Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1629. VIII. 31.

Nádori beiktatási levél István részére

 

A beiktatási levél első oldala

A beiktatási levél második oldala

 

Magyar Országos Levéltár   R 284  3. csomó 1.

1. oldal

Anno Dni 1629 die ultima Augusti generosus dnus Stephanus Keőrtueliesi supremus capitaneus praesidij Wesprimiensis in possessionibus infra ditiotatis in comitatu Simigiensis existentibus introductus et statutus, per me Andream Zeplaki familiarem Illustrissimi Dni Dni palatinj hominum regium praesente Rdi Dno Petro Baraniay Archidiacono Papensi canonico Jauriensi, uel in persona capitularij. Item praesentibus Dominis: dno dno magnifico Wofgango Bakacs sacrae majestatis cubiculario, praesidij Kesztell supremo capitaneo, et ejusdem loci dno terrestrj, commetaneo item uicibiis dnis infra assignatis uidelicet dominio generoso Sygismundo Hornat psidij Vason dno terrestrj et in oppido Kestell portionato et pro parte similiter dni terrestrj Item Stephano Igalj in dicto praesidio Kestel vajuoda, generoso dno Francisco Ladani nobili possessionato praesidij Vesprimiensis vice hadnagy certorum militum vice hadnagi, Item generoso similiter Francisco Majphary praesid nobile praesidij Gestel stipendiario in comitatu Simigiensi possessionato Petro Varga judice oppidj Keztel, Blasio Adorian juratus dicti oppidj, Sebastiano Zück oppidj Kewztel militum liberorum similiter incolarum Vaiuoda Item Petro Chiak, Chel Mihal, Blasio Adorian, Juratris oppidj Keztell, Petro Kötőni nobile in comitatu Simigeinsi possessionato et praesidij Keztell stipendiario Alberto Reinez noblie magnifici dni Wofgangi Bakach officiali, Andrea Erdeli nobile et in Keztell officiali generosa dna Judit relicta condam generosi Gaspary Peteő generoso dno Francisco Peteő oppdi Keztell dno terrestrj seu portionato et in comitatu Simigiensi possessionato Georgio Martonfaluay nobile praesidij Wesprimiensis stipendiario nam in Simigiensi comitatu possessionato Joanne Nagy nobile Stipendiario Wespriomiensi vicino possessionato in comitatu Zaladiensi uicino.Eoden Anno et die supra annotatis generosus dnus Paulus Zychy per suum hominem Gregorium Kezey nobilem psidj Jaur. Stipendiarium totali statutioni Stephani Keórtueliesi in bonis in quibuslibet comitatibus regni instius Hungariae contradicit et (ijsdem uerbis in psenti annotatis et contestatus de pdictione fraterni sanguinis eiusdem).

1. oldal

Az Úr 1629. esztendejében, augusztus utolsó napján a nemes Keőrtueliesi István urat, a veszprémi vár főkapitányát bevezettem és beiktattam az alább írt Somogy vármegyében található birtokokba, én Zeplaki András, a nemes nádor úr királyi embere, a nemes Baraniay Péter főesperes, prépost, győri kanonok, mint káptalani ember jelenlétében. Továbbá: a nagyságos Bakacs Farkas, Őfelsége kamarása, a keszthelyi vár főkapitánya, ama hely szomszédos földesura; valamint a többi szomszédos, úgy mint Hornat Zsigmond vázsonyi kapitány és keszthelyi földesúr; Igalj István keszthelyi kapitány; nemes Ladani Ferenc veszprémi alhadnagy; nemes Majphary Ferenc keszthelyi zsoldos, Somogy vármegyei földbirtokos; Varga Péter Keszthely mezőváros bírája; Zück Sebestyén keszthelyi lakosok vajdája; Chiak Péter, Chel Mihály, Adorian Balázs Keszthely esküdtjei; nemes Kötőni Péter Somogy vármegyei földbirtokos, keszthelyi zsoldos; nemes Reinez Albert Bakach Farkas úr tisztviselője; nemes Erdeli András keszthelyi tisztviselő; néhai Pető Gáspár özvegye, nemes Judit asszony; Peteő Ferenc keszthelyi földbirtokos; Somogy vármegyei földbirtokos, nemes Martonfaluay György veszprémi zsoldos; nemes Nagy János veszprémi zsoldos, Zala vármegyei földbirtokos jelenlétében. Ugyanazon év fent írt napján nemes Zichy Pál képviselője, nemes Kezey Gergely győri zsoldos katona útján Keórtueliesi István ama, Magyarország bármely megyéjében lévő birtokokba történő beiktatásának ellent mondott, a fent írtak jelenlétében, a fennálló atyafiságra hivatkozván.

2. oldal

Eodem die et anno generosus dnus Stephanus Sarkan psidj Kyskomar supremus capitaneus et Petrus Kozorus nobilis eiusdem pseidj stipendiarius per Stephanum Kórósi familiarem dicti Stephani Sarkan possessionatus infra notatis statutioni in possessiones infra notatas contradicunt videlicet Somodor, Zilit, Barnas, Tőriek, Bdösztiendefalua, Galosfalua, Hagimas, Hasagy.Item eodem die An. Generosa Domina Potentia relicta quondam Wolffgangi Imrőfi per eundem Stephanum Kórósi supra nominatum totali statutioni praesentj contradicit. Supradictj contradictores eodem dij et anno citati sunt puios regium hominum et personas capitulare ad tabulam regiam ad terminum in mandato et praestum uidelicet diei 15 postmodum eodem die et anno supranotatis superindictus generosus dnus Nicolaus Sarkan filius generosi dni Stephani Sarkan nominibus et in personis parentis sui et Petri Koszorus et dnae Potentianae contradixit statutioni psenti eodem tenore et modo quo Stephanus Kórósi famulus generosi dni Stephani Sarkan.

2. oldal

Ugyanazon évben Sarkan István kiskomáromi főkapitány és nemes Kozorus Péter kiskomáromi zsoldos, mondott Sarkan István familiárisa, Körösi István által az alulírt birtokok beiktatásának ellent mondtak, tudniillik Somodor, Zilit, Barnas, Tőriek, Bdösztiendefalua, Galosfalua, Hagimas, Hasagy birtokokban. Továbbá ugyanazon a napon Imrőfi Farkas özvegye, nemes Potentiana asszony fent nevezett Körösi István által ellent mondott az egész beiktatásnak. A fent nevezett ellent mondókat a királyi és káptalani ember jelenlétében beidézték ugyanazon a napon a királyi táblára, mégpedig a letett tanúbizonyságtól számított 15. napra, ahol a fent mondott évben és napon nemes Sarkan Miklós úr, nemes Sarkan István úr fia a maga, és a fent nevezett Koszorus Péter és Potentiana asszony nevében ellent mondott ama beiktatásnak a szokott mód szerint, ahol Körösi István, nemes Sarkan István familiárisa.

István előző két okirata így kezdődik: ...a kiváló Körtvélyesi István részére...  Most pedig így:   ...nemes Körtvélyesi István urat....    beiktattam... Ez persze csak megfigyelés mert már az apjának is ott a címeres pecsétje.

És mindenki ellentmondott aki valamilyen formában kedvezőtlenül volt érintve az egész beiktatással, elsősorban a nagybácsi Zichy Pál – „a fennálló atyafiságra hivatkozván” – aki jómaga ott sem volt a beiktatáson. De azért tegyük hozzá, hogy István az élete folyamán mindig ott következett várkapitánynak vagy főkapitány-helyettesnek ahol előtte Zichy Pál volt. 

 

 

A beiktatási levél első oldala

 

 

 

A beiktatási levél második oldala