfonz 1891. tds. 1914. X. 2.

Kortyis Márton tds. 1919.

Kortyis Péter 1916. XII. 29.

Kosina Mihály 1916. 111. 14.

Koszta Mihály 1915. XI. 10.

Kotány Imre 1882. 1917. VIII. 17.

Kovács András 1916. VIII. 15.

F. Kovács András 1893. 1916. VI. 18.

Kovács Antal 1875. 1914. XI. 22.

Kovács Antal 1916. VII. 1.

K. Kovács Antal 1916. X. 6.

Kovács Áron 1916. III. 8.

Kovács Béla 1915. XII. 9.

Kovács Bertalan 1891. 1915. III. 3.

Kovács Ferenc 1894. 1915. III. 25.

Kovács Ferenc 1916. II. 21.

Kovács Ferenc 1916. VIII. 16.

Kovács Ferenc 1916. X. 10.

Kovács Ferenc tds. 1877. 1919.

Cs. Kovács Ferenc e. i.

M. Kovács Ferenc 1894. 1917. XII. 31­ 

Kovács Gábor 1888. őv. 1914. XI. 10.

Kovács Gábor 1914. XI. 11.

Kovács Gábor 1915. X. 29.

G. Kovács Gábor 1916. XI. 8.

Sz. Kovács Gábor 1915. X. 29.

Kovács Géza e. i.

Kovács György 1916. III. 17.

Kovács Gyula 1916. VI. 25.

Kovács III. Ferenc 1916. III. 23.

Kovács Imre 1914. XII. 16.

Kovács Imre 1915. XI. 10.

Kovács Imre 1915. XI. 20.

Kovács Imre 1915. XII. 24.

Kovács Imre 1916. X. 12.

Kovács Imre szkv. 1914. XI. 15.

Kovács Imre tds. 1893. 1918. III. 14

Kovács Incre 1916. V. 12.

Kovács István 1884. 1916. X. 27.

Kovács István 1892. 1915. III. 18.

Kovács István 1915. X. 26.

Kovács IV. István 1915. XII. 2.

Kovács János 1915. X. 24

Kovács János 1915. XII. 18.

Kovács János 1915. XI. 28.

Kovács János 1916. IV. 6.

Kovács János 1917. XII. 27.

Kovács János őv. 1895. 1916. VIII.

Kovács János tds. 1888. 1917. X. 30

Kovács Jenő 1893. 1915. IV. 8.

Kovács József 1887. 1914. X. 16.

Kovács József 1898. 1916. VIII. 6.

Kovács József 1916. IV. 8.

Kovács József 1916. X. 10.

Kovács József 1916. X. 4.

Kovács József tds. 1915.

Kovács Károly 1915. X. 28.

Kovács Károly 1916. VIII. 24.

Kovács Károly 1916. X. 6.

Kovács Károly tds. 1917. VI. 26.

Kovács Lajos 1890. 1914. X. 15.

Kovács Lajos 1915. IV. 27.

Kovács Lajos 1915. VIII. 19.

Kovács Lajos 1916. VIII. 5.

Kovács Lajos 1916. X. 7.

Kovács László 1915. I. 17.

Kovács László 1915. III. 24.

Kovács László 1915. X. 28.

Kovács Mihály 1892. 1915.

Kovács Mihály 1914. IV. 23.

Kovács Mihály 1914. IX. 28.

Sz. Kovács Miklós 1899. 1915. XI. 27.

Kovács Pál 1915. X. 22.

Kovács Péter 1871. 1914.

Kovács Péter szkv. 1890. 1914. X. 10.

Gy. Kovács Péter 1911. IX. 12.

Kovács Sámuel 1894. 1915. X. 10.

Kovács Sámuel 1915. X. 30.

Kovács Sándor 1875. 1916. V. 14.

Kovács Sándor 1914. X. 24.

Kovács Sándor 1914. X. 3.

Kovács Sándor 1914. XII. 14.

Kovács Sándor 1915. VI. 15.

Kovács Sándor 1915. X. 24.

Cs. Kovács Sándor e. i.

Gy. Kovács Sándor 1915. IV. 3.

Kovács Zoltán 1916. VII. 16.

Kovács Zsigmond 1898. 1917. V. 27.

Kozák András szkv. 1916. VIII. 9.

Kozák Mihály 1916. VI. 11.

Kozma Antal őv. 1914. IX. 28.

Kozma György 1914. XI. 1.

Kozma György 1916. VI. 16.

Kozma György 1916. VIII. 8.

Kozma György 1917. X. 20.

P. Kozma Illés 1916. X. 5.

Kozma József 1916. VIII. 3.

Kozma Péter 1898. 1917. V. 18.

Kozma Péter 1917. V. 23.

Kozma Sándor 1875. 1916. VIII.

Kozma Sándor 1917. VI. 6.

Kónya Imre 1883. 1915. III. 5.

Kónya Imre őv. 1894. 1918. X. 29.

Kónya József 1870. 1918. III. 21.

ifi. Kónya József őv. 1900. 1915. VI.

ifj. Kónya József 1900. 1918. VI. 5.

Kónya Lajos 1915. X. 28.

Kónya László 1892. 1920. VIII. 5.

Kónya Miklós 1894. 1917. V. 12.

Kónya Sándor 1882. 1915. X. 26.

Kópis József 1917. V. 1.

Kópis Miklós 1915. II. 6.

Kóródi Sándor 1885. 1915. X. 20.

Kósa Imre 1915. X. 29.

Kósa Károly 1915. XII. 19.

Kóti Antal 1877. e. i.

Kóti Imre 1915. XII. 8.

Kóti Lajos 1879. 1914. XII. 14.

Kótya Lajos 1915. XI. 24.

Köblös József 1915. X. 13.

Kökényesi Illés 1916. 11. 29.

Kökényesi Imre 1915. II. 23.

Köte Bálint őv. 1894. 1916. II. 27.

Köteles József 1897. 1917. VI. 13.

Köteles József 1917. VI. 13.

Köti Sándor őv. 1876. 1920. VI. 1.

Kövér Sándor 1915. XII. 15. 

Kőrösi Miklós 1916. II. 1.

Kőrössi István 1893. 1915. IV. 28.

Kőrössi László 1895. 1915. XI.

Kőszegi János 1916. II. 4.

Kőszegi József 1896. 1916. VIII. 9.

Kővári Pál 1916. VII. 23.

Kővári Pál tds. 1885. 1914. X. 6.

Krausz Simon Sáje 1914. X. 4.

Kriezer József 1915. XI. 29.

Kristóf István őv. 1916. III. 12.

Krivánszki János 1916. VIII. 13.

Krizsán Ádám 1915. III. 7.

Krizsán Ferenc 1915. XII. 11.

Krizsán Gergely 1917. 11. 4.

Krizsán János 1915. XI. 12.

Krizsán János 1916. X. 5.

Krizsán János 1917. V. 17.

Kronovszky Ferenc 1915. VI. 5.

Kubinyecz József 1916. VI. 18.

Kubinyecz Márton 1916. XI. 3.

Kubinyi János 1916. III. 13.

Kubola István 1915. X. 28

Kucsera Ferenc sz. alt. 1915. IV. 24.

Kuk Flórián 1915. XI. 20.

Kukora János 1914. 1X. 25.

Kulcsár Gyula 1883. 1915. XII. 5.

Kulcsár Imre 1915. IV. 11.

Kuleszár Antal 1915. III. 21.

Kun Imre 1888. 1917. 1. 10

Kun József 1866. 1917. 11. 13.

Kun Lajos 1915. XI. 29.

Kun Miklós 1916. VIII. 21.

Kunkli Ferenc 1896. 1915.

Kunkli György 1893. 1916. IV. II.

Kunkli József 1880. 1915. III. 18.

Kunkli József 1917. VIII. 21.

Kunkli Péter 1888. 1917. VIII. 18.

Kupás István tds. 1914. IX. 20

Kupás Sándor 1914. X. 9.

Kurteán János 1916. VIII. 8.

Kurtuly M. János 1914. X. 7.

Kurucz Bálint 1897. 1917. XII. 26.

Kurucz Gáspár 1917. VIII. 18.

Kurucz István 1883. 1915. X. 21.

Kurucz László 1894. 1915. X. 22.

Kusniczki Gábor 1883. 1916. VII. 18.

Kutlák Sándor 1915. XI. 11.

Kvasz Béla 1916. VIII.

 

Ismeretlen illetőségüek:

L - Ö

Lád János 1887. 1914. XII. 14.

Laduczki SAndor 1889. 1917. VII.

Lahó Antal 1915. XI. 15.

Lajter Miklós tds. 1916. III. 25.

Lajtos Imre 1884. 1915. XI. 2.

Lajtos János 1917. V. 2.

Lakatos Antal 1914. X. 13.

Lakatos Béla 1916. X. 9.

Lakatos Gábor 1882. 1915.

Lakatos Gyula 1916. III. 23.

Lakatos István 1915. XI. 11.

Lakatos János tds. 1880. 1914. XII. 8.

Lakatos József 1885. 1915.

Lakatos Károly őm. 1916. X. 7.

Lakatos Lőrinc 1885. 1918. VI. 19.

Lakatos Pál 1885. 1916. III. 18.

Lakatos Pál 1914. X. 2.

Lámfalusi Ferenc 1888. 1915. XI. 14.

Landori Ernő 1895. 1916. IX. lG.

Láposi Ferenc 1916. VIII. 25.

László István 1886. 1918. V. 13.

László Mihály 1915. III. 7.

Lázár György 1915. XI. 11.

Lázár György 1917. V. 17.

Lázár Imre 1874. 1917. II. 12.

Lázár József 1879. 1915. X. 24.

Lázár Lajos 1915. XI. 29.

Lázár Péter 1881. 1916. III. 18.

Lázár Sándor őv. 1886. 1916. VIII. 7.

Lázár Simon 1917. V. 15. 

Lefkovits Bernát 1917. II. 19.

Lehóczki Sándor 1917. IV. 31.

Lehóczky Imre tds. 1915. X. 1.

Leiter Péter 1886. 1915.

Leitner Mózes 1897. 1922.

Lele Lőrinc 1914. XII. 12.

Lenárt Dániel 1916. XI. 29.

Lenárt József 1916. III. 14.

Lengyel Antal 1889. 1915. I. 15.

Lengyel Ferenc 1915. II. 14.

Lengyel Tódor 1916. V. 20.

Lente István 1914. IX. 25.

Lente István 1915. XI. 12.

Leó Flórián szkv. 1914. IX. 10.

Leoch Miklós 1914. IV. 3.

Leutman Herman 1916. IX. 3.

Lécz István 1916. Xl. 30.

Lélek Lukács 1917. V. 17.

Lénárt Imre 1917. VIII. 18.

Lénárt Imre őv. 1880. 1916. V.

Lénárt János 1882. e. i.

Lénárt Károly 1882. 1914. IX. 27.

Létai Zsigmond 1916. XII. 26.

Lévai István 1896. 1916. IX. 10.

Lévai Sándor 1916. X. 5.

Lévai Sándor 1916. XI. 27.

Lipcsei Gyula 1916. VI. 24.

Liszkai József 1915. XI. 5.

Lisztes Imre őv. 1915. III. 5.

Lisztig József 1884. 1915. XI. 30.

Lisztig József 1915. Xi. 28.

Locke Rezső óv. 1917. IX. 7.

Lodromanu Athanász 1917. IX. 9.

London Dezső tds. c. őm. 1915. XII. 12.

London Ernő 1916. IX. 16.

Lonte Gábor tds. 1916. IV. 5.

Losonczi Károly 1917. IX. 21.

Lovas Ferenc 1916. IX. 2.

Lovas György 1915. X. 24.

Lovas János 1915. IX. 29.

Lovász János 1916. I. 15.

Lovász Miklós őv. 1916. VIII. 7.

Loós Sándor 1914. X.

Lós Gábor 1916. VI. 29.

Lökös András 1878. 1915. V.

Löle Sándor 1887. 1915.

Lövi Sándor 1895. 1915. XII. 5.

Lőbl Imre őv. 1916. XI. 23.

Lőcse János 1915. X. 29.

Lőrincz András 1915. XI. 20.

Lőrincz Imre 1915. XII. 4.

Lőrinczi Áron 1880. 1914. IX. 29.

Lővi Nándor 1883. 1914. X. 1.

Lővi Nándor 1914. X. 1. 

Luczi János 1914. X. 16.

Luczi József őv. 1916. XI. 5.

Ludmann László tds. 1895. 1915.

Ludmány Béla 1915. XI. 6.

Ludvig Gábor 1916. VIII. 5.

Lugosi Péter 1883. 1915. X. 8.

Lukács Demeter 1914. IX. 10.

Lukács János 1841, 1916. X. 6.

Lukács János 1916. III. 20.

Lukács Jdzsef 1916. V. 22.

Lukács László 1915. XI. 28.

Lukács Péter 1896. 1918.

Lukács Péter őv. 1915. X. 3.

Lukosák György 1914. IX. 28.

Lup Jakab 1915. IX. 16.

Machnács Pál 1914. XII. 9.

Madai László 1915. VI. 13.

Madár János 1914. X. 24.

Madarász Gábor 1894. 1916. VII. 18.

Madarász Gábor 1916. VII. 18.

Madarász József 1898. 1917. V.

Madi Mihály 1915. II. 2.

Mag András 1890. 1916. 111. 17.

Mag József 1915. XI. 3.

Mag Károly 1914. 1915. II.

Mag Pál 1915. 111. 28.

Magár Dániel 1916. IX. 1.

Magi Imre 1912. XII. 18.

Maginecz Pál 1915. XI. 28.

Maguly József 1915. X. 21.

Magyar Bálint 1888. 1914. XII.

Magyar Ferenc 1914. III. 6.

Magyar Ferenc tds. e. i.

Magyar Gábor 1918. II. 13.

Magyar József 1916. XI. 7.

Magyar Mihály 1917. VIII. 14.

Magyar Pál 1914. XI. 23.

Magyar Pál 1914. XI. 23.

Magyar Sándor 1915. XII. 20.

Magyar Sándor 1917. X. 24.

Major Ferenc 1877. 1917.

Major Gábor 1896. 1915. X. 14.

Major Imre 1876. e. i.

Major József tds. 1916. IV. 2.

Major Mihály őv. 1915, VIII. 8.

Major Vince 1885. 1915. III. 15.

Majoros András 1898. 1918. X.

Majoros Antal 1884. 1915. X.

Majoros Benjámin 1916. III. 14.

Majoros Benő 1887. 1916. III. 14.

Majoros Ferenc 1915. X. 28.

Majoros Imre 1900. 1918. X.

Majoros János 1884. 1915. XII. 16.

Majoros János 1915. XII. 16.

Makai Béni 1916. XI. 30.

Makai Gábor 1916. XI. 10.

Makai Sándor 1914. XII. 18.

Makrai Miklós 1881. e. i.

Mannheim Jenő tds. 1917. V. 23.

Manyeszk János 1917. V. 22.

Marczin József 1917. IV. 6.

Marczin Lajos 1015. X. 25.

Marczin Lajos 1916. XI. 28.

Marczin Sándor 1915. XII. 15.

Marczis József 1886, 1915. XI. 12.

Marinka Sándor őv. 1896. 1918. VII. 4.

Marinkás György 1884. 1914. XI.

Marjai Gábor 1881. 1914. IX.

Marjai Imre 1914. IX. 11.

Marjai Imre 1914. X. 12.

Marjai Imre 1914. X. 12.

Marjai Sándor 1885. 1918.

Marján Gábor 1916. III. 16.

Marján József 1916. XI. 28.

Markovits Antal 1914. IX. 15.

Marozsán György 1915. XI. 8.

Marozsán Károly 1915. VIII. 2.

Marton Incre 1914. IX.

Marton István 1915. XII. 1.

Martyin Mihály 1915. X. 31.

Maszlag Sándor 1915. X. 31.

Matkó Gábor tds. 1915. XI. 1.

Matucz Sándor 1915. XII. 19.

Mautlinger Mihály 1891. 1914. IX. 4.

Máji József 1914. X. 25.

Máji József 1914. X. 25.

Márkuj János 1895. 1915. VIII. 21.

Márkus Dezső 1915. III. 21.

Márkus Elek 1914. X. 11.

Márkus Illés 1917. VII. 3.

Márkus Márton 1915. I. 16.

Márkus Márton 1915. XI. 6.

Máró István 1884. 1916. I. 26.

Márton Imre 1878. 1916. III. 20.

Márton Imre 1888. 1915. I. 5.

Márton János 1884. 1914.

Márton János szkv. c. őm. 1914. VIII.

Márton József 1887. 1915.

Márton József 1894. 1915. III. l0.

Márton Sándor 1914. X. 26.

Mártonfi Antal 1916. VII. 11.

Máté Gyula 1885. 1917.

Máté Sándor 1884. 1915. XI. 4.

Máté Sándor 1917. V. 31.

P. Máté Sándor 1895. 1915.

Mátyus József 1915. XII. 21.

Mázló Antal 1915. XI. 30. 

Medera Zacheus 1917. Itt. 2.

Medve Sándor 1894. 1917. XI. 31.

Medvés Gábor 1915. VIII. 15.

Megyeri Imre tds. 1915. XI. 28.

Megyesi Imre 1897, 1916.

Megyesi Imre 1910. VI. 13.

Meggyesi Gábor 1883. 1914. IX. 26.

Meiselsz József 1917. IV. 14.

Menyhárt György 1885.1916. VIII. 15.

Menyhárt György 1916. VIII. 15.

Menyhárt István 1891. e. i.

Menyhárt Lajos 1916. IX. 8.

Menyhárt Lajos 1916. VI11. 9.

Menyhárt Márton 1915. XI. 27.

Menyhárt Sándor 1917. III. 26.

Meregja János 1914. X. 12.

Meres László 1916. VI. 21.

Merkes Gábor 1917. VIII. 29.

Mester Imre 1895. 1917. IX. 6.

Mester Imre 1914. IX.

Mester Lajos 1887. 1917. II. 16.

Meszecsán Károly 1915. XI. 5.

Meszesán Károly 1888. 1916.

Meszesán Sándor 1896. 7919. I. 20.

Mezei András 1898. 1916. VIII. 26.

Mezei András 1915. X. 21.

Mezei Antal 1890. 1916. XI. 29.

Mezei Antal 1916. XI. 29.

Mezei Ferenc 1881. 1914. XII. 22.

Mezei Gábor 1886. 1917.

Mezei Imre 1915. XI. 15.

Mezei Imre e. i.

Mezei István 1917. V. 12.

Mezei János 1883. 1914. X. 17.

Mezei János 1917. VII. 8.

Mezei Péter 1915. XI. 1.

Mező Antal 1918. IX. 26.

Mező Gábor 1916. VI. 8.

Mező Imre 1886. 1915. X. 29.

Mező István tds. 1915. VIII. 1.

Mező Sándor 1917. II. 10.

Méhes János 1917. III. 17.

Mészáros (Kiss) András 1917. II.

Mészáros B. Sándor 1917. V. 13

Mészáros Gábor 1881. 1915. X. 29.

Mészáros Gábor 1893. 1915. X. 30.

Mészáros György 1916. X. 11.

Mészáros Imre 1885. 1915. III. 2.

Mészáros József 1895. 1916. X. 10.

Mészáros József 1916. III. 22.

Mészáros Lajos 1869. 1916. II. 22.

Mészáros Lajos 1897. 1916. II. 22.

Mészáros Lajos 1915. XI. I.

Mészáros Lajos 1916. VIII. 4.

Mészáros Lajos e. i.

Mészáros Péter 1915. XII. 3.

Mészáros Sándor 1916. II. 19.

Mészáros Sándor 1916. VIII. 13. 

Miczura József őv. 1918. II. 18.

Micskei József 1891. e. i.

Mihacsik Mózes 1916. X. 12.

Mihai János 1885. 1915. 111. 25.

Mihalik Ferenc 1915. XII. 6.

Mihalik József 1914. XII. 20.

Mihály József 1917. V. 18.

Mik László 1916. VIII. 16.

Mikhárdi Antal 1899. 1916. VIII. 12.

Mikhárdi Antal 1916. VIII. 12.

Miklós Milca 1917. V. 22.

Miklósi Dezső tds. 1914. X. 10.

Miklósi Ferenc 1917. 11. 27.

Miklósi Ferenc 1917. II. 27.

Miklósi Márton 1915. X. 19.

Mikó Imre 1886. 1916. VIII. 26.

Mikó Imre 1887. 1916. VI. 4.

Mikó István 1873. 1916. I. 4.

Mikó Lajos 1893. 1915. IV. 5.

Mikó Lajos 1894. 1915. X. 21.

Mikó Lajos tds. 1883. 1915. X. 8.

Mikó László 1893. 1915. VIII. 26.

Mikula János 1916. XII. 10.

Mikula Péter 1915. III. 22.

Milbik József 1895. 1916.

Millinger István őv. 1916. VIII. 9.

Milotai Gyula 1916. VIII. 6.

Milotai István 1914. XII. 20.

Miron György 1915.

Miron György 1917. IX. 19.

Miskolczi Imre 1915. XI. 24.

Miszti Bálint 1898. 1916.

Miszti Bálint 1916. V. 17.

Mlimárcsik András 1914. X. 2.

Mlinárcsik János 1916. X. 5.

Mnyerlucz György 1916. VIII. 16.

Mocsár János őm. 1885. 1916.

Modok György 1917. V. 26.

Mogulty Lőrinc 1915. II. 8.

Mohácsi Kálmán tds. 1916 VIII. 26.

Mohácsi Kálmán tds. 1916. VIII. 5.

Mohácsi Lajos 1915. XI. 9.

Moldován György 1916. X. 5.

Moldován Miklós 1916. IX. 18.

Moldvai János 1887. 1918.

Moldvai János 1917. V. 13.

Molnár Albert 1885. 1915. V. 10.

Molnár András 1874. e. i.

Molnár András 1899. 1917.

Molnár András 1915. II.

Molnár András 1917. IX. 30.

Molnár András 1917. VI. 4.

Molnár András őv. 1893. 1916. IV. 8.

Molnár András őv. 1916. IV. 8.

Molnár Antal 1886. 1917. XII. 31.

Molnár Antal 1914. X.

Molnár Antal 1917. VIII. 18.

Molnár Ferenc 1885. 1914. IX. 16.

Molnár Ferenc 1916. IX. 8.

Molnár Ferenc 1916. VIII. 9.

Molnár Gábor 1914. X. 11.

Molnár Gábor őv. 1916. VIII. 9.

Molnár Gábor tds. 1917. VIII. 21.

Molnár György 1917. VI. 15.

Molnár Gyula 1914. IX.

Molnár I. József 1915. XI. 20.

Molnár Imre 1894. 1914. XII. 31.

Molnár Imre 1914. XII.

Molnár Imre 1915. XI.

Molnár Imre 1916. V. 17.

Molnár Imre 1916. VI. 10.

Molnár Imre 1916. VIII. 17.

Molnár István 1915. VIII. 14.

L. Molnár István 1914. X. 3. 

Molnár János 1881. 1914. X. 6.

Molnár János 1889. 1916. VIII.

Molnár János 1891. 1914. XII. 10.

Molnár János 1914. X. 9.

Molnár János 1915. XI. 4.

Molnár János 1915. XI. 4.

Molnár János 1917. l. 5.

Molnár József 1914. X. 25.

Molnár József 1915. XI. 30.

Molnár József 1916. III. 22.

Molnár József 1916. VII. 17.

Molnár József 1917. IV. 8.

Molnár József tds. 1881. 1915.

Molnár Károly 1886. 1916.

Molnár Károly 1892. 1914. XI. 15.

Molnár Károly 1916. X. 5.

Molnár Lajos 1914. X. 20.

Molnár Lajos őv. 1889. 1918.

Molnár Lajos szkv. 1916. III. 22.

Molnár László 1887. 1915. X. 13.

Molnár László 1890. 1914.

Molnár László őv. c. tds. 1917. 1. 14.

Molnár Lőrinc 1917. V. 14.

Molnár Miklós 1910. X. II.

Molnár Péter 1914. XI. 28.

Molnár Péter 1916. VIII. 17.

Molnár Sámuel 1882. 1916.

Molnár Sándor 1887. 1916. X. 5.

Molnár Sándor 1897. 1918.

Molnár Sándor 1915. V. 25.

Molnár Sándor 1915. X. 25.

Molnár Sándor 1916. IV. 2.

Molnár Sándor 1916. X. 5.

K. Molnár Sándor 1918.

Molnár Simon 1916. VIII. 8.

Molnár Szilárd 1916. VIII 6.

Mondi István őm. 1916. VIII. 23.

Mondrucz József 1915. XII. 28.

Monori Antal e. é. ő. th. 1896. 1916. X.

Monori Imre 1918. XI. 27.

Monori István 1891. 1915. X. 28.

B. Montlika Antal 1914. IX.

Mosolygó András 1914. X. 6.

Mosolygó Imre 1891. 1915. 1. 7.

Mosolygó Imre 1916. I. 7.

Mosolygó Mihály 1885. 1915. X. 31.

Mosolygó Mihály 1915. X. 31.

Mosolygó Péter 1917. VIII. 22.

Mosonyi Gábor 1895. 1915.

Mozga Endre tds. 1914. XI. 11.

Mozsár Ferenc 1872. 1916.

Mozsonyi Lajos 1914. XII. 27.

Móda József 1885. 1916.

Móda József 1916. V. 22.

Móga Vazul 1916. XII. 15.

Mónus Antal 1887. 1916. XI. 29.

Móré István 1915. X. 28.

Móritz Péter 1917. VII. 17.

Móser József 1917. VIII. 13.

Mózes Kálmán őm. 1914. Xl. 22. 

Mucz József 1916. l. 31.

Muntye Lukács 1917. III. 9.

Muraközy Gábor 1916. XI. 26.

Murvai Sándor 1898. 1917. VIII. 17.

Nack Jenő 1915. III. 7.

Naczinszky Lajos szkv. 1916. VIII. 4.

Nadolai József 1916. IX. 16.

Nagy András 1888. 1916. III. 30.

Nagy András 1916, 111. 30.

Nagy András 1916. IX. 14.

S. Nagy András 1916. V. 15.

Nagy Antal 1917. VIII. 21.

S. Nagy Antal 1916. X. 10.

B. Nagy Bernát 1897. 1916. X. 10.

Nagy B. Sándor 1888. 1914. IX. 7.

Nagy Bálint 1880. 1915. V. 14.

Nagy Béni őv. 1916. VIII. 5.

Nagy Bertalan 1881. 1915. XI.

Nagy Dániel 1891. 1916. VIII. 7.

Nagy Dániel 1915. X. 29.

Nagy Dániel 1917. V. 29.

Nagy F. Károly 1893. 1915. 1. 28.

Nagy Ferenc 1887. 1914. X.

Nagy Ferenc 1915. X. 24.

Nagy Ferenc 1915. XII. 31.

Nagy Ferenc 1916. VIII. 2.

H. Nagy Ferenc 1915. IX. 9.

K. Nagy Ferenc 1914. IX. 13.

P. Nagy Ferenc 1884. 1915. III. 6.

Nagy Gábor 1884. 1914. IX. 28.

Nagy Gábor 1886. 1914. VII. 28.

Nagy Gábor 1886. 1915. I. 5.

Nagy Gábor 1888. 1918. VIII. 1.

Nagy Gábor 1915. X. 23.

Nagy Gábor 1915. XI. 28.

S. Nagy Gábor 1892 1915. X. 28.

Nagy Géza 1918. II. 13.

Nagy Géza 1918. III. 13.

Nagy György 1891. 1914. X. 23

Nagy György 1893. 1915. X. 21.

Nagy György 1917. X. 10.

D. Nagy György 1916. XI. 2.

Nagy Gyula 1914. IX. 28.

Nagy Gyula 1916. II. 27.

Nagy Hegyes Imre 1915. X. 21.

Nagy I. Gábor 1893. 1914. XII. 4.

Nagy I. Mihály 1916. VIII. 14.

Nagy II. József 1016. VII. 24.

Nagy Imre 1887. 1914. X. 20.

Nagy Imre 1889. 1916. IX. 18.

Nagy Imre 1889. 1917. IX. 16.

Nagy Imre 1915. X. 29.

Nagy Imre 1916. IV. 26.

Nagy Imre 1916. IX. 11.

Nagy Imre 1916. VIII. 7.

Nagy Imre 1917. IV. 5.

Nagy Imre 1917. IX. 10.

Nagy Imre 1917. XI. 2.

D.Nagy Imre 1888. 1915. XI. 2.

K. Nagy Imre 1875. 1916. VIII.

K. Nagy Imre 1876. 1914. XII. 8.

Z. Nagy Imre 1915. X. 24.

Nagy István 1884. 1915. III. 4.

Nagy István 1893. 1915. XI. 10.

Nagy István 1916. VI. 9.

Nagy István 1916. X. 5.

Nagy István 1916. XI. 1.

Nagy István 1917. V. 26.

Nagy István 1918. II. 24.

Nagy János 1884. e. i.

Nagy János 1914. XI. 26.

Nagy János 1916. VIII. 15.

Nagy János 1916. VIII. 16.

Nagy János 1916. X. 10. 

Nagy János 1916. XI. 25.

Nagy János szkv. 1914. XII. 19.

Cs. Nagy János 1897. e. i.

G. Nagy János 1894. 1915. III. 15.

G. Nagy János 1917. VIII. 20.

Zs. Nagy János 1915. III. 24.

Nagy Jenő 1885. 1914. X. 26.

Nagy József 1876. 1915. XI. 29.

Nagy József 1881. 1914. X. 18.

Nagy József 1885. 1915. IV. 9.

Nagy József 1886. 1915. I. 16.

Nagy József 1889. 1917. VI. 15.

Nagy József 1891. 1914.

Nagy József 1894. 1915. X. 17.

Nagy József 1894. 1916. X. 20.

Nagy József 1895. 1916. I. 27.

Nagy József 1895. 1916. III. 4.

Nagy József 1915. I. 5.

Nagy József 1915. X. 28.

Nagy József 1916. VI. 17.

Nagy József 1916. VIII. 5.

Nagy József e. é. ö. szkv. 1915. IV. 5.

Nagy József szkv. 1917. VI. 22.

I. Nagy József 1880. 1915. V. 28.

III. Nagy József 1895. 1917. VIII. 6.

Cs. Nagy József 1916. VIII. 15.

P. Nagy József 1916. X1. 30.

S. Nagy József 1894. 1918. VIII.

Zs. Nagy József 1914. IX. 11.

Zs. Nagy József 1914. XI. 11.

Nagy Kálmán 1916. IV. 6.

Nagy Kálmán 1916. IX. 17.

Nagy Károly 1883. 1915. XI. 4.

Nagy Károly 1885. 1915.

Nagy Károly 1914. VIII. 9.

Nagy Károly 1915. X. 26.

Nagy Károly őv. 1880. 1915. XI. 22.

S. Nagy Károly 1894. 1918. XII.

Nagy Lajos 1877. 1917. I. 23.

Nagy Lajos 1881. 1914. IX. 21.

Nagy Lajos 1888. 1914. IX. 12.

Nagy Lajos 1888. 1914. IX. 15.

Nagy Lajos 1892. 1918. IX. 12.

Nagy Lajos 1897 1916. XII. 26.

Nagy Lajos 1916. VIII. 16.

Nagy Lajos 1917. IV. 9.

Nagy Lajos tds. c. szkv. 1916. IV. 8.

Nagy II. Lajos 1915. VIII 16.

Nagy II. Lajos 1915. X. 22.

B. Nagy Lajos 1883. 1883. 1915. III. 6.

S. Nagy Lajos 1895. 1915. X. 28.

Nagy László 1915. I. 7.

Nagy László 1915. XI.

Nagy László 1916. III. 20.

L. Nagy László 1915. V. 2.

Nagy Márton 1914. IX. 30.

G. Nagy Márton 1914. XI. 24.

Nagy Mihály 1914. X. 17.

Nagy Mihály 1915. X. 28­

Nagy Mihály 1917. VIII. 20.

Nagy Miklós 1917. IX. 8.

Nagy Péter 1916. IX. 15.

H. Nagy Sámuel 1917. XII. 4.

Nagy Sándor 1885. 1917. XIl. 3.

Nagy Sándor 1890. 1915. III. 6.

Nagy Sándor 1892. 1918. VI. 29. V.

Nagy Sándor 1894. 1916. VIII. 6.

Nagy Sándor 1897. 1916. VII. 7.

Nagy Sándor 1914. XI. 12.

Nagy Sándor 1915 I. 8.

Nagy Sándor 1915. II. 7.

Nagy Sándor 1915. V. 5.

Nagy Sándor 1915. VIII. 21.

Nagy Sándor 1915. XI. 9.

Nagy Sándor 1915. XII. 8.

Nagy Sándor 1915. XII. 8.

Nagy Sándor 1916. 11. 20.

Nagy Sándor 1916. V. 30.

Nagy Sándor 1917. VIII. 20.

Nagy Sándor 1917. X. 13.

Nagy Sándor e. i.

Nagy Sándor őv. 1914. X. 1.

Nagy Sándor tds. 1915. III. 6.

H. Nagy Sándor 1893. 1914. XI. 16.

I. Nagy Sándor 1893. 1916. VIII. 8.

K. Nagy Sándor 1915. X. 28.

K. Nagy Sándor őv. 1916. IX. 3.

M. Nagy Sándor 1916. VIII. 5.

G. Nagy Vince 1889. 1915. X.

L. Nagy Vince tds. 1915. II. 7.

Nagy Zsigmond szkv. 1914. XI. 13.

Nagyházi Imre 1875. 1917. XI. 13.

Nagyházi Imre 1916. III. 22.

Nas Gábor 1914. X. 3.

Naszály János 1915. XI. 15.

Natfalvi Lajos e. é. ö. tds. 1915. X. 26.

Nábrádi György 1915. X. 23.

Nádasdi József 1917. V. 24.

Nádházi József 1915. II. 11.

Nádházi Mihály 1882. 1916. V. 16.

Nádházi Sándor 1914. IX. 8. 

Nán János 1916. IX. 18.

Nánási Ferenc tds. 1889. 1915. X. 8.

Nánási Gábor 1917. XI. 9.

Náni Károly 1915. XI. 30.

Nátházi István 1915. VI. 12.

Nedolai József 1893. 1916. VIII. 1.

Nemes Bálint 1916. XII. 8.

Nemes Imre 1887. c. i.

Nemes János 1915. XI. 4.

Neubrandt János 1915. XII. 13.

Négyesi József 1915. VI. 3. 

Német Mátyás 1892. 1916. X. 5.

Németh Ferenc 1915. X. 12.

Németh József őv. 1916. I. 31.

Németh Márton 1916. X. 17.

Némethi István 1914 IX. 28.

Némethy Gyula őv. 1917. XII. 4.

Németi Ferenc 1883. 1916. VIII. 16.

Németi I. Imre 1917. VIII. 29.

Németi János 1915. XI. 11.

Németi János 1916. XII. 6.

Németi József 1896. e. i.

Németi Károly tds. 1889.1915. III. 21.

Notáros István 1914. XI. 4.

Novák György 1917. V. 15.

Nyirő Imre 1899. 1918. XI. 27.

Nyakas Gábor 1917. V. 8.

Nyakas Miklós 1916. VIII. 9.

Nyedlucz Lőrinc 1917. II. 7.

Nyegrán János 1914. X. 12.

Nyeste János 1880. 1915. VII. 7.

Nyikos István őv. 1891. 1915. X.

Nyilas László 1917. V. 17,

Nyiri Ferenc 1915. X. 29.

Nyiri Lajos 1916. X. 20.

Nyirő Imre őv. 1888. 1919. III. 21.

Nyirő János 1873. 1917. IV. 14.

Nyisztea Ignác 1918. III. 11.

Nyisztor Miklós 1915. X. 30.

Nyul József 1916. VIII. 6.

Obergszel I. István 1914. X. 11.

Oczelák János 1915. X. 29.

Oláh András e. é. ö. öm. 1915. II. 3.

Oláh Antal 1916. X. 16.

Oláh Elek őv. 1917. VII. 3.

Oláh Gábor 1893. 1916. III.

Oláh Gábor 1895. 1915. XI. 11.

Oláh II. András 1914. IX. 28.

Oláh Imre 1915. III. 6.

Oláh Imre 1917. VIII. 7.

Oláh János 1885. 1918.

Oláh János 1888. 1915. X. 28.

Oláh József 1882. 1914.

Oláh József 1892. 1914. X.

Oláh József 1914. X. 10.

Oláh József 1915. X. 29.

K. Oláh József 1914. X. 8.

Oláh Károly 1890. 1916. VII. 27.

Oláh Károly 1915. XI. 20.

Oláh László 1885. e. i.

Oláh Miklós 1898. 1917. X. 22.

Oláh Miklós 1914. X. 1.

Oláh Miklós 1917. V. 18.

Oláh Pál 1914. X. 7.

Oláh Sándor 1890. 1915. V. 14,

Oláh Sándor 1894. 1915. V. 11.

Oláh Sándor 1895. 1915. VIII. 21.

Oláh Sándor 1916. IX. 18.

Oláh Sándor őv. 1888. 1914. VIII. 30.

M. Oláh Sándor 1915. V. 16.

Oláh Vince 1914.

Olajos Lajos 1871. 1918.

Olasz Géza 1915. III. 3.

Olca Simon 1917. VIII. 18.

Olfih Imre szkv. 1892. 1917. VIII. 27.

Ollár Lőrinc 1914. IX. 28.

Oltár László 1914. X. 5.

Olteán Jakab 1917. IV. 17.

Ondi Lajos szkv. 1917.

Ondó József 1916. X. 20. 

Onyásza János 1916. VII. 1.

Oprony Angyel 1917. IV. 2.

Orbai Lőrinc 1916. VIII. 6.

Orbán Gábor 1915. X. 29.

Orbán II. Lajos 1915. V. 17.

Orbán Imre 1889. 1914.

Orbán József 1914. X. 1.

Orbán Lajos 1882. 1915. V. 18.

Orbán Lajos 1915. V. 17.

Orbán Mihály 1897. 1917.

Ordasi István szkv. 1914. IX. 23.

Orlovics István tds. 1916. IV. 8.

Ormós Balázs szkv. 1915. X. 30.

Orosz Endre Elemér 6v. 1916. VIII. 7.

Orosz György őv. 1915. I. 2.

Orosz Imre 1915. X. 25.

Orosz István 1016. X. 2.

Orosz István 1886. 1914. X. 24.

Orosz János 1893. 1915. V. 29.

Orosz József 1885. 1915. VII. 21.

Orosz Lőrinc 1916. VI. 30.

Orosz Márton 1918. VII. 8.

Orosz Tógyer 1914. IX. 23,

Osán János 1916. XII. 9.

Osztó András 1914. X. 21.

Ottomány József 1915. X1. 26.

Ónodi Lajos 1885. 1916. V. 20.

Ónodi Sándor 1882. 1914. IX. 28.

Öhlbaum Ignác e. é. ö. tds. 1915. XI. 3.

Ökrös János 1884. 1915.

Ökrös János 1916. VIII. 15.

Ökrös János 1916. XI. 28.

Ökrös József hdpj. őm. 1915. XI. 3.

Örsi Ferenc 1874. 1916. VIII. 17.

Österreicher Adolf tds. 1915. X. 22.

Ötvös Miklós 1916. XI. 18.

Ötvös Péter 1916. XI. 16.

Ötvös Sándor 1891. 1914. IX. 13.

 

Ismeretlen illetőségüek:

P - ZS

Pafcsuga György 1915. XI. 4.

Pajkos Antal 1884. 1915. XI. I.

Pajkos Ferenc 1895. 1915. X. 28.

Pajkos György 1915. VI. 25.

Pajtás Béla 1915. XI. 4.

Pakala György 1915. X. 25.

Pakola Tógyer 1916. VIII. 6.

Pala Albert tds. 1888. 1.14. X. 14.

Pallay Béla e. é. ö. őv. 1917. 111. 3.

Pallós Sándor 1915. II. 7.

Palotai Imre 1883. 1914. XI. 23.

Palotai János 1894. 1915. IV. 7.

Paluska Gábor 1885. 1914.

Paluska Sándor 1888. 1916. VIII. 8.

Pandur Béni 1916. XI. 23.

Paneth Salamon 1917. VI. 2.

Cs. Pap György 1896. 1917.

Pap József 1874. 1916. X. 10.

Pap Sándor 1873. 1915. XI. 11.

Pap Sándor 1879. e. i.

Papolczy László e.é.ö. tds. 1917. IV. 2.

Papp Albert 1875. 1917. V. 28.

Papp Albert 1875. 1917. V. 29.

Papp Andor 1915. I. 2.

Papp András 1916. Ill. 16.

Papp Antal 1880. 1918.

Papp Antal 1915. X. 29.

Papp Demeter 1915. X. 28.

Papp Demeter 1915. XI. 20,

Papp Emánuel 1916. VI. 4.

Papp Ferenc 1914. X. 24.

Papp Gergely 1914. XI. 29.

Papp György 1878. 1916. III. 9.

Papp György 1915. XII. 5.

Papp Gyula 1915. X. 29.

Papp Gyula 1915. XI. 15.

Papp Gyula 1917. IV. 1.

Papp I. Elek 1915. V. 7.

Papp Imre 1897. 1915. XI. 1.

Papp Imre 1915. XI. 1.

Papp Imre 1916. VIII. 3.

Papp Imre 1917. IV. 16.

Papp István 1882. 1915. XI. 16.

Papp István 1914. IX. 27.

Papp István 1917. V. 27.

Papp János 1914. XI. 19.

Papp János 1915. II. 16.

Papp János 1916; III. 14.

Papp József 1881. 1916. X. 10.

Papp József 1884. 1915. IX. 8.

Papp József 1897. 1916. V. 8.

Papp József 1914.

Papp József 1916. VI. 13.

Papp Károly 1887. 1916.

Papp Károly e. i.

Papp Lajos 1915. X. 22.

Papp Lajos 1915. X. 30.

Papp László 1915. XI. 17.

Papp László 1916. III. 15.

Papp Lőrinc 1915. I. 24.

Papp Mihály 1915. X. 29.

Papp Mihály 1916. IX. 14.

Papp Mihály 1917. III. 25.

Papp Mihály őv. 1916. VIII. 15.

Papp Miklós 1916. VI. 4.

Papp Sándor e. i.

D. Papp Sándor 1916. V. 17.

Papp Vazul 1917. XII. 2.

Paraián Szilárd 1916. X. 10.

Parilák János 1883. 1914. X. 14.

Patai István 1884. 1917. X. 12.

Pataki István 1915. X. 21.

Pataki Miklós 1889. 1917. IX. 27.

Patka Sándor 1915. III. 12.

Paulik Ödön 1893. 1915. III. 20.

Paulovics Péter tds. 1917. V. 22,

Pál András e. i.

Pál Antal 1884. 1916. III. 24.

ifj. Pál Antal 1916. III. 29.

Pál Ferenc 1916. XII. 1.

Pál Gyula 1915. XI. 27.

Pál János 1883. 1915. XI. 8.

Pál József 1889. 1915.

Pál József 1917. V. 10.

Pál Sándor 1916. VIII. 8.

Pálfi Benjámin tds. 1885. 1915. XI. 8.

Pálfi József szkv. 1915. II. 14.

Pálfi Lajos 1915. XI. 22.

Pálfi Sándor őv. 1888. 1914. X. 14.

Páll Lajos 1897. 1916.

Pálosi József 1890. e. i.

Pálosi Sándor 1893. 1916. IV. 4.

Pánti Sándor 1916. XI. 29.

Pántye Péter 1914. X. 8.

Pápa Demeter 1916. X. 10.

Pápai János 1887. 1917. VIII. 17.

Pápai Lőrinc 1915. X. 21.

Páska Sándor őv. 1917. VIII. 20.

Pásti Kálmán 1891. 1016. I. 29.

Pásztor István 1886. 1916. IV. 15.

Pásztor István 1896. 1915. I. 22.

Pásztor István 1911. IV. 6.

Pásztor Sándor szkv. 1875. e. i. 

Pávai Gábor Ferenc tds. 1916. IX. 5.

Pázmán János 1915. XI. 23.

Pecze István 1914. IX. 9.

Peczek Jakab 1916. III. 17.

Pele István 1917. VIII. 28.

Pelei Dániel 1879. 1916. IV. 26.

Pelei Dániel 1916. IV. 28.

Pelei József 1888. 1917.

Pelei József tds. 1915. X. 24.

Percze Mihály 1889. 1914.

Pereki József 1916. III. 14.

Perusz Imre 1881. 1916. XII. 31.

Pesti Sándor 1014. IX. 30.

Pestyánszky Gyula 1915. I. 31.

Pete József 1915. II. 7.

Pető Gábor 1891. e. i.

Pető János 1891. 1914.

Pető János 1914. Xl. 19.

Pető József 1892. 1914.

Pető Lajos 1914. IX. 27.

Pető Pál e. i.

Petri Lajos 1893. 1914. XII. 18.

Petró Lajos 1916. XI. 28.

Petró Pál 1915. XI. 13.

Pécsi István e. é. ö. őm. 1915. X. 29.

Pécsi Lajos 1887. 1915. IV. 5.

Péntek Miklós 1915. XI. 3.

Pénzes Gyula 1914. IX. 26.

Pénzes István 1915. VII. 16.

Pénzes Lajos 1915. X. 22.

Pénzes Mihály 1893. 1917. X. 20.

Pércsi Imre 1888. 1916. V. 30.

Pércsi Imre 1916. V. 30.

Pércsi Sándor 1887. 1915. VIII. 27.

Pércsi Zsigmond 1882. 1914. X. 5.

Péter Ferenc 1917. VIII. 19.

Péter Károly 1891. 1914. 

Pikó Dezső 1916. IX. 18.

Pikula János 1915. XI. 2.

Pinces Péter 1916, VIII. 15.

Pinczés Ferenc őv. 1915. XI. 28.

Pinczés Gábor 1886. 1916. VIII. 15.

Pinczés Gyula 1915. III. 10.

Pinczés Imre 1915. X. 22.

Pinczés Miklós 1880. 1914.

Pinczés Péter 1882. 1916.

Pintér Gábor 1915. III. 7.

Pintér Gergely 1814. X. 27.

Pintér György 1915. X. 28.

Pintér Imre 1914. X. 2.

Pintér János 1893. 1915.

Pintér Menyhért 1916. VIII. 4.

Pintyucza Simon 1915. XI. 10.

Pinytucza Illés 1914. XII. 14.

Piránszky Lajos 1916. VIII. 6.

Piros Lőrinc 1892. 1915. I. 15.

Piros Sándor 1893. 1915. IV. 14.

Plaucha József 1918. II. 18.

Plesa Miklós 1917. IX. 20.

Pocsaji Sándor 1914. IX. 29.

Pogácsás Imre 1891. 1916. VIII. 3.

Pogácsás Mihály 1915. X. 24.

Poka János 1899. 1918.

Pokrócz György 1893. 1916.

Polacsek József 1914. II. 9.

Polgári András 1876. 1917. V. 24.

Polgári István 1894. 1915. III. 2.

Polgári József 1880. 1914. XII. 9.

Pongor József 1883. 1915. X. 31.

Pongor Sándor 1879. 1917.

Poór Dániel 1915. III. 30.

Poór Gábor 1915. V. 30.

Poór János 1918. X. 27.

Poór Sándor e. i.

Popa Zachariás 1917. VIII. 15,

Popopovics Arandefir 1917. VIII. 18.

Popovics János 1895. 1915.

Popovics Mihály 1914. XI. 5.

Porán Trandofin 1916. XI. 7.

Porcsin László 1886. 1914. X. 5.

Porkoláb Antal 1917. VIII. 18.

Porkoláb Károly 1881. 1914.

Porkoláb László 1897. 1918. X. 18.

Portörő Gábor 1915. II. 11.

Posta Bálint őv. 1885. 1914.

Posta Gábor 1889. 1914. X. 6.

Posta Imre 1897. 1918.

Posta József 1915. VII. 9.

Pozmán Kálmán 1885. 1918. IV. 9.

Pozsgai Mihály 1915. VI. 28.

Pozsgai Mihály Mihály 1886. 1916.

Pozsgai Sándor 1886. 1914. X. II.

Pócsi Dobó Márton 1914. XI. 4.

Póka Antal szkv. 1892. 1914. X. 29.

Póka János 1916. V. 17.

Pópa Péter 1914. XI. 3.

Pópa Tivadar 1914. XI. 28.

Póser József 1889. 1917. VII. 21.

Póser József 1917. VIII. 22.

Pósta József 1915. X. 21. 

Prém György 1917. 1V. 4.

Prém Imre 1883. 1914.

Prém János 1916. VII. 22.

Pribovszky Adolf I. o. alt. 1917. X. 25.

Prikk György 1916. IX. 14.

Prózsa Trifon 1917. V. 17.

Puja György 1894. 1917. II. 6.

Pulya Sándor 1916. XI. 13.

Purger János 1915. III. 30.

Purgye György 1916. III. 13.

Puskás Antal 1914. X. 5.

Puskás Lajos 1916. III. 13.

Pusztai Sándor 1915. X. 26.

K. Pusztai Szilárd 1917. VIII. 20.

Puzsár Miklós 1916. III. 17.

Rab Imre 1887. 1915. III. 5.

Radácsi István Árpád 1915. III. 18.

Radácsi János 1876. 1916.

Radácsi József 1915. XI. 18.

Radácsi Péter 1917.

Radócz János óv. 1915. X. 21.

Radovits János 1916. VIII. 5.

Radványi István 1917. X. 24.

Ragályi Imre őv. 1885. 1916. V. 16.

Ragályi Imre tds. 1916. V. 26.

Rakovics Gábor 1895. 1916.

Ramasán Péter 1915. XI. 24.

Ramocsa Karácsony 1917. V. 14.

Rácz Antal 1892. 1916, 111. 20.

Rácz Antal 1915. X. 29.

Rácz Antal 1916. 111. 20.

Rácz Áron 1882. e. i.

Rácz bároly 1884. 1917. V. 16.

Rácz Budai József 1891. e. i.

Rácz Budai Sándor 1889. e. i.

Rácz Gábor 1914. IX. 28.

Rácz György 1915. II. 20.

Rácz Imre 1892. 1915. III. 3.

Rácz István 1916. I. 13.

Rácz János 1873. 1915. X. 29.

Rácz János 1895. 1915. X. 29.

Rácz János 1916. VI. 17.

Rácz József 1890, 1918. XI. 15.

Rácz József 1916. III. 23.

Rácz József 1916. VI. 19,

Rácz Kálmán 1880. e. i.

Rácz Károly 1889. 1914.

Rácz Károly tds. 1891. 1915. I. 12.

Rácz Lajos 1891. 1914. Xl. 5.

Rácz Mihály 1892. 1914. XII. 31.

Rácz Mihály szkv. 1889. 1918.

Rácz Miklós 1888. e. i.

Rácz Sándor 1876. 1916. V.

Rácz Sándor 1884. 1914. XI. 1.

Rácz Sándor 1893. 1915. I.

Rácz Sándor 1916. VIII. 4.

Rácz Sándor 1916. VIII. 7.

Rácz Sándor 1917. II. 17.

Rácz Sándor 1917. IV. 7.

Rácz Szabó Imre e. i.

Rácz Tógyer 1916. X. 7.

Rák Imre őv. 1887. 1917. VIII. 20.

Rák Imre őv. 1917. VIII. 18.

Ráksi József 1915. X. 21.

Rásó László 1888. 1915. III. 2.

Rátkai Sándor 1916. III. 18.

Ifj. Rátonyi Gábor 1890. 1914. V. 10.

Rázsó Gyula 1914. X. 3.

Rebenyák András 1916. XI. 19.

Redány Jusztin 1916. X. 5.

Redász Áron 1917. X. 17. 

Reich Ferenc 1915. XI. 15. 

Remenyik Sándor 1917. IV. 9.

Rencsik Imre e. i.

Renge Lajos 1915. XI. 1.

Rengha Octavian 1916. X. 10.

Rente István 1886. 1914. VII. 28.

Rente János 1881. 1916.

Rente József 1915. XI. 22.

Rente Pál 1917. V. 1.

Reszegi Lajos 1886. 1914. XI. 28.

Reszegi László 1893. 1915. VI. 1.

Reszegi Miklós 1916. II. 28.

Rédl Ignác 1915. XI. 24.

Rékasi Antal 1876. 1916. VII. 20

Rétes Pál 1916. X. 10.

Réthy Ferenc őm. 1915. X. 28.

Révész András 1879. 1918. XI. 1.

Révész Imre 1915. XI. 1.

Rézmüves Péter őv. 1914. X.

Rézmüves Sándor 1914. IX. 14. 

Richlcr Márton óv. 1916. XI. 30.

Riedl János szkv. 1916. XI 10.

Riegeisen Bertalan 1914. IX. 8.

Rimai Miklós 1914. X. 19.

Riskucza Péter 1917. V. 9.

Rohács József 1889. 1916.

Rosenberg Géza 1916. III. 14.

Rosenfeld Ede 1889. 1918. I. 5.

Rosenfeld Filip 1915. VI. 14.

Rosenvasser Béla 1916. XI. 22.

Rostás József 1916. VIII. 7.

Rostás Lakatos József 1917. IV. 22

Roth Adolf 1916. VIII. 16.

Rotyis György 1882. 1915. X. 30.

Rozsályi Lajos tds. 1915. 1X. 16.

Rozsulek Ferenc 1879. 1911. IX. 9.

Róth Andor 1893. 1916. III. 18.

Róth Endre 1915. III. 18.

Rózsa Gábor 1916. III. 16.

Rózsa János 1915. XI. 4.

Rózsa Mihály 1880. e. i.

Rózsa Péter 1915. XII. 18.

Rózsa Sándor 1915. XII. 11. 

Rőth András tds. 1915. III. 2.

Rubin Ernő e. é. ó. őv. 1916. XI. 10.

Rudonyanin Manó Ids. 1916. IX. 18.

Ruider Nándor áv. 1914. VIII. 27.

Rum Pál őv. 1916. VIII. 5.

Ruska Lajos 1916. IX. 4.

Rusza Lőrinc 1915. VII. 21.

Rusznák László 1915. XII. 11.

Ruszt Ferenc tds. 1916. III. 27.

Sain Antal 1896. 1916. IV..9.

Sain Gyula 1898. 1917. V. 17.

Sain József 1893. 1918. IV. 8.

Sain Lajos 1897. 1917. 1. 3.

Sajnóczki István 1915. X. 26.

Sajó András 1915. I. 15.

Sajtos Ferenc 1916. XII. 9.

Salamon Dezső őv. 1917. V. 30.

Salánki Gábor 1894. 1917.

Saliga András 1894. 1917. IX.

Saliga András 1915. V. 6.

Saliga András szkv. 1893. 1915. V. 6.

Sallai János 1915. X. 6.

Sallai Lajos Gv. 1915. X1. 8.

Samu Mihály 1915. IV. 28.

Sarádi István 1891. 1915.

Sarkadi Béla őv. 1916. III. 17.

Sarkadi Imre 1882. tds. e. i.

Sarkadi Imre áv. 1915. V. 2.

Sarkadi Mihály 1884. 1914. X. 8.

Sarkadi Mihály 1914. X. 8.

Saródi István 1915. lI. 17.

Sas József 1875. 1916. II. 2.

Sáli György 1915. X. 30.

Sámuel Emánuel szkv. 1916. XI. 30.

Sámuel Manó szkv. 1895. 1916. XI. 30.

Sándor Gábor 1915. V. 12.

Sándor Illés 1917. X. 15.

Sándor János 1875. 1918. X. 31.

Sándor József 1882. 1915. VIII. 2.5.

Sándor József 1892. 1914.

Sándor József 1894. e. i.

Sándor József 1915. IX. 18.

Sándor Mihály 1894. 1918. X. 31.

Sándor Sámuel 1915. XI. 30.

Sándor Vince 1892. 1914. X.

Sánta István 1881. 1920.

Sápi Imre e. i.

Sápi Imre szkv. 1914. VIII. 28.

Sápi Lajos 1886. 1916. X. 4.

Sárándi Antal 1885. 1915. X. 23.

Sárándi János 1914. IX. 30.

Sárándi Lajos 1915. XI. 28.

Sári Bálint 1885. 1915. I. 25.

Sárkány József 1915. VII. 19.

Sárközi Antal tds. 1882. 1915. VIII.8.

Sárközi István 1889. 1916. X. 6.

Sárközi Sándor 1888. 1915. XI. 18.

Sárközi Sándor 1899. 1918. X.

Sárosi Ferenc 1915. V. 22.

Sárvári Imre 1891. 1915. VII.

Sárvári Lajos 1895. 1915. IX.

Schill Mátyás 1917. III. 24.

Schilling Ádám 1886. 1914.

Schlatz János őm. 1915. IV. 15.

Schlesinger József őv. 1916. V. 20.

Schwarcz Mózes 1916. VI. 29.

Schwartz Dávid 1915. IX. 7.

Schwartz Jakab őv. 1916. VIII. 4.

Schwartz Károly 1894. 1915. XI. 4.

Sebesi Imre 1915. V. 6.

Sebestyén Antal 1892. 1015. IX. 12.

Sebestyén Ferenc tds. 1917. II. 12.

Sebestyén Gábor 1885. 1915. IX. 23.

Sebestyén Lajos 1803. 1914.

Sebő Dezső 1882. 1916. VI. 20.

Sebők Gyula e.é.ö. tds. 1914. VIII. 30.

Secerca János 1916. X. 12.

Seffer József 1916. VILI. 4.

Selestye Mihály 1915. X. 21.

Dr. Sepsy Dezső e.é.ö. tds. 1915. IV. 2.

Serbám Mihály 1916. VIII. 4.

Serbán János 1916. X. 13.

Serbán Péter 1916. X. 10.

Serdült Balázs 1898. 1916. VIII. 7.

Serdült Balázs 1916. VIII. 7.

Serdült Gyula 1888. 1915. III. 6.

Serdült Gyula 1888. 1915. III. 7.

Serdült Károly 1893. e. i.

Serdült Károly 1895. 1916. X. 12.

Seres János 1877. 1915. IV. 30.

Seres Mátyás tds. 1886. 1915.

Seres Sándor 1890. 1915.

Serestyén Lajos 1874. 1917.

Serfőző László 1917. XII. 12.

Sidó Miklós 1915. XI. 2.

Sigér József 1888. 1915. XII. 5.

Sigér József 1915. XII. 5.

Siklován János 1916. IX. 18.

Sillye Ferenc 1915. XI. 4.

Simon András 1889. 1919. III 2.

Simon István 1915. X. 24.

Simon János 1916. III. 30.

Simon József 1900. 1921. III. 7.

Simon Károly 1917. III. 16.

Simon Miklós 1896. 1916. XI. 17.

Simon Sándor őv. 1915. II. 19.

Sinai Bálint 1895. 1915. X. 12.

Singer Mihály 1915. X. 11.

Sinka József 1915- XI. 21.

Sinka Sándor hadj. őm. 1916. XII. 1.

Sinyi József szkv. 1916. X. 5.

Sipos Demeter 1916 VIII. 8.

Sipos Imre 1915. III.

Sipos Imre 1916, X. 12.

Sipos István 1872. 1917.

Sipos János 1915. XII. 30.

Sipos József 1914. X. 12.

Sipos Lajos 1874. 1917.

Siska II. József 1915. I. 27.

Siteri Antal 1883. 1915. X.

Slonkó János 1915. I. 16.

Soloman Vidor 1917. VI. 20.

Solymosi András 1915. III. 30.

Somogyi Gyula 1916. X. 10.

D. Somogyi Imre 1915. V. 12.

Somogyi József 1915. XI. 2.

Somogyi Lajos 1878. e. i

Somogyi Lajos 1915. III. 3.

Somogyi Máté 1879. 1914. IX. 8.

Soós Imre 1895. 1915.

Soós Imre 1916. X. 12.

Soós József 1894. 1918.

Soós Mihály 1916. IV. 13.

Soós Mihály 1918. IV. 30.

Sorbán Demeter 1917. V. 23.

Sólyom János 1916. VIII. 7.

Sólyom László 1916. VIII. 15.

Sór Sándor 1916. XI. 15.

Sós István 1915. X. 31.

Sós Sándor 1916. VIII. 7.

Sós Sándor őv. 1915. XI. l.

B. Sóvágó Árpád 1896. 1915. X. 31.

Sóvágó Gábor 1881. 1917. IX. 22.

Sóvágó Gábor 1918. II. 18.

Sóvágó Imre 1914. XI. 26.

Sóvágó István 1914. IX. 

Sóvágó Sándor 1892. 1915.

Sőrés Gábor 1919.

Sőrés Imre 1915. II.

Spiró Zoltán e. é. ö. szkv. 1915. X. 29.

Spitz Sándor 1915. IX. 9.

Spitzmüller József 1897. 1916. VIII. 7.

Stanics Áron 1917. VI. 24.

Stedivi Gyula 1915. X. 29.

Stefán János 1915. X. 30.

Stefán János 1916. VIII. 7.

Stefanucz János 1916. XI. 29.

Steiger György 1915. XI. 1.

Stelina György 1914.

Sterczel Márton 1914. XII. 16.

Stern Móric őv. 1916. XI. 23.

Steuer József e. é. ö. tds. 1915.III. 12.

Stiák Péter 1917. V. 19.

Stockinger József 1916. VIII. 5.

Stoica Miklós 1917. VI. 30.

Stoján Miklós 1917. VI. 5.

Strausmann Sándor 1917. XII. 16.

Streulea Vasiha 1916. VII. 16,

Suba János 1890. 1915.

Suba Péter 1916. I. 2.

Subtizeluz László Vazul 1916. X. 6.

Sugár Albert 1917. X. 27.

Sugár Antal 1884. 1918. VI. 21.

Sugár Imre 1888. 1915. IV. 19.

Sugár Sándor 1877. 1916. IX.

Summa László 1916. XI. 29.

Suránvi József 1915. X. 19.

Surman József 1915 XI. 2

Susánszki Pál 1893. 1915. IV. 26.

Susmann Vazul 1917. VI. 4.

Sutyinszky Mihály 1915. X1. 10.

Sütő Imre 1888. 1914. X.

Sütő Kálmán 1915. XI. 20.

Sütő Sándor 1916. I. 14.

Sütő Sándor 1917. V. 9.

Svéd Dávid 1916. V. 13.

Sventek Ferenc 1892. 1915.

Szabad Imre 1914. X. 9.

Szabadlási István 1916 VII. 20.

Szabados Imre 1886. 1915.

Szabó Albert 1916. V. 14.

Szabó András 1881. 1914. X. 1.

Szabó András 1896. 1915. IX. 1.

Szabó András 1914. IX. 8.

Szabó András 1915. II. 16.

Szabó András 1915. XI. 28.

Szabó András 1915. XII. 10.

Szabó Antal 1876. 1917. VIII. 16.

Szabó Antal 1892. 1916. VIII. 13.

Szabó Antal 1915. IV.

Szabó Antal 1917. IV. 1.

G. Szabó Antal 1915. III.

Szabó Béni 1895. 1916. XII. 2.

Szabó Ferenc 1883. 1917. IV. 26.

Szabó Ferenc 1896. 1918. VI. 3.

Szabó Ferenc 1917. VIII. 18.

Szabó Ferenc szkv. 1890. 1918. VI. 20.

Szabó Ferenc szkv. 1915. X. 25.

Szabó Ferenc őv. 1915. V. 15.

Szabó Gábor 1888. e. i.

Szabó Gábor 1893. 1916. X. 12.

Szabó Gábor 1896. 1915.

Szabó Gábor 1896. 1916. IX. 15.

Szabó Gábor 1915. 1. 20.

Szabó Gábor 1915. X.

Szabó Gábor 1916. X. 8.

Szabó Gábor 1917. V. 17.

Szabó Gábor e. é. ö. őm. 1916. V. 17.

Szabó Gábor e. i.

D. Szabó Gábor 1915. XI. 5.

K. Szabó Lajos 1886. 1917. XII. 31.

P. Szabó Gábor 1916. V. 17.

P. Szabó Gábor őm. 1890. 1918.11. 8.

Szabó György 1914. IX. 27.

Szabó György 1915. XI. 27.

Szabó Gyula 1915. X. 30.

Szabó Gyula 1916. IV. 21.

Szabó Gyula 1916. IV. 28.

Szabó I. Gyula 1915. VIII. 2.

Szabó I. János 1916. IV. 22.

L. Szabó János 1915. VII. 9.

Szabó I. Sándor 1916. XI. 22.

Szabó II. Imre 1915. XI. 1.

Szabó III. Károly őv. c. tds. 1914. XII.

Szabó Imre 1882. 1916. X. 12.

Szabó Imre 1896. 1915. II. 15.

Szabó Imre 1914. X. 31.

Szabó Imre 1915. XII. 8.

Szabó Imre 1916. X. 2.

Szabó Imre szkv. 1915. XI. 18.

Szabó Imre tds. 1881. 1914. VII. 18.

B. Szabó Imre 1916. III. 23.

Gy. Szabó Imre 1915. III. 11.

Szabó István 1890. 1915. VII. 5,

Szabó István 1916. I. 11.

Szabó János 1880. 1915. X. 20.

Szabó János 1914. X. 18.

Szabó János 1915. VII. 11.

Szabó János 1915. X1. 29.

Szabó János 1916. VI. 30.

Szabó József 1878. 1916. V.

Szabó József 1885. 1917. III. 16.

Szabó József 1888. 1916. VII. 25.

Szabó József 1889. 1915. III.

Szabó József 1891. e. i.

Szabó József 1892. 1915. V.

Szabó József 1914. IX. 8.

Szabó József 1915. VI. 27.

Szabó József 1915. XI. 26.

Szabó József 1915. XI. 5.

Szabó József 1917. XI. 16.

Szabó József e. i.

Szabó József tds. 1915. XI. 7.

Szabó József tds. 1916. VIII. 14.

Szabó József 1880. 1916. VII. 16.

Zs. Szabó József 1918. III. 26.

Szabó Lajos 1882. 1914. X.

Szabó Lajos 1886. 1914. XI. 16.

Szabó Lajos 1886. 1915. X. 20­

Szabó Lajos 1888. e. i.

Szabó Lajos 1890. 1914. XI. 29.

Szabó Lajos 1893. 1917. I. 14.

Szabó Lajos 1915. IX. 3.

Szabó Lajos 1916. IV. 24.

Szabó Lajos 1916. VIII. 16.

Szabó Lajos 1917. V. 29.

Szabó Lajos 1917. VII. 31.

Szabó Lajos őv. 1883. 1918. IX. 1.

Szabó Lajos őv. 1914. XI. 22.

Szabó Lajos tds. 1893. 1918.

B. Szabó Lajos 1882. 1914. VIII. 30.

Cs. Szabó Lajos 1882. 1917. XII. 31.

Szabó László 1891. 1915. IV.

Szabó Mátyás 1874. 1915. II. 13.

Szabó Mihály 1892. 1914. XI. 1.

Szabó Mihály 1916. VIII. 18.

Szabó Mihály 1917. V. 20.

Szabó Mihály őv. 1915. III. 18.

Szabó Miklós 1882. 1914. X. 29.

Szabó Miklós 1892. 1916. VIII. 7.

Szabó Miklós 1914. X. 29.

Szabó Miklós 1915. II. 18.

Szabó Miklós 1915. XI. 13.

Szabó Pál 1915. XI. 29.

Szabó Pál 1917. V. 29.

Szabó Sándor 1869. 1918. XII. 25.

Szabó Sándor 1872. 1917. II. 20.

Szabó Sándor 1888. 1916. VIII. 1.

Szabó Sándor 1889. 1915. VIII. 29.

Szabó Sándor 1889. 1915. XI. 20.

Szabó Sándor 1897. 1916. V11. 19.

Szabó Sándor 1915. II. 13.

Szabó Sándor 1915. III. 14.

Szabó Sándor 1916. VII. 19.

Szabó Sándor 1916. VII. 28.

Szabó Sándor 1916. VIII. 5.

Szabó Sándor őv. 1884. 1914. VIII.

Szabó Sándor őv. 1917. VI. 6.

Szabó Sándor tds. 1877. 1915. VI. 11.

Szabó Sándor tds. 1882. 1916. XI. 22.

Szabó Sándor tds. 1915. VI. 15.

K. Szabó Sándor tds. c. szkv. 1917

Szabó Traján 1916. III. 6.

Szabó Zsigmond őv. 1917. VILI, 19.

Szabó Zsigmond tds. 1915. XI. 28.

Szajka Miklós 1915. VII. 3.

Szakács Béla 1916. VIII. 19.

Szakács Gábor 1915. I. 11.

Szakál András 1888. 1915. III. 17.

Szakál Imre 1889. 1915. III.

Szakál János 1885, 1917. XI. 1.

Szakál János 1917. XI. 1.

Szakál Miklós 1917. X. 10.

Szakál Miklós 1917. X. 20.

Szakál Sándor 1885. 1915. III. 21.

Szakál Sándor 1917. IV. 25.

Szakszó János 1888. 1914. XI. 7.

Szakszó János 1914. XI. 7.

Szalai József 1914. X. S.

Szalai Lajos 1881. 1915. VII. 8.

Szalárdi Miklós 1915. V. 3.

Szalay Zsigmond áv. 1916. II. 9.

Szalka Miklós 1914. XI. 7.

Szalkai Imre 1916. VI. 5.

Szalkai József 1915. XI. 2.

Szamoska György 1914. IX. 22.

Szanka Gábor 1916. I. 13.

Szanka Imre 1915. X. 21.

Szanka József 1894. 1916. VIII. 15.­

Szanyi András 1886. 1915. X. 29.

Szanyi János 1882. 1917. V. 1.

Szarka Gyula 1917. VIII. 28.

Szarka István 1915. VII. 2.

Szarvas Fülöp 1916. IX. 18.

Szarvas Győző 1915, XI. 23.

Szarvas Imre 1914. XII. 13.

Szarvas Imre 1916. VI. 19.

Szarvas József 1916. III. 13.

Szarvas Károly 1917. XII. 10.

Szarvas Konrád 1916. VIII. 16.

Szathmári Jenő 1916. VIII. 16.

Szathmári József 1884. 1914. XI. 2.

Szathmári József 1914. X. 12.

Szathmáry Sándor őv. 1914. XI. 26.

Szatmári Antal szkv. 1917. II. 20.

Szatmári Jakab (Lénárt) 1915.VIII.6.

Szatmári Károly őm. 1916. VIII. 15.

Szatmári Lajos 1915. I. 22.

Szatmári Sámuel 1916. VIII. 6.

Szatmári Sándor 1916. III. 14.

Szálkai Gyula 1916. V. 16.

Szálkai Márton 1918. III. 26.

Szána János tds. 1880. 1917.

Szántai József 1916. III. 17.

Szántó János őv. 1914. X. 17.

Szász Balázs 1916. XII. 13.

Szász Gábor 1915. III. 8.

Szász György 1880. 1914.

Szász László 1892. 1915. I. 10.

Szász Márton 1914. X. 1.

L. Száva József 1916. III. 28.

Szecsku István 1897. 1917. VIII. 19.

Szecsku István 1898. 1917. VIII. 16­

Szecsku István 1917. VIII. 19.

Szeder Róbert 1916. III. 5.

Szedlják György őv. 1882. 1914. X. 8.

Szegedi Mihály 1878. 1916. VI. 29.

Szegedi Mihály 1916. IV. 6.

Szegény János tds. 1890. 1915. XI. 1.

Szegő István 1882. 1914.

Szeifert Fülöp 1914. IX. 25.

Szeifert Péter 1916. XI. 7.

Szekér József 1917. IV. 19.

Szekeres József 1898. 1915. VII. 24.

Szekeres József 1898. 1917. V. 22.

Szelek József 1884. 1915. XI.

Szelezsán Péter 1917. V. 15.

Szellő István 1915. X. 23.

Szemes István 1891. 1918.

Szendre Szabó Ferenc 1914. XI. 16.

Szendrei Ignác 1916. VIII. 1.

Szendrei István 1915. IX. 1.

Szendrei József tds. 1917. V. 20.

Szendrei Pál 1915. X1. 19.

Szendrey József e.é.ő. tds. 1917. VI. 5.

Szendrey József e.é.ü. tds. 1917. 1I. 8.

Szenes Imre 1894. 1917. VIII. 23.

Szenes Lajos 1893. 1916. IV. 2.

Szentesi Lajos 1880. 1916. X. 2.

Szentjóbi István 1915. I. 27.

Szentjóbi Jakab András e. é. ő. tds.

1914. XI. 27.

Szentmiklósi Imre 1914. IX. 28.

Szennyesi Gábor 1915. XI. I5.

Szennyesi Mihály 1917. VIII. 18.

Szepe Gábor 1915. X. 24.

Szepesi András 1916. XI. 26.

Szepesi József e.é.ö. őm. 1915. IV. 12.

Szécsei Károly 1916. VI. 29.

Székely Ferenc őv. 1916. X. 12.

Székely Gábor 1889. 1915. X. 26.

Székely István 1915. X. 21.

Székely József 1916. III. 21.

Székely Lambert 1894. 1915. IV. 10.

Székely Lambert 1893. 1915. IV.

Székely Mihály 1894. 1915. XI.

Székely Mihály tds. 1916. VII. 17

Székely Sándor 1915. IX. 6.

Széles Kálmán 1915. XI. 27.

Széll Albert 1915. V. 9.

Széll András őv 1916. IV. 2.

Széll Antal 1918. I. 13.

B. Széll Bálint őv. 1887. 1916. III.24.

Széll Gábor 1915. X. 31.

Széll Imre szkv. 1887. 1918. XII. 12.

Széll János 1890. 1916. X. 10.

Széll Lajos 1895. 1915. XII. 3.

Széll Mihály 1914. X. 10.

Szfura Vazul 1917. II. 9.

Szigeti Ferenc tds. 1916. X. 12.

Szigeti György 1915. III. 15.

Sziki Imre 1917. II. 9.

Szikszai Gábor 1883. 1915. X, 25.

Szikszai Gábor 1916. XII. 8.

Szikszai József 1916. VIII. 4.

Szikszai Péter 1015. X. 31.

Szikszay Gyula e.é.ö. tds. 1915.IV.24.

Szikszay Lajos e.é.ö. tds. 1916. III. 18.

Szilágy Simon 1915. I. 30.