Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1738. II. 7. Balkány

János harmadik nemességvizsgálata

 

A bejegyzés első része

A bejegyzés második része

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár    IV.  A 1.   F 39.  N 297.

1.oldal
20mo Joannes Körtvelyesy Quamnam ad demunerationem suae nobilitatis certas quondam Ferdinandi donationales litteras 24to Men. May Ao 1629 Vienna Austriae super

1.oldal
20. Körtvelyesy János nemességének vizsgálatakor bemutatta a boldog emlékezetű III. Ferdinándtól kapott adománylevelét, mely 1629. május 24-én Bécsben, Ausztriában kelt,

2.oldal
bonorum juriumque possessionatarum ibidem uberius specificandorum Stephano condam Körtvélyesy eotum Jauriensem Capitaneatum tenens … emanatas in vidimatis paribus reproduxisset ac Inquisitionem quoque Anno 1737 die 4. May peractam, sed et si praescitam donationem in originalibus reproducere valuisset etiam copia teman cujuscunque specivi donationes absque subsequenda statutione robur perpetiue firmitatis mentium tenerent, a fortiti prouti in inremissibilis et paribus locus nentiqum duritur, ita in moderna quoque productionis materia productu donationalium litterarum copia intentionem producentis minime scium duret, vel ex eo etiam authenticatorum 1mi 3ti 4ti et 5ti testium fassiones de descendentia producentis a praefato Jauriensi capitaneo praetensive tracta nihil quippium sonarent, in quantum autem praeintimatorum authenticatorum quatur testium fassiones indubium producentis nobilitatem clarificare viderent, ex quo praefatae nobilitatis recognitio omni penitus careret fundamenti etsi unde num sati ratio de praehabita producentis nobilitate in medium adducta solidari valeret. Ac ex eo nisi aliis documentis assertam nobilitatem producens solidaverit secus pro usu nobilitatem producens ejsudem nobilitatis cadere debebit.

2.oldal
Körtvélyesy István győri kapitánynak az alább részletezett birtokairól és birtokjogáról, s melyet 1737. május 4-én egy vizsgálat alkalmával már eredeti példányában bemutattak, s az azt követő birtokba iktatási eljárás során mindkét helyszínen megerősítették, s a jelenlegi vizsgálat során most ama adományozó levél másolatát 4 (az első, a harmadik, a negyedik és az ötödik) hiteles tanú vallomásával erősítik meg, hogy eme vizsgált személy attól a győri kapitánytól származik egyenes ágon, s mivel 4 tanú teljesen hitelesnek bizonyult, a nemesség ténye így bizonyítottnak látszik, s ezekből a vallomásokból tehát igazoló nemességét elfogadjuk, s ha egyébként más dokumentumok nem bukkannak fel, amik ezt kétségbe vonnák, akkor nemességét érvényesnek nyilvánítjuk.

Mivel az iratból kiderül, hogy volt egy évvel előtte is, 1737. V. 4-én, egy vizsgálat, így az volt a második és ez pedig a harmadik nemességvizsgálata Jánosnak. Arról nincs iratom de ezért írtam harmadiknak.

Ebben a bejegyzésben III. Ferdinánd szerepel és ahogy az 1629. V. (ott 23-i) iratnál már írtam, abban az időben II. Ferdinánd volt a trónon, a fia csak meg volt koronázva 1625-ben és szerintem nem volt döntési helyzetben. Az akkori irat  csak úgy említi, hogy Mi Ferdinánd stb.

Ez a stb., 30–40 cím, titulus elhagyását jelentette. Így tehát inkább lehet szó  II. Ferdinándról mint a fiáról. A Földes község történetében említett Lipót-i kiváltságlevélben Báthory Gáborra hivatkoznak, mint aki korábban már megadta a nemesi jogokat a földesieknek, de Herpay Gábor azt teszi hozzá, hogy az Bethlen Gábor volt és az udvari kancellárián elírták a nevét. Így ezt is lehet elírásnak tekinteni.

 

 

 

A bejegyzés első része

 

 

 

 

 

A bejegyzés második része