Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesi István veszprémi várkapitány

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

Hálózatra tette: Körvélyesi Kálmán

 

Az oldalon található iratokat Karacs Zsigmond kutatta fel, a fénymásoltakat ő bocsátotta rendelkezésemre, a többieket pedig beszereztem. A legutolsó „Testimonalis” a családi iratok közül való. A latinról – illetve ómagyarról – mai magyarra való fordításokat az Országos Levéltár egyik főlevéltárosa végezte el 2008-ban, (a sírkőfelirat kivételével).

 

1585. X. 2.

János első levele a Soproni Tanácsnak

1587. V. 14.

János második levele a Soproni Tanácsnak

1613. IX. 2.

Lengyel Boldizsár záloglevele István részére

1629. V. 23.

Királyi adománylevél István részére

1629. VIII. 6.

Nádori adománylevél György részére

1629. VIII. 31.

Nádori beiktatási levél István részére

1638. X. 29.

István első levele Batthyány Ádámnak

1638. XI. 2.

István második levele Batthyány Ádámnak

1638. XII. 1.

István harmadik levele Batthyány Ádámnak

1639. I. 29.

István negyedik levele Batthyány Ádámnak

1639. IV. 4.

István ötödik levele Batthyány Ádámnak

1639. IV. 11.

István hatodik levele Batthyány Ádámnak

1645.

István sírköve a győri Székesegyházban

1733. IX. 9.

János első nemességvizsgálata

1738. II. 7.

János harmadik nemességvizsgálata

1738. IX. 23.

János nemességvizsgálatának befejezése

1818. XI. 9.

Zsigmond és Ferenc 1743-as, 55-ös

és 67-es Testimonalisainak másolata

1818. VIII. 14 – 1820. IV. 5.

Ferenc nemesség-bizonyítási iratai

Családfarészlet

 

 

 

 

1585. X. 2.

János első levele a Soproni Tanácsnak

 

 

 

1587. V. 14.

János második levele a Soproni Tanácsnak

 

 

1613. IX. 2.

Lengyel Boldizsár záloglevele István részére

 

 

1629. V. 23.

Királyi adománylevél István részére

 

 

1629. VIII. 6.

Nádori adománylevél György részére

 

 

 

1629. VIII. 31.

Nádori beiktatási levél István részére

 

 

1638. X. 29.

István első levele Batthyány Ádámnak

 

 

1638. XI. 2.

István második levele Batthyány Ádámnak

 

 

 

1638. XII. 1.

István harmadik levele Batthyány Ádámnak

 

 

1639. I. 29.

István negyedik levele Batthyány Ádámnak

 

 

1639. IV. 4.

István ötödik levele Batthyány Ádámnak

 

 

 

1639. IV. 11.

István hatodik levele Batthyány Ádámnak

 

 

 

 

 

1645.

István sírköve a győri Székesegyházban

 

 

 

 

 

 

1733. IX. 9.

János első nemességvizsgálata

 

 

 

1738. II. 7.

János harmadik nemességvizsgálata

 

 

1738. IX. 23.

János nemességvizsgálatának befejezése

 

 

1818. XI. 9.

Zsigmond és Ferenc 1743-as, 55-ös

és 67-es Testimonalisainak másolata

 

 

 

1818. VIII. 14 – 1820. IV. 5.

Ferenc nemesség-bizonyítási iratai

 

 

 

Családfarészlet